TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Ulangan 27

27:1 <03117> Mwyh <0853> Mkta <06680> hwum <0595> ykna <0834> rsa <04687> hwumh <03605> lk <0853> ta <08104> rms <0559> rmal <05971> Meh <0853> ta <03478> larvy <02205> ynqzw <04872> hsm <06680> wuyw(27:1)

27:1 kai <2532> prosetaxen <4367> mwushv kai <2532> h <3588> gerousia <1087> israhl <2474> legwn <3004> fulassesye <5442> pasav <3956> tav <3588> entolav <1785> tautav <3778> osav <3745> egw <1473> entellomai <1781> umin <4771> shmeron <4594>

27:2 <07874> dyvb <0853> Mta <07874> tdvw <01419> twldg <068> Mynba <0> Kl <06965> tmqhw <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <03383> Ndryh <0853> ta <05674> wrbet <0834> rsa <03117> Mwyb <01961> hyhw(27:2)

27:2 kai <2532> estai <1510> h <3739> an <302> hmera <2250> diabhte <1224> ton <3588> iordanhn <2446> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771> kai <2532> sthseiv <2476> seautw <4572> liyouv <3037> megalouv <3173> kai <2532> koniaseiv <2867> autouv <846> konia

27:3 <0> Kl <01> Kytba <0430> yhla <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsak <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0935> abt <0834> rsa <04616> Neml <05674> Krbeb <02063> tazh <08451> hrwth <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <05921> Nhyle <03789> tbtkw(27:3)

27:3 kai <2532> graqeiv <1125> epi <1909> twn <3588> liywn <3037> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> tou <3588> nomou <3551> toutou <3778> wv <3739> an <302> diabhte <1224> ton <3588> iordanhn <2446> hnika <2259> ean <1437> eiselyhte <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771> ghn <1065> reousan gala <1051> kai <2532> meli <3192> on <3739> tropon <5158> eipen kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> sou <4771> soi <4771>

27:4 <07874> dyvb <0853> Mtwa <07874> tdvw <05858> lbye <02022> rhb <03117> Mwyh <0853> Mkta <06680> hwum <0595> ykna <0834> rsa <0428> hlah <068> Mynbah <0853> ta <06965> wmyqt <03383> Ndryh <0853> ta <05674> Mkrbeb <01961> hyhw(27:4)

27:4 kai <2532> estai <1510> wv <3739> an <302> diabhte <1224> ton <3588> iordanhn <2446> sthsete <2476> touv <3588> liyouv <3037> toutouv <3778> ouv <3739> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594> en <1722> orei <3735> gaibal kai <2532> koniaseiv <2867> autouv <846> konia

27:5 <01270> lzrb <05921> Mhyle <05130> Pynt <03808> al <068> Mynba <04196> xbzm <0430> Kyhla <03068> hwhyl <04196> xbzm <08033> Ms <01129> tynbw(27:5)

27:5 kai <2532> oikodomhseiv <3618> ekei <1563> yusiasthrion <2379> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> yusiasthrion <2379> ek <1537> liywn <3037> ouk <3364> epibaleiv <1911> ep <1909> autouv <846> sidhron <4604>

27:6 <0430> Kyhla <03068> hwhyl <05930> tlwe <05921> wyle <05927> tylehw <0430> Kyhla <03068> hwhy <04196> xbzm <0853> ta <01129> hnbt <08003> twmls <068> Mynba(27:6)

27:6 liyouv <3037> oloklhrouv <3648> oikodomhseiv <3618> yusiasthrion <2379> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> kai <2532> anoiseiv <399> ep <1909> auto <846> olokautwmata <3646> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771>

27:7 <0430> Kyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <08055> txmvw <08033> Ms <0398> tlkaw <08002> Mymls <02076> txbzw(27:7)

27:7 kai <2532> yuseiv <2380> ekei <1563> yusian <2378> swthriou <4992> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> kai <2532> fagh <2068> kai <2532> emplhsyhsh kai <2532> eufranyhsh <2165> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771>

27:8 o <03190> bjyh <0874> rab <02063> tazh <08451> hrwth <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <068> Mynbah <05921> le <03789> tbtkw(27:8)

27:8 kai <2532> graqeiv <1125> epi <1909> twn <3588> liywn <3037> panta <3956> ton <3588> nomon <3551> touton <3778> safwv sfodra <4970>

27:9 <0430> Kyhla <03068> hwhyl <05971> Mel <01961> tyyhn <02088> hzh <03117> Mwyh <03478> larvy <08085> emsw <05535> tkoh <0559> rmal <03478> larvy <03605> lk <0413> la <03881> Mywlh <03548> Mynhkhw <04872> hsm <01696> rbdyw(27:9)

27:9 kai <2532> elalhsen <2980> mwushv kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> oi <3588> leuitai <3019> panti <3956> israhl <2474> legontev <3004> siwpa <4623> kai <2532> akoue <191> israhl <2474> en <1722> th <3588> hmera <2250> tauth <3778> gegonav <1096> eiv <1519> laon <2992> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771>

27:10 o <03117> Mwyh <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <02706> wyqx <0853> taw <04687> *wtwum <0853> ta <06213> tyvew <0430> Kyhla <03069> hwhy <06963> lwqb <08085> temsw(27:10)

27:10 kai <2532> eisakoush <1522> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> kai <2532> poihseiv <4160> pasav <3956> tav <3588> entolav <1785> autou <846> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> osa <3745> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594>

27:11 <0559> rmal <01931> awhh <03117> Mwyb <05971> Meh <0853> ta <04872> hsm <06680> wuyw(27:11)

27:11 kai <2532> eneteilato <1781> mwushv tw <3588> law <2992> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> legwn <3004>

27:12 <01144> Nmynbw <03130> Powyw <03485> rsvyw <03063> hdwhyw <03878> ywlw <08095> Nwems <03383> Ndryh <0853> ta <05674> Mkrbeb <01630> Myzrg <02022> rh <05921> le <05971> Meh <0853> ta <01288> Krbl <05975> wdmey <0428> hla(27:12)

27:12 outoi <3778> sthsontai <2476> eulogein <2127> ton <3588> laon <2992> en <1722> orei <3735> garizin diabantev <1224> ton <3588> iordanhn <2446> sumewn <4826> leui <3017> ioudav <2455> issacar iwshf <2501> kai <2532> beniamin <958>

27:13 <05321> yltpnw <01835> Nd <02074> Nlwbzw <0836> rsaw <01410> dg <07205> Nbwar <05858> lbye <02022> rhb <07045> hllqh <05921> le <05975> wdmey <0428> hlaw(27:13)

27:13 kai <2532> outoi <3778> sthsontai <2476> epi <1909> thv <3588> katarav <2671> en <1722> orei <3735> gaibal roubhn gad <1045> kai <2532> ashr <768> zaboulwn <2194> dan kai <2532> nefyali

27:14 o <07311> Mr <06963> lwq <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <0413> la <0559> wrmaw <03881> Mywlh <06030> wnew(27:14)

27:14 kai <2532> apokriyentev oi <3588> leuitai <3019> erousin panti <3956> israhl <2474> fwnh <5456> megalh <3173>

27:15 o <0543> Nma <0559> wrmaw <05971> Meh <03605> lk <06030> wnew <05643> rtob <07760> Mvw <02796> srx <03027> ydy <04639> hvem <03068> hwhy <08441> tbewt <04541> hkomw <06459> lop <06213> hvey <0834> rsa <0376> syah <0779> rwra(27:15)

27:15 epikataratov <1944> anyrwpov <444> ostiv <3748> poihsei <4160> glupton kai <2532> cwneuton bdelugma <946> kuriw <2962> ergon <2041> ceirwn <5495> tecnitou <5079> kai <2532> yhsei <5087> auto <846> en <1722> apokrufw <614> kai <2532> apokriyeiv pav <3956> o <3588> laov <2992> erousin genoito <1096>

27:16 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <0517> wmaw <01> wyba <07034> hlqm <0779> rwra(27:16)

27:16 epikataratov <1944> o <3588> atimazwn <818> patera <3962> autou <846> h <2228> mhtera <3384> autou <846> kai <2532> erousin pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096>

27:17 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <07453> wher <01366> lwbg <05253> gyom <0779> rwra(27:17)

27:17 epikataratov <1944> o <3588> metatiyeiv <3346> oria <3725> tou <3588> plhsion <4139> kai <2532> erousin pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096>

27:18 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <01870> Krdb <05787> rwe <07686> hgsm <0779> rwra(27:18)

27:18 epikataratov <1944> o <3588> planwn <4105> tuflon <5185> en <1722> odw <3598> kai <2532> erousin pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096>

27:19 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <0490> hnmlaw <03490> Mwty <01616> rg <04941> jpsm <05186> hjm <0779> rwra(27:19)

27:19 epikataratov <1944> ov <3739> an <302> ekklinh <1578> krisin <2920> proshlutou <4339> kai <2532> orfanou <3737> kai <2532> chrav <5503> kai <2532> erousin pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096>

27:20 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <01> wyba <03671> Pnk <01540> hlg <03588> yk <01> wyba <0802> tsa <05973> Me <07901> bks <0779> rwra(27:20)

27:20 epikataratov <1944> o <3588> koimwmenov <2837> meta <3326> gunaikov <1135> tou <3588> patrov <3962> autou <846> oti <3754> apekaluqen <601> sugkalumma tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> erousin pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096>

27:21 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <0929> hmhb <03605> lk <05973> Me <07901> bks <0779> rwra(27:21)

27:21 epikataratov <1944> o <3588> koimwmenov <2837> meta <3326> pantov <3956> kthnouv <2934> kai <2532> erousin pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096>

27:22 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <0517> wma <01323> tb <0176> wa <01> wyba <01323> tb <0269> wtxa <05973> Me <07901> bks <0779> rwra(27:22)

27:22 epikataratov <1944> o <3588> koimwmenov <2837> meta <3326> adelfhv <79> ek <1537> patrov <3962> h <2228> ek <1537> mhtrov <3384> autou <846> kai <2532> erousin pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096>

27:23 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <02859> wtntx <05973> Me <07901> bks <0779> rwra(27:23)

27:23 epikataratov <1944> o <3588> koimwmenov <2837> meta <3326> penyerav <3994> autou <846> kai <2532> erousin pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096> epikataratov <1944> o <3588> koimwmenov <2837> meta <3326> adelfhv <79> gunaikov <1135> autou <846> kai <2532> erousin pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096>

27:24 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <05643> rtob <07453> wher <05221> hkm <0779> rwra(27:24)

27:24 epikataratov <1944> o <3588> tuptwn <5180> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> dolw <1388> kai <2532> erousin pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096>

27:25 o <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <05355> yqn <01818> Md <05315> spn <05221> twkhl <07810> dxs <03947> xql <0779> rwra(27:25)

27:25 epikataratov <1944> ov <3739> an <302> labh <2983> dwra <1435> pataxai <3960> quchn <5590> aimatov <129> aywou <121> kai <2532> erousin pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096>

27:26 P <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> rmaw <0853> Mtwa <06213> twvel <02063> tazh <08451> hrwth <01697> yrbd <0853> ta <06965> Myqy <03808> al <0834> rsa <0779> rwra(27:26)

27:26 epikataratov <1944> pav <3956> anyrwpov <444> ov <3739> ouk <3364> emmenei <1696> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> logoiv <3056> tou <3588> nomou <3551> toutou <3778> tou <3588> poihsai <4160> autouv <846> kai <2532> erousin pav <3956> o <3588> laov <2992> genoito <1096>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA