TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 14:12-23

14:12 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(14:12)

14:12 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

14:13 <0929> hmhbw <0120> Mda <04480> hnmm <03772> ytrkhw <07458> ber <0> hb <07971> ytxlshw <03899> Mxl <04294> hjm <0> hl <07665> ytrbsw <05921> hyle <03027> ydy <05186> ytyjnw <04604> lem <04603> leml <0> yl <02398> ajxt <03588> yk <0776> Ura <0120> Mda <01121> Nb(14:13)

14:13 uie <5207> anyrwpou <444> gh <1065> ean <1437> amarth <264> moi <1473> tou <3588> parapesein <3895> paraptwma <3900> kai <2532> ektenw <1614> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> ep <1909> authn <846> kai <2532> suntriqw <4937> authv <846> sthrigma artou <740> kai <2532> exapostelw <1821> ep <1909> authn <846> limon <3042> kai <2532> exarw <1808> ex <1537> authv <846> anyrwpon <444> kai <2532> kthnh <2934>

14:14 <03068> hwhy <0136> ynda <05002> Man <05315> Mspn <05337> wluny <06666> Mtqdub <01992> hmh <0347> bwyaw <01840> *laynd {land} <05146> xn <08432> hkwtb <0428> hlah <0582> Mysnah <07969> tsls <01961> wyhw(14:14)

14:14 kai <2532> ean <1437> wsin <1510> oi <3588> treiv <5140> andrev <435> outoi <3778> en <1722> mesw <3319> authv <846> nwe <3575> kai <2532> danihl <1158> kai <2532> iwb <2492> autoi <846> en <1722> th <3588> dikaiosunh <1343> autwn <846> swyhsontai <4982> legei <3004> kuriov <2962>

14:15 <02416> hyxh <06440> ynpm <05674> rbwe <01097> ylbm <08077> hmms <01961> htyhw <07921> htlksw <0776> Urab <05674> rybea <07451> her <02416> hyx <03863> wl(14:15)

14:15 ean <1437> kai <2532> yhria <2342> ponhra <4190> epagw epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> timwrhsomai <5097> authn <846> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> diodeuwn <1353> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> yhriwn <2342>

14:16 <08077> hmms <01961> hyht <0776> Urahw <05337> wluny <0905> Mdbl <01992> hmh <05337> wlyuy <01323> twnb <0518> Maw <01121> Mynb <0518> Ma <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0589> yna <02416> yx <08432> hkwtb <0428> hlah <0376> Mysnah <07969> tsls(14:16)

14:16 kai <2532> oi <3588> treiv <5140> andrev <435> outoi <3778> en <1722> mesw <3319> authv <846> wsi <1510> zw <2198> egw <1473> legei <3004> kuriov <2962> ei <1487> uioi <5207> h <2228> yugaterev <2364> swyhsontai <4982> all <235> h <2228> autoi <846> monoi <3441> swyhsontai <4982> h <3588> de <1161> gh <1065> estai <1510> eiv <1519> oleyron <3639>

14:17 <0929> hmhbw <0120> Mda <04480> hnmm <03772> ytrkhw <0776> Urab <05674> rbet <02719> brx <0559> ytrmaw <01931> ayhh <0776> Urah <05921> le <0935> ayba <02719> brx <0176> wa(14:17)

14:17 h <2228> kai <2532> romfaian ean <1437> epagw epi <1909> thn <3588> ghn <1065> ekeinhn <1565> kai <2532> eipw romfaia dielyatw <1330> dia <1223> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> exarw <1808> ex <1537> authv <846> anyrwpon <444> kai <2532> kthnov <2934>

14:18 <05337> wluny <0905> Mdbl <01992> Mh <03588> yk <01323> twnbw <01121> Mynb <05337> wlyuy <03808> al <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0589> yna <02416> yx <08432> hkwtb <0428> hlah <0376> Mysnah <07969> tslsw(14:18)

14:18 kai <2532> oi <3588> treiv <5140> andrev <435> outoi <3778> en <1722> mesw <3319> authv <846> zw <2198> egw <1473> legei <3004> kuriov <2962> ou <3364> mh <3165> ruswntai uiouv <5207> oude <3761> yugaterav <2364> autoi <846> monoi <3441> swyhsontai <4982>

14:19 <0929> hmhbw <0120> Mda <04480> hnmm <03772> tyrkhl <01818> Mdb <05921> hyle <02534> ytmx <08210> ytkpsw <01931> ayhh <0776> Urah <0413> la <07971> xlsa <01698> rbd <0176> wa(14:19)

14:19 h <2228> kai <2532> yanaton <2288> epaposteilw epi <1909> thn <3588> ghn <1065> ekeinhn <1565> kai <2532> ekcew <1632> ton <3588> yumon <2372> mou <1473> ep <1909> authn <846> en <1722> aimati <129> tou <3588> exoleyreusai ex <1537> authv <846> anyrwpon <444> kai <2532> kthnov <2934>

14:20 P <05315> Mspn <05337> wlyuy <06666> Mtqdub <01992> hmh <05337> wlyuy <01323> tb <0518> Ma <01121> Nb <0518> Ma <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0589> yna <02416> yx <08432> hkwtb <0347> bwyaw <01840> *laynd {land} <05146> xnw(14:20)

14:20 kai <2532> nwe <3575> kai <2532> danihl <1158> kai <2532> iwb <2492> en <1722> mesw <3319> authv <846> zw <2198> egw <1473> legei <3004> kuriov <2962> ean <1437> uioi <5207> h <2228> yugaterev <2364> upoleifywsin <5275> autoi <846> en <1722> th <3588> dikaiosunh <1343> autwn <846> rusontai tav <3588> qucav <5590> autwn <846>

14:21 <0929> hmhbw <0120> Mda <04480> hnmm <03772> tyrkhl <03389> Mlswry <0413> la <07971> ytxls <01698> rbdw <07451> her <02416> hyxw <07458> berw <02719> brx <07451> Myerh <08201> yjps <0702> tebra <03588> yk <0637> Pa <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03588> yk(14:21)

14:21 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ean <1437> de <1161> kai <2532> tav <3588> tessarav <5064> ekdikhseiv <1557> mou <1473> tav <3588> ponhrav <4190> romfaian kai <2532> limon <3042> kai <2532> yhria <2342> ponhra <4190> kai <2532> yanaton <2288> exaposteilw <1821> epi <1909> ierousalhm <2419> tou <3588> exoleyreusai ex <1537> authv <846> anyrwpon <444> kai <2532> kthnov <2934>

14:22 <05921> hyle <0935> ytabh <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <03389> Mlswry <05921> le <0935> ytabh <0834> rsa <07451> herh <05921> le <05162> Mtmxnw <05949> Mtwlyle <0853> taw <01870> Mkrd <0853> ta <07200> Mtyarw <0413> Mkyla <03318> Myauwy <02005> Mnh <01323> twnbw <01121> Mynb <03318> Myauwmh <06413> hjlp <0> hb <03498> hrtwn <02009> hnhw(14:22)

14:22 kai <2532> idou <2400> upoleleimmenoi <5275> en <1722> auth <846> oi <3588> anaseswsmenoi authv <846> oi <3739> exagousin <1806> ex <1537> authv <846> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> idou <2400> autoi <846> ekporeuontai <1607> prov <4314> umav <4771> kai <2532> oqesye <3708> tav <3588> odouv <3598> autwn <846> kai <2532> ta <3588> enyumhmata autwn <846> kai <2532> metamelhyhsesye epi <1909> ta <3588> kaka <2556> a <3739> ephgagon epi <1909> ierousalhm <2419> panta <3956> ta <3588> kaka <2556> a <3739> ephgagon ep <1909> authn <846>

14:23 P <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0> hb <06213> ytyve <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <06213> ytyve <02600> Mnx <03808> al <03588> yk <03045> Mtedyw <05949> Mtwlyle <0853> taw <01870> Mkrd <0853> ta <07200> wart <03588> yk <0853> Mkta <05162> wmxnw(14:23)

14:23 kai <2532> parakalesousin <3870> umav <4771> dioti <1360> oqesye <3708> tav <3588> odouv <3598> autwn <846> kai <2532> ta <3588> enyumhmata autwn <846> kai <2532> epignwsesye <1921> dioti <1360> ou <3364> mathn <3155> pepoihka <4160> panta <3956> osa <3745> epoihsa <4160> en <1722> auth <846> legei <3004> kuriov <2962>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA