TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 28:20-26

28:20 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(28:20)

28:20 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

28:21 <05921> hyle <05012> abnhw <06721> Nwdyu <0413> la <06440> Kynp <07760> Myv <0120> Mda <01121> Nb(28:21)

28:21 uie <5207> anyrwpou <444> sthrison <4741> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> epi <1909> sidwna <4605> kai <2532> profhteuson <4395> ep <1909> authn <846>

28:22 <0> hb <06942> ytsdqnw <08201> Myjps <0> hb <06213> ytwveb <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw <08432> Kkwtb <03513> ytdbknw <06721> Nwdyu <05921> Kyle <02005> ynnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0559> trmaw(28:22)

28:22 kai <2532> eipon tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> epi <1909> se <4771> sidwn <4605> kai <2532> endoxasyhsomai en <1722> soi <4771> kai <2532> gnwsh <1097> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> en <1722> tw <3588> poihsai <4160> me <1473> en <1722> soi <4771> krimata <2917> kai <2532> agiasyhsomai <37> en <1722> soi <4771>

28:23 <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw <05439> bybom <05921> hyle <02719> brxb <08432> hkwtb <02491> llx <05307> llpnw <02351> hytwuwxb <01818> Mdw <01698> rbd <0> hb <07971> ytxlsw(28:23)

28:23 aima <129> kai <2532> yanatov <2288> en <1722> taiv <3588> plateiaiv <4116> sou <4771> kai <2532> pesountai <4098> tetraumatismenoi <5135> en <1722> macairaiv <3162> en <1722> soi <4771> perikuklw sou <4771> kai <2532> gnwsontai <1097> dioti <1360> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962>

28:24 o <03069> hwhy <0136> ynda <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw <0853> Mtwa <07590> Myjash <05439> Mtbybo <03605> lkm <03510> bakm <06975> Uwqw <03992> ryamm <05544> Nwlo <03478> larvy <01004> tybl <05750> dwe <01961> hyhy <03808> alw(28:24)

28:24 kai <2532> ouk <3364> esontai <1510> ouketi <3765> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> israhl <2474> skoloq <4647> pikriav <4088> kai <2532> akanya <173> odunhv <3601> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> perikuklw autwn <846> twn <3588> atimasantwn <818> autouv <846> kai <2532> gnwsontai <1097> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962>

28:25 <03290> bqeyl <05650> ydbel <05414> yttn <0834> rsa <0127> Mtmda <05921> le <03427> wbsyw <01471> Mywgh <05869> ynyel <0> Mb <06942> ytsdqnw <0> Mb <06327> wupn <0834> rsa <05971> Mymeh <04480> Nm <03478> larvy <01004> tyb <0853> ta <06908> yubqb <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(28:25)

28:25 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> kai <2532> sunaxw <4863> ton <3588> israhl <2474> ek <1537> twn <3588> eynwn <1484> ou <3739> dieskorpisyhsan <1287> ekei <1563> kai <2532> agiasyhsomai <37> en <1722> autoiv <846> enwpion <1799> twn <3588> lawn <2992> kai <2532> twn <3588> eynwn <1484> kai <2532> katoikhsousin epi <1909> thv <3588> ghv <1065> autwn <846> hn <3739> dedwka <1325> tw <3588> doulw <1401> mou <1473> iakwb <2384>

28:26 o <0430> Mhyhla <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw <05439> Mtwbybom <0853> Mta <07590> Myjash <03605> lkb <08201> Myjps <06213> ytwveb <0983> xjbl <03427> wbsyw <03754> Mymrk <05193> wejnw <01004> Mytb <01129> wnbw <0983> xjbl <05921> hyle <03427> wbsyw(28:26)

28:26 kai <2532> katoikhsousin ep <1909> authv <846> en <1722> elpidi <1680> kai <2532> oikodomhsousin <3618> oikiav <3614> kai <2532> futeusousin <5452> ampelwnav <290> kai <2532> katoikhsousin en <1722> elpidi <1680> otan <3752> poihsw <4160> krima <2917> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> atimasasin <818> autouv <846> en <1722> toiv <3588> kuklw autwn <846> kai <2532> gnwsontai <1097> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autwn <846> kai <2532> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA