TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 49

49:1 <02465> dlx <03427> ybsy <03605> lk <0238> wnyzah <05971> Mymeh <03605> lk <02063> taz <08085> wems( (2) ) <04210> rwmzm <07141> xrq <01121> ynbl <05329> xunml(49:1)

49:1 (48:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> qalmov <5568> (48:2) akousate <191> tauta <3778> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> enwtisasye <1801> pantev <3956> oi <3588> katoikountev thn <3588> oikoumenhn <3611>

49:2 <034> Nwybaw <06223> ryse <03162> dxy <0376> sya <01121> ynb <01571> Mg <0120> Mda <01121> ynb <01571> Mg<49:3> (49:2)

49:2 (48:3) oi <3739> te <5037> ghgeneiv kai <2532> oi <3588> uioi <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> epi <1909> to <3588> auto <846> plousiov <4145> kai <2532> penhv <3993>

49:3 <08394> twnwbt <03820> ybl <01900> twghw <02454> twmkx <01696> rbdy <06310> yp<49:4> (49:3)

49:3 (48:4) to <3588> stoma <4750> mou <1473> lalhsei <2980> sofian <4678> kai <2532> h <3588> meleth thv <3588> kardiav <2588> mou <1473> sunesin <4907>

49:4 <02420> ytdyx <03658> rwnkb <06605> xtpa <0241> ynza <04912> lsml <05186> hja<49:5> (49:4)

49:4 (48:5) klinw <2827> eiv <1519> parabolhn <3850> to <3588> ouv <3775> mou <1473> anoixw <455> en <1722> qalthriw to <3588> problhma mou <1473>

49:5 <05437> ynbwoy <06120> ybqe <05771> Nwe <07451> er <03117> ymyb <03372> arya <04100> hml<49:6> (49:5)

49:5 (48:6) ina <2443> ti <5100> foboumai <5399> en <1722> hmera <2250> ponhra <4190> h <3588> anomia <458> thv <3588> pternhv mou <1473> kuklwsei <2944> me <1473>

49:6 <01984> wllhty <06239> Mrse <07230> brbw <02428> Mlyx <05921> le <0982> Myxjbh<49:7> (49:6)

49:6 (48:7) oi <3588> pepoiyotev <3982> epi <1909> th <3588> dunamei <1411> autwn <846> kai <2532> epi <1909> tw <3588> plhyei <4128> tou <3588> ploutou <4149> autwn <846> kaucwmenoi <2744>

49:7 <03724> wrpk <0430> Myhlal <05414> Nty <03808> al <0376> sya <06299> hdpy <06299> hdp <03808> al <0251> xa<49:8> (49:7)

49:7 (48:8) adelfov <80> ou <3364> lutroutai <3084> lutrwsetai <3084> anyrwpov <444> ou <3364> dwsei <1325> tw <3588> yew <2316> exilasma autou <846>

49:8 <05769> Mlwel <02308> ldxw <05315> Mspn <06306> Nwydp <03365> rqyw<49:9> (49:8)

49:8 (48:9) kai <2532> thn <3588> timhn <5092> thv <3588> lutrwsewv <3085> thv <3588> quchv <5590> autou <846>

49:9 <07845> txsh <07200> hary <03808> al <05331> xunl <05750> dwe <02421> yxyw<49:10> (49:9)

49:9 (48:10) kai <2532> ekopasen <2869> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> zhsetai <2198> eiv <1519> telov <5056> oti <3754> ouk <3364> oqetai <3708> katafyoran otan <3752> idh <3708> sofouv <4680> apoynhskontav <599>

49:10 <02428> Mlyx <0312> Myrxal <05800> wbzew <06> wdbay <01198> rebw <03684> lyok <03162> dxy <04191> wtwmy <02450> Mymkx <07200> hary <03588> yk<49:11> (49:10)

49:10 (48:11) epi <1909> to <3588> auto <846> afrwn <878> kai <2532> anouv apolountai kai <2532> kataleiqousin <2641> allotrioiv <245> ton <3588> plouton <4149> autwn <846>

49:11 <0127> twmda <05921> yle <08034> Mtwmsb <07121> warq <01755> rdw <01755> rdl <04908> Mtnksm <05769> Mlwel <01004> wmytb <07130> Mbrq<49:12> (49:11)

49:11 (48:12) kai <2532> oi <3588> tafoi <5028> autwn <846> oikiai <3614> autwn <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> skhnwmata <4638> autwn <846> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074> epekalesanto ta <3588> onomata <3686> autwn <846> epi <1909> twn <3588> gaiwn autwn <846>

49:12 <01820> wmdn <0929> twmhbk <04911> lsmn <03885> Nyly <01077> lb <03366> rqyb <0120> Mdaw<49:13> (49:12)

49:12 (48:13) kai <2532> anyrwpov <444> en <1722> timh <5092> wn <1510> ou <3364> sunhken <4920> parasuneblhyh toiv <3588> kthnesin <2934> toiv <3588> anohtoiv <453> kai <2532> wmoiwyh <3666> autoiv <846>

49:13 <05542> hlo <07521> wury <06310> Mhypb <0310> Mhyrxaw <0> wml <03689> lok <01870> Mkrd <02088> hz<49:14> (49:13)

49:13 (48:14) auth <3778> h <3588> odov <3598> autwn <846> skandalon <4625> autoiv <846> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846> eudokhsousin <2106> diaqalma

49:14 <0> wl <02073> lbzm <07585> lwas <01086> twlbl <06736> *Mrwuw {Mryuw} <01242> rqbl <03477> Myrsy <0> Mb <07287> wdryw <07462> Mery <04194> twm <08371> wts <07585> lwasl <06629> Nauk<49:15> (49:14)

49:14 (48:15) wv <3739> probata <4263> en <1722> adh <86> eyento <5087> yanatov <2288> poimainei <4165> autouv <846> kai <2532> katakurieusousin <2634> autwn <846> oi <3588> euyeiv <2117> to <3588> prwi <4404> kai <2532> h <3588> bohyeia <996> autwn <846> palaiwyhsetai <3822> en <1722> tw <3588> adh <86> ek <1537> thv <3588> doxhv <1391> autwn <846>

49:15 <05542> hlo <03947> ynxqy <03588> yk <07585> lwas <03027> dym <05315> yspn <06299> hdpy <0430> Myhla <0389> Ka<49:16> (49:15)

49:15 (48:16) plhn <4133> o <3588> yeov <2316> lutrwsetai <3084> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> ek <1537> ceirov <5495> adou <86> otan <3752> lambanh <2983> me <1473> diaqalma

49:16 <01004> wtyb <03519> dwbk <07235> hbry <03588> yk <0376> sya <06238> rsey <03588> yk <03372> aryt <0408> la<49:17> (49:16)

49:16 (48:17) mh <3165> fobou <5399> otan <3752> plouthsh <4147> anyrwpov <444> kai <2532> otan <3752> plhyunyh <4129> h <3588> doxa <1391> tou <3588> oikou <3624> autou <846>

49:17 <03519> wdwbk <0310> wyrxa <03381> dry <03808> al <03605> lkh <03947> xqy <04194> wtwmb <03808> al <03588> yk<49:18> (49:17)

49:17 (48:18) oti <3754> ouk <3364> en <1722> tw <3588> apoynhskein <599> auton <846> lhmqetai <2983> ta <3588> panta <3956> oude <3761> sugkatabhsetai <4782> autw <846> h <3588> doxa <1391> autou <846>

49:18 <0> Kl <03190> byjyt <03588> yk <03034> Kdwyw <01288> Krby <02416> wyyxb <05315> wspn <03588> yk<49:19> (49:18)

49:18 (48:19) oti <3754> h <3588> quch <5590> autou <846> en <1722> th <3588> zwh <2222> autou <846> euloghyhsetai <2127> exomologhsetai <1843> soi <4771> otan <3752> agayunhv autw <846>

49:19 <0216> rwa <07200> wary <03808> al <05331> xun <05704> de <01> wytwba <01755> rwd <05704> de <0935> awbt<49:20> (49:19)

49:19 (48:20) eiseleusetai <1525> ewv <2193> geneav <1074> paterwn <3962> autou <846> ewv <2193> aiwnov <165> ouk <3364> oqetai <3708> fwv <5457>

49:20 <01820> wmdn <0929> twmhbk <04911> lsmn <0995> Nyby <03808> alw <03366> rqyb <0120> Mda<49:21> (49:20)

49:20 (48:21) anyrwpov <444> en <1722> timh <5092> wn <1510> ou <3364> sunhken <4920> parasuneblhyh toiv <3588> kthnesin <2934> toiv <3588> anohtoiv <453> kai <2532> wmoiwyh <3666> autoiv <846>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA