TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Keluaran 31

31:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(31:1)

31:1 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

31:2 <03063> hdwhy <04294> hjml <02354> rwx <01121> Nb <0221> yrwa <01121> Nb <01212> lalub <08034> Msb <07121> ytarq <07200> har(31:2)

31:2 idou <2400> anakeklhmai ex <1537> onomatov <3686> ton <3588> beselehl ton <3588> tou <3588> ouriou <3774> ton <3588> wr thv <3588> fulhv <5443> iouda <2448>

31:3 <04399> hkalm <03605> lkbw <01847> tedbw <08394> hnwbtbw <02451> hmkxb <0430> Myhla <07307> xwr <0853> wta <04390> almaw(31:3)

31:3 kai <2532> eneplhsa auton <846> pneuma <4151> yeion <2304> sofiav <4678> kai <2532> sunesewv <4907> kai <2532> episthmhv en <1722> panti <3956> ergw <2041>

31:4 <05178> tsxnbw <03701> Pokbw <02091> bhzb <06213> twvel <04284> tbsxm <02803> bsxl(31:4)

31:4 dianoeisyai kai <2532> arcitektonhsai ergazesyai <2038> to <3588> crusion <5553> kai <2532> to <3588> argurion <694> kai <2532> ton <3588> calkon <5475> kai <2532> thn <3588> uakinyon <5192> kai <2532> thn <3588> porfuran <4209> kai <2532> to <3588> kokkinon <2847> to <3588> nhston kai <2532> thn <3588> busson <1040> thn <3588> keklwsmenhn

31:5 <04399> hkalm <03605> lkb <06213> twvel <06086> Ue <02799> tsrxbw <04390> talml <068> Nba <02799> tsrxbw(31:5)

31:5 kai <2532> ta <3588> liyourgika kai <2532> eiv <1519> ta <3588> erga <2041> ta <3588> tektonika twn <3588> xulwn <3586> ergazesyai <2038> kata <2596> panta <3956> ta <3588> erga <2041>

31:6 <06680> Ktywu <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <06213> wvew <02451> hmkx <05414> yttn <03820> bl <02450> Mkx <03605> lk <03820> blbw <01835> Nd <04294> hjml <0294> Kmoyxa <01121> Nb <0171> baylha <0853> ta <0854> wta <05414> yttn <02009> hnh <0589> ynaw(31:6)

31:6 kai <2532> egw <1473> edwka <1325> auton <846> kai <2532> ton <3588> eliab ton <3588> tou <3588> acisamac ek <1537> fulhv <5443> dan kai <2532> panti <3956> sunetw <4908> kardia <2588> dedwka <1325> sunesin <4907> kai <2532> poihsousin <4160> panta <3956> osa <3745> soi <4771> sunetaxa <4929>

31:7 <0168> lhah <03627> ylk <03605> lk <0853> taw <05921> wyle <0834> rsa <03727> trpkh <0853> taw <05715> tdel <0727> Nrah <0853> taw <04150> dewm <0168> lha <0853> ta(31:7)

31:7 thn <3588> skhnhn <4633> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> thn <3588> kibwton <2787> thv <3588> diayhkhv <1242> kai <2532> to <3588> ilasthrion <2435> to <3588> ep <1909> authv <846> kai <2532> thn <3588> diaskeuhn thv <3588> skhnhv <4633>

31:8 <07004> trjqh <04196> xbzm <0853> taw <03627> hylk <03605> lk <0853> taw <02889> hrhjh <04501> hrnmh <0853> taw <03627> wylk <0853> taw <07979> Nxlsh <0853> taw(31:8)

31:8 kai <2532> ta <3588> yusiasthria <2379> kai <2532> thn <3588> trapezan <5132> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> authv <846> kai <2532> thn <3588> lucnian <3087> thn <3588> kayaran <2513> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> authv <846>

31:9 <03653> wnk <0853> taw <03595> rwykh <0853> taw <03627> wylk <03605> lk <0853> taw <05930> hleh <04196> xbzm <0853> taw(31:9)

31:9 kai <2532> ton <3588> louthra kai <2532> thn <3588> basin <939> autou <846>

31:10 <03547> Nhkl <01121> wynb <0899> ydgb <0853> taw <03548> Nhkh <0175> Nrhal <06944> sdqh <0899> ydgb <0853> taw <08278> drvh <0899> ydgb <0853> taw(31:10)

31:10 kai <2532> tav <3588> stolav <4749> tav <3588> leitourgikav <3010> aarwn <2> kai <2532> tav <3588> stolav <4749> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> ierateuein <2407> moi <1473>

31:11 P <06213> wvey <06680> Ktywu <0834> rsa <03605> lkk <06944> sdql <05561> Mymoh <07004> trjq <0853> taw <04888> hxsmh <08081> Nms <0853> taw(31:11)

31:11 kai <2532> to <3588> elaion <1637> thv <3588> crisewv kai <2532> to <3588> yumiama <2368> thv <3588> sunyesewv tou <3588> agiou <40> kata <2596> panta <3956> osa <3745> egw <1473> eneteilamhn <1781> soi <4771> poihsousin <4160>

31:12 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(31:12)

31:12 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

31:13 <06942> Mksdqm <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> tedl <01755> Mkytrdl <0996> Mkynybw <0996> ynyb <01931> awh <0226> twa <03588> yk <08104> wrmst <07676> yttbs <0853> ta <0389> Ka <0559> rmal <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd <0859> htaw(31:13)

31:13 kai <2532> su <4771> suntaxon <4929> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> legwn <3004> orate <3708> kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> fulaxesye <5442> shmeion <4592> estin <1510> par <3844> emoi <1473> kai <2532> en <1722> umin <4771> eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> umwn <4771> ina <2443> gnwte <1097> oti <3754> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> agiazwn <37> umav <4771>

31:14 <05971> hyme <07130> brqm <01931> awhh <05315> spnh <03772> htrknw <04399> hkalm <0> hb <06213> hveh <03605> lk <03588> yk <04191> tmwy <04191> twm <02490> hyllxm <0> Mkl <01931> awh <06944> sdq <03588> yk <07676> tbsh <0853> ta <08104> Mtrmsw(31:14)

31:14 kai <2532> fulaxesye <5442> ta <3588> sabbata <4521> oti <3754> agion <40> touto <3778> estin <1510> kuriou <2962> umin <4771> o <3588> bebhlwn <953> auto <846> yanatw <2288> yanatwyhsetai <2289> pav <3956> ov <3739> poihsei <4160> en <1722> autw <846> ergon <2041> exoleyreuyhsetai h <3588> quch <5590> ekeinh <1565> ek <1537> mesou <3319> tou <3588> laou <2992> autou <846>

31:15 <04191> tmwy <04191> twm <07676> tbsh <03117> Mwyb <04399> hkalm <06213> hveh <03605> lk <03068> hwhyl <06944> sdq <07677> Nwtbs <07676> tbs <07637> yeybsh <03117> Mwybw <04399> hkalm <06213> hvey <03117> Mymy <08337> tss(31:15)

31:15 ex <1803> hmerav <2250> poihseiv <4160> erga <2041> th <3588> de <1161> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> sabbata <4521> anapausiv <372> agia <40> tw <3588> kuriw <2962> pav <3956> ov <3739> poihsei <4160> ergon <2041> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> yanatw <2288> yanatwyhsetai <2289>

31:16 <05769> Mlwe <01285> tyrb <01755> Mtrdl <07676> tbsh <0853> ta <06213> twvel <07676> tbsh <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <08104> wrmsw(31:16)

31:16 kai <2532> fulaxousin <5442> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> ta <3588> sabbata <4521> poiein <4160> auta <846> eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> autwn <846> diayhkh <1242> aiwniov <166>

31:17 o <05314> spnyw <07673> tbs <07637> yeybsh <03117> Mwybw <0776> Urah <0853> taw <08064> Mymsh <0853> ta <03068> hwhy <06213> hve <03117> Mymy <08337> tss <03588> yk <05769> Mlel <01931> awh <0226> twa <03478> larvy <01121> ynb <0996> Nybw <0996> ynyb(31:17)

31:17 en <1722> emoi <1473> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> shmeion <4592> estin <1510> aiwnion <166> oti <3754> en <1722> ex <1803> hmeraiv <2250> epoihsen <4160> kuriov <2962> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> epausato <3973> kai <2532> katepausen <2664>

31:18 <0430> Myhla <0676> ebuab <03789> Mybtk <068> Nba <03871> txl <05715> tdeh <03871> txl <08147> yns <05514> ynyo <02022> rhb <0854> wta <01696> rbdl <03615> wtlkk <04872> hsm <0413> la <05414> Ntyw(31:18)

31:18 kai <2532> edwken <1325> mwusei hnika <2259> katepausen <2664> lalwn <2980> autw <846> en <1722> tw <3588> orei <3735> tw <3588> sina <4614> tav <3588> duo <1417> plakav <4109> tou <3588> marturiou <3142> plakav <4109> liyinav <3035> gegrammenav <1125> tw <3588> daktulw <1147> tou <3588> yeou <2316>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA