TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yeremia 21

21:1 <0559> rmal <03548> Nhkh <04641> hyvem <01121> Nb <06846> hynpu <0853> taw <04441> hyklm <01121> Nb <06583> rwxsp <0853> ta <06667> whyqdu <04428> Klmh <0413> wyla <07971> xlsb <03068> hwhy <0853> tam <03414> whymry <0413> la <01961> hyh <0834> rsa <01697> rbdh(21:1)

21:1 o <3588> logov <3056> o <3588> genomenov <1096> para <3844> kuriou <2962> prov <4314> ieremian <2408> ote <3753> apesteilen <649> prov <4314> auton <846> o <3588> basileuv <935> sedekiav ton <3588> pascwr uion <5207> melciou kai <2532> sofonian uion <5207> maasaiou ton <3588> ierea <2409> legwn <3004>

21:2 o <05921> wnylem <05927> hleyw <06381> wytalpn <03605> lkk <0854> wntwa <03068> hwhy <06213> hvey <0194> ylwa <05921> wnyle <03898> Mxln <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <03588> yk <03068> hwhy <0853> ta <01157> wndeb <04994> an <01875> srd(21:2)

21:2 eperwthson peri <4012> hmwn <1473> ton <3588> kurion <2962> oti <3754> basileuv <935> babulwnov <897> efesthken ef <1909> hmav <1473> ei <1487> poihsei <4160> kuriov <2962> kata <2596> panta <3956> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> kai <2532> apeleusetai <565> af <575> hmwn <1473>

21:3 <06667> whyqdu <0413> la <0559> Nrmat <03541> hk <0413> Mhyla <03414> whymry <0559> rmayw(21:3)

21:3 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> ieremiav <2408> outwv <3778> ereite prov <4314> sedekian basilea <935> iouda <2448>

21:4 <02063> tazh <05892> ryeh <08432> Kwt <0413> la <0853> Mtwa <0622> ytpoaw <02346> hmwxl <02351> Uwxm <05921> Mkyle <06696> Myruh <03778> Mydvkh <0853> taw <0894> lbb <04428> Klm <0853> ta <0> Mb <03898> Mymxln <0859> Mta <0834> rsa <03027> Mkdyb <0834> rsa <04421> hmxlmh <03627> ylk <0853> ta <05437> bom <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(21:4)

21:4 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> metastrefw <3344> ta <3588> opla <3696> ta <3588> polemika en <1722> oiv <3739> umeiv <4771> polemeite <4170> en <1722> autoiv <846> prov <4314> touv <3588> caldaiouv <5466> touv <3588> sugkekleikotav <4788> umav <4771> exwyen <1855> tou <3588> teicouv <5038> eiv <1519> to <3588> meson <3319> thv <3588> polewv <4172> tauthv <3778>

21:5 <01419> lwdg <07110> Puqbw <02534> hmxbw <0639> Pabw <02389> hqzx <02220> ewrzbw <05186> hywjn <03027> dyb <0854> Mkta <0589> yna <03898> ytmxlnw(21:5)

21:5 kai <2532> polemhsw <4170> egw <1473> umav <4771> en <1722> ceiri <5495> ektetamenh <1614> kai <2532> en <1722> bracioni <1023> krataiw <2900> meta <3326> yumou <2372> kai <2532> orghv <3709> kai <2532> parorgismou megalou <3173>

21:6 <04191> wtmy <01419> lwdg <01698> rbdb <0929> hmhbh <0853> taw <0120> Mdah <0853> taw <02063> tazh <05892> ryeh <03427> ybswy <0853> ta <05221> ytykhw(21:6)

21:6 kai <2532> pataxw <3960> pantav <3956> touv <3588> katoikountav en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778> touv <3588> anyrwpouv <444> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> en <1722> yanatw <2288> megalw <3173> kai <2532> apoyanountai <599>

21:7 <07355> Mxry <03808> alw <02550> lmxy <03808> alw <05921> Mhyle <02347> owxy <03808> al <02719> brx <06310> ypl <05221> Mkhw <05315> Mspn <01245> ysqbm <03027> dybw <0341> Mhybya <03027> dybw <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <03027> dyb <07458> berh <04480> Nmw <02719> brxh <04480> Nm <01698> rbdh <04480> Nm <02063> tazh <05892> ryeb <07604> Myrasnh <0853> taw <05971> Meh <0853> taw <05650> wydbe <0853> taw <03063> hdwhy <04428> Klm <06667> whyqdu <0853> ta <05414> Nta <03068> hwhy <05002> Man <03651> Nk <0310> yrxaw(21:7)

21:7 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> dwsw <1325> ton <3588> sedekian basilea <935> iouda <2448> kai <2532> touv <3588> paidav <3816> autou <846> kai <2532> ton <3588> laon <2992> ton <3588> kataleifyenta <2641> en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778> apo <575> tou <3588> yanatou <2288> kai <2532> apo <575> tou <3588> limou <3042> kai <2532> apo <575> thv <3588> macairav <3162> eiv <1519> ceirav <5495> ecyrwn <2190> autwn <846> twn <3588> zhtountwn <2212> tav <3588> qucav <5590> autwn <846> kai <2532> katakoqousin <2629> autouv <846> en <1722> stomati <4750> macairav <3162> ou <3364> feisomai <5339> ep <1909> autoiv <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> oiktirhsw <3627> autouv <846>

21:8 <04194> twmh <01870> Krd <0853> taw <02416> Myyxh <01870> Krd <0853> ta <06440> Mkynpl <05414> Ntn <02005> ynnh <03069> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmat <02088> hzh <05971> Meh <0413> law(21:8)

21:8 kai <2532> prov <4314> ton <3588> laon <2992> touton <3778> ereiv tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> dedwka <1325> pro <4253> proswpou <4383> umwn <4771> thn <3588> odon <3598> thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> thn <3588> odon <3598> tou <3588> yanatou <2288>

21:9 <07998> llsl <05315> wspn <0> wl <01961> htyhw <02421> *hyxw {hyxy} <05921> Mkyle <06696> Myruh <03778> Mydvkh <05921> le <05307> lpnw <03318> auwyhw <01698> rbdbw <07458> berbw <02719> brxb <04191> twmy <02063> tazh <05892> ryeb <03427> bsyh(21:9)

21:9 o <3588> kayhmenov <2521> en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778> apoyaneitai <599> en <1722> macaira <3162> kai <2532> en <1722> limw <3042> kai <2532> o <3588> ekporeuomenov <1607> proscwrhsai prov <4314> touv <3588> caldaiouv <5466> touv <3588> sugkekleikotav <4788> umav <4771> zhsetai <2198> kai <2532> estai <1510> h <3588> quch <5590> autou <846> eiv <1519> skula <4661> kai <2532> zhsetai <2198>

21:10 o <0784> sab <08313> hprvw <05414> Ntnt <0894> lbb <04428> Klm <03027> dyb <03068> hwhy <05002> Man <02896> hbwjl <03808> alw <07451> herl <02063> tazh <05892> ryeb <06440> ynp <07760> ytmv <03588> yk(21:10)

21:10 dioti <1360> esthrika <4741> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> epi <1909> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> eiv <1519> kaka <2556> kai <2532> ouk <3364> eiv <1519> agaya <18> eiv <1519> ceirav <5495> basilewv <935> babulwnov <897> paradoyhsetai <3860> kai <2532> katakausei <2618> authn <846> en <1722> puri <4442>

21:11 <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems <03063> hdwhy <04428> Klm <01004> tyblw(21:11)

21:11 o <3588> oikov <3624> basilewv <935> iouda <2448> akousate <191> logon <3056> kuriou <2962>

21:12 <04611> *Mkyllem {Mhyllem} <07455> er <06440> ynpm <03518> hbkm <0369> Nyaw <01197> hrebw <02534> ytmx <0784> sak <03318> aut <06435> Np <06231> qswe <03027> dym <01497> lwzg <05337> wlyuhw <04941> jpsm <01242> rqbl <01777> wnyd <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <01732> dwd <01004> tyb(21:12)

21:12 oikov <3624> dauid tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> krinate <2919> to <3588> prwi <4404> krima <2917> kai <2532> kateuyunate <2720> kai <2532> exelesye <1807> dihrpasmenon ek <1537> ceirov <5495> adikountov <91> auton <846> opwv <3704> mh <3165> anafyh wv <3739> pur <4442> h <3588> orgh <3709> mou <1473> kai <2532> kauyhsetai <2545> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> sbeswn <4570>

21:13 <04585> wnytwnwemb <0935> awby <04310> ymw <05921> wnyle <05181> txy <04310> ym <0559> Myrmah <03068> hwhy <05002> Man <04334> rsymh <06697> rwu <06010> qmeh <03427> tbsy <0413> Kyla <02005> ynnh(21:13)

21:13 idou <2400> egw <1473> prov <4314> se <4771> ton <3588> katoikounta thn <3588> koilada sor thn <3588> pedinhn touv <3588> legontav <3004> tiv <5100> ptohsei <4422> hmav <1473> h <2228> tiv <5100> eiseleusetai <1525> prov <4314> to <3588> katoikhthrion <2732> hmwn <1473>

21:14 o <05439> hybybo <03605> lk <0398> hlkaw <03293> hreyb <0784> sa <03341> ytuhw <03068> hwhy <05002> Man <04611> Mkyllem <06529> yrpk <05921> Mkyle <06485> ytdqpw(21:14)

21:14 kai <2532> anaqw pur <4442> en <1722> tw <3588> drumw authv <846> kai <2532> edetai <2068> panta <3956> ta <3588> kuklw authv <846>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA