TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 7:13-17

7:13 <0430> yhla <0853> ta <01571> Mg <03811> walt <03588> yk <0376> Mysna <03811> twalh <04480> Mkm <04592> jemh <01732> dwd <01004> tyb <04994> an <08085> wems <0559> rmayw(7:13)

7:13 kai <2532> eipen akousate <191> dh <1161> oikov <3624> dauid mh <3165> mikron <3398> umin <4771> agwna <73> parecein <3930> anyrwpoiv <444> kai <2532> pwv <4459> kuriw <2962> parecete <3930> agwna <73>

7:14 <06005> la <0> wnme <08034> wms <07121> tarqw <01121> Nb <03205> tdlyw <02030> hrh <05959> hmleh <02009> hnh <0226> twa <0> Mkl <01931> awh <0136> ynda <05414> Nty <03651> Nkl(7:14)

7:14 dia <1223> touto <3778> dwsei <1325> kuriov <2962> autov <846> umin <4771> shmeion <4592> idou <2400> h <3588> paryenov <3933> en <1722> gastri <1064> exei <1838> kai <2532> texetai <5088> uion <5207> kai <2532> kaleseiv <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> emmanouhl <1694>

7:15 <02896> bwjb <0977> rwxbw <07451> erb <03988> owam <03045> wtedl <0398> lkay <01706> sbdw <02529> hamx(7:15)

7:15 bouturon kai <2532> meli <3192> fagetai <2068> prin <4250> h <2228> gnwnai <1097> auton <846> h <2228> proelesyai ponhra <4190> eklexetai to <3588> agayon <18>

7:16 <04428> hyklm <08147> yns <06440> ynpm <06973> Uq <0859> hta <0834> rsa <0127> hmdah <05800> bzet <02896> bwjb <0977> rxbw <07451> erb <03988> oam <05288> renh <03045> edy <02962> Mrjb <03588> yk(7:16)

7:16 dioti <1360> prin <4250> h <2228> gnwnai <1097> to <3588> paidion <3813> agayon <18> h <2228> kakon <2556> apeiyei <545> ponhria <4189> tou <3588> eklexasyai to <3588> agayon <18> kai <2532> kataleifyhsetai <2641> h <3588> gh <1065> hn <3739> su <4771> fobh <5399> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> duo <1417> basilewn <935>

7:17 P <0804> rwsa <04428> Klm <0853> ta <03063> hdwhy <05921> lem <0669> Myrpa <05493> rwo <03117> Mwyml <0935> wab <03808> al <0834> rsa <03117> Mymy <01> Kyba <01004> tyb <05921> lew <05971> Kme <05921> lew <05921> Kyle <03068> hwhy <0935> ayby(7:17)

7:17 alla <235> epaxei o <3588> yeov <2316> epi <1909> se <4771> kai <2532> epi <1909> ton <3588> laon <2992> sou <4771> kai <2532> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> hmerav <2250> ai <3739> oupw <3768> hkasin <1854> af <575> hv <3739> hmerav <2250> afeilen efraim <2187> apo <575> iouda <2448> ton <3588> basilea <935> twn <3588> assuriwnTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA