TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 7:1-25

7:1 <05921> hyle <03898> Mxlhl <03201> lky <03808> alw <05921> hyle <04421> hmxlml <03389> Mlswry <03478> larvy <04428> Klm <07425> whylmr <01121> Nb <06492> xqpw <0758> Mra <04428> Klm <07526> Nyur <05927> hle <03063> hdwhy <04428> Klm <05818> whyze <01121> Nb <03147> Mtwy <01121> Nb <0271> zxa <03117> ymyb <01961> yhyw(7:1)

7:1 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> acaz <881> tou <3588> iwayam <2488> tou <3588> uiou <5207> oziou basilewv <935> iouda <2448> anebh <305> raasswn basileuv <935> aram <689> kai <2532> fakee uiov <5207> romeliou basileuv <935> israhl <2474> epi <1909> ierousalhm <2419> polemhsai <4170> authn <846> kai <2532> ouk <3364> hdunhyhsan <1410> poliorkhsai authn <846>

7:2 <07307> xwr <06440> ynpm <03293> rey <06086> yue <05128> ewnk <05971> wme <03824> bblw <03824> wbbl <05128> enyw <0669> Myrpa <05921> le <0758> Mra <05117> hxn <0559> rmal <01732> dwd <01004> tybl <05046> dgyw(7:2)

7:2 kai <2532> anhggelh <312> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> dauid legontev <3004> sunefwnhsen <4856> aram <689> prov <4314> ton <3588> efraim <2187> kai <2532> exesth <1839> h <3588> quch <5590> autou <846> kai <2532> h <3588> quch <5590> tou <3588> laou <2992> autou <846> on <3739> tropon <5158> otan <3752> en <1722> drumw xulon <3586> upo <5259> pneumatov <4151> saleuyh <4531>

7:3 <03526> obwk <07704> hdv <04546> tlom <0413> la <05945> hnwyleh <01295> hkrbh <08585> tlet <07097> huq <0413> la <01121> Knb <07610> bwsy <0> rasw <0859> hta <0271> zxa <07125> tarql <04994> an <03318> au <03470> whyesy <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(7:3)

7:3 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> hsaian <2268> exelye <1831> eiv <1519> sunanthsin <4877> acaz <881> su <4771> kai <2532> o <3588> kataleifyeiv <2641> iasoub o <3588> uiov <5207> sou <4771> prov <4314> thn <3588> kolumbhyran <2861> thv <3588> anw <507> odou <3598> tou <3588> agrou <68> tou <3588> gnafewv <1102>

7:4 <07425> whylmr <01121> Nbw <0758> Mraw <07526> Nyur <0639> Pa <02750> yrxb <0428> hlah <06226> Mynseh <0181> Mydwah <02180> twbnz <08147> ynsm <07401> Kry <0408> la <03824> Kbblw <03372> aryt <0408> la <08252> jqshw <08104> rmsh <0413> wyla <0559> trmaw(7:4)

7:4 kai <2532> ereiv autw <846> fulaxai <5442> tou <3588> hsucasai <2270> kai <2532> mh <3165> fobou <5399> mhde <3366> h <3588> quch <5590> sou <4771> asyeneitw <770> apo <575> twn <3588> duo <1417> xulwn <3586> twn <3588> dalwn twn <3588> kapnizomenwn toutwn <3778> otan <3752> gar <1063> orgh <3709> tou <3588> yumou <2372> mou <1473> genhtai <1096> palin <3825> iasomai <2390>

7:5 <0559> rmal <07425> whylmr <01121> Nbw <0669> Myrpa <07451> her <0758> Mra <05921> Kyle <03289> Uey <03588> yk <03282> Ney(7:5)

7:5 kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> aram <689> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> romeliou oti <3754> ebouleusanto <1011> boulhn <1012> ponhran <4190> peri <4012> sou <4771> legontev <3004>

7:6 o <02870> labj <01121> Nb <0853> ta <08432> hkwtb <04428> Klm <04427> Kylmnw <0413> wnyla <01234> hneqbnw <06973> hnuyqnw <03063> hdwhyb <05927> hlen(7:6)

7:6 anabhsomeya <305> eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449> kai <2532> sullalhsantev <4814> autoiv <846> apostreqomen <654> autouv <846> prov <4314> hmav <1473> kai <2532> basileusomen <936> authv <846> ton <3588> uion <5207> tabehl

7:7 <01961> hyht <03808> alw <06965> Mwqt <03808> al <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(7:7)

7:7 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> sabawy <4519> ou <3364> mh <3165> emmeinh <1696> h <3588> boulh <1012> auth <3778> oude <3761> estai <1510>

7:8 <05971> Mem <0669> Myrpa <02844> txy <08141> hns <02568> smxw <08346> Myss <01157> dwebw <07526> Nyur <01834> qvmd <07218> sarw <01834> qvmd <0758> Mra <07218> sar <03588> yk(7:8)

7:8 all <235> h <3588> kefalh <2776> aram <689> damaskov <1154> all <235> eti <2089> exhkonta <1835> kai <2532> pente <4002> etwn <2094> ekleiqei <1587> h <3588> basileia <932> efraim <2187> apo <575> laou <2992>

7:9 o <0539> wnmat <03808> al <03588> yk <0539> wnymat <03808> al <0518> Ma <07425> whylmr <01121> Nb <08111> Nwrms <07218> sarw <08111> Nwrms <0669> Myrpa <07218> sarw(7:9)

7:9 kai <2532> h <3588> kefalh <2776> efraim <2187> somorwn kai <2532> h <3588> kefalh <2776> somorwn uiov <5207> tou <3588> romeliou kai <2532> ean <1437> mh <3165> pisteushte <4100> oude <3761> mh <3165> sunhte <4895>

7:10 <0559> rmal <0271> zxa <0413> la <01696> rbd <03069> hwhy <03254> Powyw(7:10)

7:10 kai <2532> proseyeto <4369> kuriov <2962> lalhsai <2980> tw <3588> acaz <881> legwn <3004>

7:11 <04605> hleml <01361> hbgh <0176> wa <07585> hlas <06009> qmeh <0430> Kyhla <03068> hwhy <05973> Mem <0226> twa <0> Kl <07592> las(7:11)

7:11 aithsai <154> seautw <4572> shmeion <4592> para <3844> kuriou <2962> yeou <2316> sou <4771> eiv <1519> bayov <899> h <2228> eiv <1519> uqov <5311>

7:12 <03068> hwhy <0853> ta <05254> hona <03808> alw <07592> lasa <03808> al <0271> zxa <0559> rmayw(7:12)

7:12 kai <2532> eipen acaz <881> ou <3364> mh <3165> aithsw <154> oud <3761> ou <3364> mh <3165> peirasw <3985> kurion <2962>

7:13 <0430> yhla <0853> ta <01571> Mg <03811> walt <03588> yk <0376> Mysna <03811> twalh <04480> Mkm <04592> jemh <01732> dwd <01004> tyb <04994> an <08085> wems <0559> rmayw(7:13)

7:13 kai <2532> eipen akousate <191> dh <1161> oikov <3624> dauid mh <3165> mikron <3398> umin <4771> agwna <73> parecein <3930> anyrwpoiv <444> kai <2532> pwv <4459> kuriw <2962> parecete <3930> agwna <73>

7:14 <06005> la <0> wnme <08034> wms <07121> tarqw <01121> Nb <03205> tdlyw <02030> hrh <05959> hmleh <02009> hnh <0226> twa <0> Mkl <01931> awh <0136> ynda <05414> Nty <03651> Nkl(7:14)

7:14 dia <1223> touto <3778> dwsei <1325> kuriov <2962> autov <846> umin <4771> shmeion <4592> idou <2400> h <3588> paryenov <3933> en <1722> gastri <1064> exei <1838> kai <2532> texetai <5088> uion <5207> kai <2532> kaleseiv <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> emmanouhl <1694>

7:15 <02896> bwjb <0977> rwxbw <07451> erb <03988> owam <03045> wtedl <0398> lkay <01706> sbdw <02529> hamx(7:15)

7:15 bouturon kai <2532> meli <3192> fagetai <2068> prin <4250> h <2228> gnwnai <1097> auton <846> h <2228> proelesyai ponhra <4190> eklexetai to <3588> agayon <18>

7:16 <04428> hyklm <08147> yns <06440> ynpm <06973> Uq <0859> hta <0834> rsa <0127> hmdah <05800> bzet <02896> bwjb <0977> rxbw <07451> erb <03988> oam <05288> renh <03045> edy <02962> Mrjb <03588> yk(7:16)

7:16 dioti <1360> prin <4250> h <2228> gnwnai <1097> to <3588> paidion <3813> agayon <18> h <2228> kakon <2556> apeiyei <545> ponhria <4189> tou <3588> eklexasyai to <3588> agayon <18> kai <2532> kataleifyhsetai <2641> h <3588> gh <1065> hn <3739> su <4771> fobh <5399> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> duo <1417> basilewn <935>

7:17 P <0804> rwsa <04428> Klm <0853> ta <03063> hdwhy <05921> lem <0669> Myrpa <05493> rwo <03117> Mwyml <0935> wab <03808> al <0834> rsa <03117> Mymy <01> Kyba <01004> tyb <05921> lew <05971> Kme <05921> lew <05921> Kyle <03068> hwhy <0935> ayby(7:17)

7:17 alla <235> epaxei o <3588> yeov <2316> epi <1909> se <4771> kai <2532> epi <1909> ton <3588> laon <2992> sou <4771> kai <2532> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> hmerav <2250> ai <3739> oupw <3768> hkasin <1854> af <575> hv <3739> hmerav <2250> afeilen efraim <2187> apo <575> iouda <2448> ton <3588> basilea <935> twn <3588> assuriwn

7:18 <0804> rwsa <0776> Urab <0834> rsa <01682> hrwbdlw <04714> Myrum <02975> yray <07097> huqb <0834> rsa <02070> bwbzl <03068> hwhy <08319> qrsy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(7:18)

7:18 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> suriei kuriov <2962> muiaiv o <3739> kurieuei <2961> merouv <3313> potamou <4215> aiguptou <125> kai <2532> th <3588> melissh h <3739> estin <1510> en <1722> cwra <5561> assuriwn

7:19 <05285> Myllhnh <03605> lkbw <05097> Myuwuenh <03605> lkbw <05553> Myeloh <05357> yqyqnbw <01327> twtbh <05158> ylxnb <03605> Mlk <05117> wxnw <0935> wabw(7:19)

7:19 kai <2532> eleusontai <2064> pantev <3956> kai <2532> anapausontai <373> en <1722> taiv <3588> faragxi <5327> thv <3588> cwrav <5561> kai <2532> en <1722> taiv <3588> trwglaiv twn <3588> petrwn <4074> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> sphlaia <4693> kai <2532> eiv <1519> pasan <3956> ragada kai <2532> en <1722> panti <3956> xulw <3586>

7:20 o <05595> hpot <02206> Nqzh <0853> ta <01571> Mgw <07272> Mylgrh <08181> revw <07218> sarh <0853> ta <0804> rwsa <04428> Klmb <05104> rhn <05676> yrbeb <07917> hrykvh <08593> retb <0136> ynda <01548> xlgy <01931> awhh <03117> Mwyb(7:20)

7:20 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> xurhsei <3587> kuriov <2962> tw <3588> xurw tw <3588> megalw <3173> kai <2532> memeyusmenw <3184> o <3739> estin <1510> peran <4008> tou <3588> potamou <4215> basilewv <935> assuriwn thn <3588> kefalhn <2776> kai <2532> tav <3588> tricav <2359> twn <3588> podwn <4228> kai <2532> ton <3588> pwgwna afelei

7:21 <06629> Nau <08147> ytsw <01241> rqb <05697> tlge <0376> sya <02421> hyxy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(7:21)

7:21 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> yreqei <5142> anyrwpov <444> damalin <1151> bown <1016> kai <2532> duo <1417> probata <4263>

7:22 <0776> Urah <07130> brqb <03498> rtwnh <03605> lk <0398> lkay <01706> sbdw <02529> hamx <03588> yk <02529> hamx <0398> lkay <02461> blx <06213> twve <07230> brm <01961> hyhw(7:22)

7:22 kai <2532> estai <1510> apo <575> tou <3588> pleiston <4183> poiein <4160> gala <1051> bouturon kai <2532> meli <3192> fagetai <2068> pav <3956> o <3588> kataleifyeiv <2641> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

7:23 <01961> hyhy <07898> tyslw <08068> rymsl <03701> Pok <0505> Plab <01612> Npg <0505> Pla <08033> Ms <01961> hyhy <0834> rsa <04725> Mwqm <03605> lk <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(7:23)

7:23 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> pav <3956> topov <5117> ou <3739> ean <1437> wsin <3775> ciliai <5507> ampeloi <288> ciliwn <5507> siklwn eiv <1519> cerson esontai <1510> kai <2532> eiv <1519> akanyan <173>

7:24 <0776> Urah <03605> lk <01961> hyht <07898> tysw <08068> ryms <03588> yk <08033> hms <0935> awby <07198> tsqbw <02678> Myuxb(7:24)

7:24 meta <3326> belouv <956> kai <2532> toxeumatov eiseleusontai <1525> ekei <1563> oti <3754> cersov kai <2532> akanya <173> estai <1510> pasa <3956> h <3588> gh <1065>

7:25 P <07716> hv <04823> omrmlw <07794> rws <04916> xlsml <01961> hyhw <07898> tysw <08068> ryms <03374> tary <08033> hms <0935> awbt <03808> al <05737> Nwrdey <04576> rdemb <0834> rsa <02022> Myrhh <03605> lkw(7:25)

7:25 kai <2532> pan <3956> orov <3735> arotriwmenon arotriayhsetai kai <2532> ou <3364> mh <3165> epelyh ekei <1563> fobov <5401> estai <1510> gar <1063> apo <575> thv <3588> cersou kai <2532> akanyhv <173> eiv <1519> boskhma probatou <4263> kai <2532> eiv <1519> katapathma boov <1016>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA