TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 11:11-12

11:11 <03220> Myh <0339> yyamw <02574> tmxmw <08152> rensmw <05867> Mlyemw <03568> swkmw <06624> owrtpmw <04714> Myrummw <0804> rwsam <07604> rasy <0834> rsa <05971> wme <07605> ras <0853> ta <07069> twnql <03027> wdy <08145> tyns <0136> ynda <03254> Pyowy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(11:11)

11:11 kai <2532> estai <1510> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> prosyhsei <4369> kuriov <2962> tou <3588> deixai <1166> thn <3588> ceira <5495> autou <846> tou <3588> zhlwsai <2206> to <3588> kataleifyen <2641> upoloipon tou <3588> laou <2992> o <3739> an <302> kataleifyh <2641> apo <575> twn <3588> assuriwn kai <2532> apo <575> aiguptou <125> kai <2532> babulwniav kai <2532> aiyiopiav kai <2532> apo <575> ailamitwn kai <2532> apo <575> hliou <2246> anatolwn <395> kai <2532> ex <1537> arabiav <688>

11:12 <0776> Urah <03671> twpnk <0702> ebram <06908> Ubqy <03063> hdwhy <05310> twupnw <03478> larvy <01760> yxdn <0622> Poaw <01471> Mywgl <05251> on <05375> avnw(11:12)

11:12 kai <2532> arei <142> shmeion <4592> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> sunaxei <4863> touv <3588> apolomenouv israhl <2474> kai <2532> touv <3588> diesparmenouv <1289> tou <3588> iouda <2448> sunaxei <4863> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> pterugwn <4420> thv <3588> ghv <1065>

Yesaya 11:16

11:16 <04714> Myrum <0776> Uram <05927> wtle <03117> Mwyb <03478> larvyl <01961> htyh <0834> rsak <0804> rwsam <07604> rasy <0834> rsa <05971> wme <07605> rasl <04546> hlom <01961> htyhw(11:16)

11:16 kai <2532> estai <1510> diodov tw <3588> kataleifyenti <2641> mou <1473> law <2992> en <1722> aiguptw <125> kai <2532> estai <1510> tw <3588> israhl <2474> wv <3739> h <3588> hmera <2250> ote <3753> exhlyen <1831> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>

Yesaya 37:4

37:4 <04672> haumnh <07611> tyrash <01157> deb <08605> hlpt <05375> tavnw <0430> Kyhla <03069> hwhy <08085> ems <0834> rsa <01697> Myrbdb <03198> xykwhw <02416> yx <0430> Myhla <02778> Prxl <0113> wynda <0804> rwsa <04428> Klm <07971> wxls <0834> rsa <07262> hqs <0> br <01697> yrbd <0853> ta <0430> Kyhla <03069> hwhy <08085> emsy <0194> ylwa(37:4)

37:4 eisakousai <1522> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> touv <3588> logouv <3056> raqakou ouv <3739> apesteilen <649> basileuv <935> assuriwn oneidizein <3679> yeon <2316> zwnta <2198> kai <2532> oneidizein <3679> logouv <3056> ouv <3739> hkousen <191> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> kai <2532> dehyhsh <1210> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> peri <4012> twn <3588> kataleleimmenwn <2641> toutwn <3778>

Yesaya 37:31

37:31 <04605> hleml <06529> yrp <06213> hvew <04295> hjml <08328> srs <07604> hrasnh <03063> hdwhy <01004> tyb <06413> tjylp <03254> hpoyw(37:31)

37:31 kai <2532> esontai <1510> oi <3588> kataleleimmenoi <2641> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> fuhsousin <5453> rizan katw <2736> kai <2532> poihsousin <4160> sperma <4690> anw <507>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA