TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yehezkiel 42

42:1 <06828> Nwpuh <0413> la <01146> Nynbh <05048> dgn <0834> rsaw <01508> hrzgh <05048> dgn <0834> rsa <03957> hkslh <0413> la <0935> ynabyw <06828> Nwpuh <01870> Krd <01870> Krdh <02435> hnwuyxh <02691> ruxh <0413> la <03318> ynauwyw(42:1)

42:1 kai <2532> exhgagen <1806> me <1473> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> exwteran <1857> kata <2596> anatolav <395> katenanti thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> prov <4314> borran kai <2532> eishgagen <1521> me <1473> kai <2532> idou <2400> exedrai pente <4002> ecomenai <2192> tou <3588> apoloipou kai <2532> ecomenai <2192> tou <3588> diorizontov prov <4314> borran

42:2 <0520> twma <02572> Mysmx <07341> bxrhw <06828> Nwpuh <06607> xtp <03967> hamh <0520> twma <0753> Kra <06440> ynp <0413> la(42:2)

42:2 epi <1909> phceiv <4083> ekaton <1540> mhkov <3372> prov <4314> borran kai <2532> to <3588> platov <4114> penthkonta <4004> phcewn <4083>

42:3 <07992> Myslsb <0862> qyta <06440> ynp <0413> la <0862> qyta <02435> hnwuyxh <02691> ruxl <0834> rsa <07531> hpur <05048> dgnw <06442> ymynph <02691> ruxl <0834> rsa <06242> Myrveh <05048> dgn(42:3)

42:3 diagegrammenai on <3739> tropon <5158> ai <3588> pulai <4439> thv <3588> aulhv <833> thv <3588> eswterav <2082> kai <2532> on <3739> tropon <5158> ta <3588> peristula thv <3588> aulhv <833> thv <3588> exwterav <1857> esticismenai antiproswpoi stoai <4745> trissai

42:4 <06828> Nwpul <06607> Mhyxtpw <0259> txa <0520> hma <01870> Krd <06442> tymynph <0413> la <07341> bxr <0520> twma <06235> rve <04109> Klhm <03957> twkslh <06440> ynplw(42:4)

42:4 kai <2532> katenanti twn <3588> exedrwn peripatov phcwn <4083> deka <1176> to <3588> platov <4114> epi <1909> phceiv <4083> ekaton <1540> to <3588> mhkov <3372> kai <2532> ta <3588> yurwmata autwn <846> prov <4314> borran

42:5 <01146> Nynb <08484> twnkthmw <08481> twntxthm <02007> hnhm <0862> Myqyta <03201> wlkwy <03588> yk <07114> twruq <05945> tnwyleh <03957> twkslhw(42:5)

42:5 kai <2532> oi <3588> peripatoi oi <3588> uperwoi <5253> wsautwv <5615> oti <3754> exeiceto to <3588> peristulon ex <1537> autou <846> ek <1537> tou <3588> upokatwyen peristulou kai <2532> to <3588> diasthma <1292> outwv <3778> peristulon kai <2532> diasthma <1292> kai <2532> outwv <3778> stoai <4745>

42:6 <0776> Urahm <08484> twnkythmw <08481> twnwtxthm <0680> luan <03651> Nk <05921> le <02691> twruxh <05982> ydwmek <05982> Mydwme <0> Nhl <0369> Nyaw <02007> hnh <08027> twslsm <03588> yk(42:6)

42:6 dioti <1360> triplai hsan <1510> kai <2532> stulouv <4769> ouk <3364> eicon <2192> kaywv <2531> oi <3588> stuloi <4769> twn <3588> exwterwn <1857> dia <1223> touto <3778> exeiconto twn <3588> upokatwyen kai <2532> twn <3588> meswn <3319> apo <575> thv <3588> ghv <1065>

42:7 <0520> hma <02572> Mysmx <0753> wkra <03957> twkslh <06440> ynp <0413> la <02435> hnwuxh <02691> ruxh <01870> Krd <03957> twkslh <05980> tmel <02351> Uwxl <0834> rsa <01447> rdgw(42:7)

42:7 kai <2532> fwv <5457> exwyen <1855> on <3739> tropon <5158> ai <3588> exedrai thv <3588> aulhv <833> thv <3588> exwterav <1857> ai <3588> blepousai <991> apenanti twn <3588> exedrwn twn <3588> prov <4314> borran mhkov <3372> phcewn <4083> penthkonta <4004>

42:8 <0520> hma <03967> ham <01964> lkyhh <06440> ynp <05921> le <02009> hnhw <0520> hma <02572> Mysmx <02435> hnwuxh <02691> ruxl <0834> rsa <03957> twkslh <0753> Kra <03588> yk(42:8)

42:8 oti <3754> to <3588> mhkov <3372> twn <3588> exedrwn twn <3588> blepouswn <991> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> exwteran <1857> phcwn <4083> penthkonta <4004> kai <2532> autai <3778> eisin <1510> antiproswpoi tautaiv <3778> to <3588> pan <3956> phcwn <4083> ekaton <1540>

42:9 <02435> hnuxh <02691> ruxhm <02007> hnhl <0935> wabb <06921> Mydqhm <03996> *aybmh {awbmh} <0428> hlah <03957> twkslh*txtmw {twksl} {08478 htxtmw} (42:9)

42:9 kai <2532> ai <3588> yurai <2374> twn <3588> exedrwn toutwn <3778> thv <3588> eisodou <1529> thv <3588> prov <4314> anatolav <395> tou <3588> eisporeuesyai <1531> di <1223> autwn <846> ek <1537> thv <3588> aulhv <833> thv <3588> exwterav <1857>

42:10 <03957> twksl <01146> Nynbh <06440> ynp <0413> law <01508> hrzgh <06440> ynp <0413> la <06921> Mydqh <01870> Krd <02691> ruxh <01444> rdg <07341> bxrb(42:10)

42:10 kata <2596> to <3588> fwv <5457> tou <3588> en <1722> arch <746> peripatou kai <2532> ta <3588> prov <4314> noton <3558> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> notou <3558> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> apoloipou kai <2532> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> diorizontov exedrai

42:11 <06607> Nhyxtpkw <04941> Nhyjpsmkw <04161> Nhyauwm <03605> lkw <07341> Nbxr <03651> Nk <0753> Nkrak <06828> Nwpuh <01870> Krd <0834> rsa <03957> twkslh <04758> harmk <06440> Mhynpl <01870> Krdw(42:11)

42:11 kai <2532> o <3588> peripatov kata <2596> proswpon <4383> autwn <846> kata <2596> ta <3588> metra <3358> twn <3588> exedrwn twn <3588> prov <4314> borran kai <2532> kata <2596> to <3588> mhkov <3372> autwn <846> kai <2532> kata <2596> to <3588> eurov autwn <846> kai <2532> kata <2596> pasav <3956> tav <3588> exodouv <1841> autwn <846> kai <2532> kata <2596> pasav <3956> tav <3588> epistrofav <1995> autwn <846> kai <2532> kata <2596> ta <3588> fwta <5457> autwn <846> kai <2532> kata <2596> ta <3588> yurwmata autwn <846>

42:12 <0935> Nawbb <06921> Mydqh <01870> Krd <01903> hnygh <01448> trdgh <06440> ynpb <01870> Krd <01870> Krd <07218> sarb <06607> xtp <01864> Mwrdh <01870> Krd <0834> rsa <03957> twkslh <06607> yxtpkw(42:12)

42:12 twn <3588> exedrwn twn <3588> prov <4314> noton <3558> kai <2532> kata <2596> ta <3588> yurwmata ap <575> archv <746> tou <3588> peripatou wv <3739> epi <1909> fwv <5457> diasthmatov <1292> kalamou <2563> kai <2532> kat <2596> anatolav <395> tou <3588> eisporeuesyai <1531> di <1223> autwn <846>

42:13 <06918> sdq <04725> Mwqmh <03588> yk <0817> Msahw <02403> tajxhw <04503> hxnmhw <06944> Mysdqh <06944> ysdq <03240> wxyny <08033> Ms <06944> Mysdqh <06944> ysdq <03069> hwhyl <07138> Mybwrq <0834> rsa <03548> Mynhkh <08033> Ms <0398> wlkay <0834> rsa <06944> sdqh <03957> twksl <02007> hnh <01508> hrzgh <06440> ynp <0413> la <0834> rsa <01864> Mwrdh <03957> twksl <06828> Nwpuh <03957> twksl <0413> yla <0559> rmayw(42:13)

42:13 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> ai <3588> exedrai ai <3588> prov <4314> borran kai <2532> ai <3588> exedrai ai <3588> prov <4314> noton <3558> ai <3588> ousai <1510> kata <2596> proswpon <4383> twn <3588> diasthmatwn <1292> autai <3778> eisin <1510> ai <3588> exedrai tou <3588> agiou <40> en <1722> aiv <3739> fagontai <2068> ekei <1563> oi <3588> iereiv <2409> uioi <5207> saddouk oi <3588> eggizontev <1448> prov <4314> kurion <2962> ta <3588> agia <40> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> ekei <1563> yhsousin <5087> ta <3588> agia <40> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> thn <3588> yusian <2378> kai <2532> ta <3588> peri <4012> amartiav <266> kai <2532> ta <3588> peri <4012> agnoiav <52> dioti <1360> o <3588> topov <5117> agiov <40>

42:14 <05971> Mel <0834> rsa <0413> la <07126> wbrqw <0312> Myrxa <0899> Mydgb <03847> *wsblw {wsbly} <02007> hnh <06944> sdq <03588> yk <0> Nhb <08334> wtrsy <0834> rsa <0899> Mhydgb <03240> wxyny <08033> Msw <02435> hnwuyxh <02691> ruxh <0413> la <06944> sdqhm <03318> wauy <03808> alw <03548> Mynhkh <0935> Mabb(42:14)

42:14 ouk <3364> eiseleusontai <1525> ekei <1563> parex twn <3588> ierewn <2409> ouk <3364> exeleusontai <1831> ek <1537> tou <3588> agiou <40> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> exwteran <1857> opwv <3704> dia <1223> pantov <3956> agioi <40> wsin <1510> oi <3588> prosagontev <4317> kai <2532> mh <3165> aptwntai <680> tou <3588> stolismou autwn <846> en <1722> oiv <3739> leitourgousin <3008> en <1722> autoiv <846> dioti <1360> agia <40> estin <1510> kai <2532> endusontai <1746> imatia <2440> etera <2087> otan <3752> aptwntai <680> tou <3588> laou <2992>

42:15 <05439> bybo <05439> bybo <04058> wddmw <06921> Mydqh <01870> Krd <06440> wynp <0834> rsa <08179> resh <01870> Krd <03318> ynayuwhw <06442> ymynph <01004> tybh <04060> twdm <0853> ta <03615> hlkw(42:15)

42:15 kai <2532> sunetelesyh <4931> h <3588> diametrhsiv tou <3588> oikou <3624> eswyen <2081> kai <2532> exhgagen <1806> me <1473> kay <2596> odon <3598> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> blepoushv <991> prov <4314> anatolav <395> kai <2532> diemetrhsen to <3588> upodeigma <5262> tou <3588> oikou <3624> kukloyen <2943> en <1722> diataxei

42:16 <05439> bybo <04060> hdmh <07070> hnqb <07070> Mynq <0520> *twam {twma} <02568> smx <04060> hdmh <07070> hnqb <06921> Mydqh <07307> xwr <04058> ddm(42:16)

42:16 kai <2532> esth <2476> kata <2596> nwtou thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> blepoushv <991> kata <2596> anatolav <395> kai <2532> diemetrhsen pentakosiouv <4001> en <1722> tw <3588> kalamw <2563> tou <3588> metrou <3358>

42:17 <05439> bybo <04060> hdmh <07070> hnqb <07070> Mynq <03967> twam <02568> smx <06828> Nwpuh <07307> xwr <04058> ddm(42:17)

42:17 kai <2532> epestreqen <1994> prov <4314> borran kai <2532> diemetrhsen to <3588> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> borra phceiv <4083> pentakosiouv <4001> en <1722> tw <3588> kalamw <2563> tou <3588> metrou <3358>

42:18 <04060> hdmh <07070> hnqb <07070> Mynq <03967> twam <02568> smx <04058> ddm <01864> Mwrdh <07307> xwr <0853> ta(42:18)

42:18 kai <2532> epestreqen <1994> prov <4314> yalassan <2281> kai <2532> diemetrhsen to <3588> kata <2596> proswpon <4383> thv <3588> yalasshv <2281> pentakosiouv <4001> en <1722> tw <3588> kalamw <2563> tou <3588> metrou <3358>

42:19 <04060> hdmh <07070> hnqb <07070> Mynq <03967> twam <02568> smx <04058> ddm <03220> Myh <07307> xwr <0413> la <05437> bbo(42:19)

42:19 kai <2532> epestreqen <1994> prov <4314> noton <3558> kai <2532> diemetrhsen katenanti tou <3588> notou <3558> pentakosiouv <4001> en <1722> tw <3588> kalamw <2563> tou <3588> metrou <3358>

42:20 <02455> lxl <06944> sdqh <0996> Nyb <0914> lydbhl <03967> twam <02568> smx <07341> bxrw <03967> twam <02568> smx <0753> Kra <05439> bybo <05439> bybo <0> wl <02346> hmwx <04058> wddm <07307> twxwr <0702> ebral(42:20)

42:20 ta <3588> tessara <5064> merh <3313> tou <3588> autou <846> kalamou <2563> kai <2532> dietaxen <1299> auton <846> kai <2532> peribolon autwn <846> kuklw pentakosiwn <4001> prov <4314> anatolav <395> kai <2532> pentakosiwn <4001> phcwn <4083> eurov tou <3588> diastellein ana <303> meson <3319> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> proteicismatov tou <3588> en <1722> diataxei tou <3588> oikou <3624>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA