TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 10

TSK Full Life Study Bible

10:1 · Celakalah(TB)/Wai(TL) <01945> [A.M. 3291. B.C. 713. Woe.]

· menentukan(TB)/orang(TL) <02710> [them.]

· [that write grievousness. or, to the writers that write grievousness.]

10:1

Celakalah

Yes 5:8; [Lihat FULL. Yes 5:8]

menentukan ketetapan-ketetapan

Mazm 58:3; [Lihat FULL. Mazm 58:3]10:2 · menghalang-halangi(TB)/menjauhkan(TL) <05186> [turn aside.]

· janda-janda(TB)/janda perempuan(TL) <0490> [that widows.]

10:2

untuk menghalang-halangi

Yes 3:14

antara umat-Ku,

Yes 5:23; [Lihat FULL. Yes 5:23]

anak-anak yatim!

Ul 10:18; [Lihat FULL. Ul 10:18]; Ayub 6:27; [Lihat FULL. Ayub 6:27]; Yes 1:17; [Lihat FULL. Yes 1:17] [Semua]10:3 · lakukan(TB)/perbuat(TL) <06213> [And what.]

· hari(TB/TL) <03117> [the day.]

· kebinasaan(TB/TL) <07722> [in the desolation.]

· lari(TB/TL) <05127> [to whom.]

· tinggalkan(TB/TL) <05800> [where.]

10:3

hari penghukuman,

Ayub 31:14; [Lihat FULL. Ayub 31:14]

waktu kebinasaan

Yes 10:25; Mazm 59:6; Yes 1:24; 13:6; 14:23; 24:6; 26:14; 47:11; Yer 5:9; 9:9; 50:15; Luk 19:44 [Semua]

minta tolong,

Mazm 108:13; [Lihat FULL. Mazm 108:13]; Yes 20:6; 30:7; 31:3 [Semua]10:4 · selain(TB)/tiada(TL) <01115> [Without me.]

· murka(TB)/murka-Nya(TL) <0639> [For all this.]

10:4

yang terkurung,

Yes 24:22; Za 9:11 [Semua]

yang terbunuh!

Yes 22:2; 34:3; 66:16; Yer 39:6; Nah 3:3 [Semua]

belum surut,

Yes 5:25; [Lihat FULL. Yes 5:25]; Yes 12:1; 63:10; 64:5; Yer 4:8; 30:24; Rat 1:12 [Semua]10:5 · Celakalah Asyur Asyur(TB)/Wai ... Asyur(TL) <01945 0804> [O Assyrian. or, Woe to the Assyrian. Heb. O Asshur.]

· cambuk(TB)/cemeti(TL) <07626> [the rod.]

· tongkat(TB/TL) <04294> [and. or, though.]

10:5

Judul : Hukuman Allah atas Asyur

Perikop : Yes 10:5-19


Celakalah

2Raj 19:21; [Lihat FULL. 2Raj 19:21]; Yes 28:1; [Lihat FULL. Yes 28:1] [Semua]

Asyur,

Yes 10:12,18; Yes 7:20; [Lihat FULL. Yes 7:20]; Yes 14:25; 31:8; 37:7; Zef 2:13 [Semua]

menjadi cambuk

Yes 14:5; 54:16 [Semua]

menjadi tongkat

Yes 10:15,24; Yes 30:31; 41:15; 45:1; Yer 50:23; 51:20 [Semua]

amarah-Ku!

Yes 9:3; 13:3,5,13; 26:20; 30:30; 34:2; 63:6; 66:14; Yeh 30:24-25 [Semua]


Catatan Frasa: ASYUR.


10:6 · murtad ....... umat(TB)/munafik .......... bangsa(TL) <02611 05971> [against.]

· memerintahkannya(TB)/memberi perintah(TL) <06680> [will I give.]

· menginjak-injak(TB)/dipijak-pijakkannya(TL) <07760> [tread them. Heb. lay them a treading.]

10:6

yang murtad,

Yes 9:16; [Lihat FULL. Yes 9:16]

akan memerintahkannya

Hab 1:12

sasaran murka-Ku,

2Taw 28:9; [Lihat FULL. 2Taw 28:9]; Yes 9:18 [Semua]

dan penjarahan,

Hak 6:4; [Lihat FULL. Hak 6:4]; Yes 5:29; [Lihat FULL. Yes 5:29]; Yes 8:1 [Semua]

untuk menginjak-injak

2Sam 22:43; [Lihat FULL. 2Sam 22:43]; Mazm 7:6; [Lihat FULL. Mazm 7:6]; Yes 5:5; [Lihat FULL. Yes 5:5]; Yes 37:26-27 [Semua]10:7 · maksudnya(TB)/sangkanya ..... kepikiran(TL) <01819> [he meaneth.]

· hatinya .... hatinya(TB)/hatinya ...... hatinya(TL) <03824> [in his heart.]

10:7

demikian maksudnya

Kej 50:20; [Lihat FULL. Kej 50:20]; Kis 4:23-28 [Semua]10:8

10:8

Bukankah panglima-panglimaku

2Raj 18:2410:9 · Karkemis atau(TB)/Kalno(TL) <03641> [Calno.]

· [Calneh.]

· Kalno(TB)/Karkhemisy(TL) <03751> [Carchemish.]

· Hamat(TB/TL) <02574> [Hamath.]

· Samaria(TB/TL) <08111> [Samaria.]

10:9

Bukankah Kalno

Kej 10:10; [Lihat FULL. Kej 10:10]

seperti Karkemis,

2Taw 35:20; [Lihat FULL. 2Taw 35:20]

bukankah Hamat

Bil 34:8; 2Taw 8:4; Yes 11:11 [Semua]

seperti Arpad,

2Raj 18:34

atau Samaria

2Raj 17:6

seperti Damsyik?

Kej 14:15; [Lihat FULL. Kej 14:15]; 2Raj 16:9; Yer 49:24 [Semua]10:10 · kerajaan-kerajaan(TB)/kerajaan(TL) <04467> [the kingdoms.]

10:10

para berhala,

2Raj 19:1810:11 · kulakukan .......... kulakukan(TB)/kuperbuat .......... berbuat(TL) <06213> [as I have.]

10:11

patung-patung berhalanya,

2Raj 19:13; [Lihat FULL. 2Raj 19:13]; Yes 2:8; [Lihat FULL. Yes 2:8]; Yes 36:18-20; 37:10-13 [Semua]10:12 · Tuhan(TB/TL) <0136> [when the Lord.]

· menghukum(TB)/membalas(TL) <06485> [I will.]

· menghukum perbuatan ketinggian hati(TB)/membalas ... bekas kebesaran hati(TL) <06529 01433 03824 06485> [punish the fruit of the stout heart. Heb. visit upon the fruit of the greatness of the heart.]

· angkuh(TB)/kemegahannya(TL) <08597> [the glory.]

10:12

segala pekerjaan-Nya

Yes 28:21-22; 65:7; 66:4; Yer 5:29 [Semua]

gunung Sion

2Raj 19:31

ketinggian hati

Yes 2:11; [Lihat FULL. Yes 2:11]; Yeh 28:17; [Lihat FULL. Yeh 28:17] [Semua]

raja Asyur

Yes 10:5; [Lihat FULL. Yes 10:5]; 2Raj 19:7; [Lihat FULL. 2Raj 19:7]; Yes 30:31-33; 37:36-38; Yer 50:18 [Semua]

yang angkuh

Mazm 18:2810:13 · berkata(TB)/katanya(TL) <0559> [For he saith.]

· meniadakan(TB)/meruntuhkan(TL) <05493> [I have removed.]

· merampok(TB)/kurampas(TL) <08154> [robbed.]

· perkasa(TB)/gagahku(TL) <047> [a valiant man. or, many people.]

10:13

kekuatan tanganku

Ul 8:17; [Lihat FULL. Ul 8:17]

telah melakukannya

Ul 32:26-27; [Lihat FULL. Ul 32:26]; [Lihat FULL. Ul 32:27]; Yes 47:7; Dan 4:30 [Semua]

merampok persediaan-persediaan

Yeh 28:4

menurunkan orang-orang

Yes 14:13-14 [Semua]10:14 · tanganku(TB/TL) <03027> [And my.]

· menciap-ciap(TB)/bercicit(TL) <06850> [peeped.]

That is, chirped, from the Latin {pipio.} We still use the term pipe to express the note of the bullfinch.

10:14

kepada sarang

Yer 49:16; Ob 1:4; Hab 2:6-11 [Semua]

kepada kekayaan

Ayub 31:25; [Lihat FULL. Ayub 31:25]

seluruh bumi,

Yes 14:6

yang menciap-ciap.

2Raj 19:22-24; Yes 37:24-25 [Semua]10:15 · kapak(TB/TL) <01631> [the axe.]

· mempergunakannya ... gada menggerakkan .... mengangkatnya(TB)/tongkat menggerakkan(TL) <05130 07626> [the rod should shake itself against them. or, a rod should shake them. itself, as if it were no wood. or, that which is not wood.]

10:15

yang mempergunakannya?

Yes 7:20; [Lihat FULL. Yes 7:20]; Yes 45:9; Rom 9:20-21 [Semua]

seolah-olah tongkat

Yes 10:5; [Lihat FULL. Yes 10:5]10:16 · semesta alam serwa sekalian alam(TB)/serwa sekalian alam(TL) <0136 06635> [the Lord of hosts.]

· kekayaannya(TB)/kemuliaannya(TL) <03519> [and under]

10:16

membuat orang-orangnya

Mazm 78:31

kurus kering,

Yes 10:18; Bil 11:33; [Lihat FULL. Bil 11:33]; Yes 17:4 [Semua]

segala kekayaannya

Yes 8:7; [Lihat FULL. Yes 8:7]

akan dibakar

Yer 21:1410:17 · Terang(TB/TL) <0216> [the light.]

· menyala-nyala(TB)/nyala api(TL) <03852> [for a flame.]

· memakan habis(TB)/membakar habis(TL) <0398> [devour.]

10:17

menjadi api,

Ayub 41:12; [Lihat FULL. Ayub 41:12]; Yes 1:31; [Lihat FULL. Yes 1:31]; Yes 31:9; Za 2:5 [Semua]

Yang Mahakudus,

Yes 37:23

puteri malu

Bil 11:1-3; [Lihat FULL. Bil 11:1] s/d 3; 2Sam 23:6; [Lihat FULL. 2Sam 23:6] [Semua]

dan rumputnya

Yes 9:17; [Lihat FULL. Yes 9:17]10:18 · dihabiskan-Nya(TB)/habis(TL) <03615> [consume.]

· batangnya ... badan(TB)/jiwa ... badan(TL) <05315 01320> [both soul and body. Heb. from the soul and even to the flesh.]

10:18

Keindahan hutan

2Raj 19:23; [Lihat FULL. 2Raj 19:23]

akan dihabiskan-Nya,

Yes 10:5; [Lihat FULL. Yes 10:5]10:19 · dihitung(TB)/bilangannya(TL) <04557> [few. Heb. number.]

10:19

pohon-pohon hutannya

Yes 10:33-34; Yes 32:19 [Semua]

dihitung banyaknya,

Yes 17:6; 21:17; 27:13; Yer 44:28 [Semua]10:20 · sisa(TB)/tinggal(TL) <07605> [the remnant.]

· akan(TB)/lagi(TL) <03254> [no more.]

· bersandar ........ bersandar(TB)/bersandar ............. bersandar(TL) <08172> [but shall stay.]

10:20

Judul : Sisa Israel diselamatkan

Perikop : Yes 10:20-34


waktu itu

Yes 10:27; Yes 11:10,11; 12:1,4; 19:18,19; 24:21; 28:5; 52:6; Za 9:16 [Semua]

yang terluput

Yes 1:9; [Lihat FULL. Yes 1:9]; Yeh 7:16 [Semua]

akan bersandar

2Raj 16:7; [Lihat FULL. 2Raj 16:7]

yang mengalahkannya,

2Taw 28:20

akan bersandar

2Taw 14:11; Yes 17:7; 48:2; 50:10; Yer 21:2; Hos 3:5; 6:1; Mi 3:11; 7:7 [Semua]

Allah Israel,

Yes 5:24; [Lihat FULL. Yes 5:24]


Catatan Frasa: SISA ORANG ISRAEL.


10:21 · kembali(TB/TL) <07725> [return.]

· Allah ... perkasa ........ Allah(TB)/Allah ... Mahakuasa(TL) <0410 01368> [the mighty God.]

10:21

Suatu sisa

Kej 45:7; [Lihat FULL. Kej 45:7]; Yes 6:13; Zef 3:13 [Semua]

akan kembali,

Yes 7:3

hadapan Allah

Yes 9:5; [Lihat FULL. Yes 9:5]10:22 · bangsamu(TB)/orang bangsamu(TL) <05971> [though thy.]

· sisanya(TB)/tinggal(TL) <07605> [yet a remnant.]

· laut ....... kembali(TB)/laut ......... kembali(TL) <03220 07725> [of. Heb. in, or, among. the consumption.]

· keadilan(TB)/keadilannya(TL) <06666> [with. or, in.]

10:22

seperti pasir

Kej 12:2; [Lihat FULL. Kej 12:2]; Yes 48:19; Yer 33:22 [Semua]

akan kembali.

Ezr 1:4; Yes 11:11; 46:3 [Semua]

telah memastikan

Yes 10:23; Yes 28:22; Yer 40:2; Dan 9:27 [Semua]10:23 · dilaksanakan(TB)/tertentu(TL) <02782> [determined.]

10:23

sudah pasti

Yes 10:22; [Lihat FULL. Yes 10:22]

seluruh bumi

Yes 6:12; 28:22; Rom 9:27-28%& [Semua]10:24 · umat-Ku(TB/TL) <05971> [O my people.]

· takut(TB/TL) <03372> [be not afraid.]

· memukul .... gada ...... cemeti(TB)/disesahnya(TL) <05221 07626> [smite thee.]

· menghantam .... tongkatnya(TB)/diangkatnya tongkatnya(TL) <05375 04294> [and shall lift up his staff against thee. or, but he shall lift up his staff for thee. after the manner.]

10:24

di Sion,

Mazm 87:5-6 [Semua]

janganlah takut

Yes 7:4; [Lihat FULL. Yes 7:4]

mereka memukul

Kel 5:14; [Lihat FULL. Kel 5:14]

dengan gada

Yes 10:5; [Lihat FULL. Yes 10:5]10:25 · <04213> [For yet.]

10:25

sedikit waktu

Yes 17:14; 29:17; Hag 2:7 [Semua]

dan murka-Ku

Yes 10:5; Mazm 30:6; Yes 13:5; 24:21; 26:20; 30:30; 34:2; 66:14; Dan 8:19; 11:36 [Semua]

menyebabkan kehancuran

Yes 10:3; [Lihat FULL. Yes 10:3]; Mi 5:5 [Semua]10:26 · mencambuk(TB)/dibangkitkan(TL) <05782> [stir up.]

· menghajar(TB)/bantaian(TL) <04347> [according.]

· tongkat-Nya(TB/TL) <04294> [his rod.]

10:26

akan mencambuk

Yes 37:36-38 [Semua]

menghajar Midian

Yes 9:3; [Lihat FULL. Yes 9:3]

mengayunkan tongkat-Nya

Yes 30:32

laut Teberau

Kel 14:16; [Lihat FULL. Kel 14:16]10:27 · beban(TB)/tanggungannya(TL) <05448> [his burden.]

· ditimpakan(TB)/lepas(TL) <05493> [be taken away. Heb. remove. because.]

10:27

waktu itu

Yes 10:20; [Lihat FULL. Yes 10:20]

beban

Mazm 66:11; [Lihat FULL. Mazm 66:11]

dan kuk

Im 26:13; [Lihat FULL. Im 26:13]; Yes 9:3; [Lihat FULL. Yes 9:3] [Semua]

dan kuk

Yer 30:8

atas tengkukmu

Yes 14:25; 47:6; 52:2 [Semua]10:28 · datang(TB)/datanglah(TL) <0935> [He is come.]

This is a prophetical description of the march of Sennacherib's army approaching Jerusalem in order to invest it, and of the terror and confusion spreading and increasing through the several places as he advanced; expressed with great brevity, but finely diversified. Aiath, or Ai, was situated a little east of Bethel about twelve miles north of Jerusalem; Michmash about three miles nearer, where there was a narrow pass between two sharp hills; Geba and Ramah about three miles more to the south; Gibeah a mile and a half more southward; Anathoth within three miles of Jerusalem; to the westward of which, towards Lydda, was Nob, from which place Sennacherib might have a prospect of Zion, and near which, it would appear, his army was destroyed.

· Ayat(TB/TL) <05857> [Aiath.]

· [Aija.]

· Migron(TB)/Mijron(TL) <04051> [Migron.]

· Mikhmas(TB/TL) <04363> [Michmash.]

10:28

dari Migron,

1Sam 14:2; [Lihat FULL. 1Sam 14:2]

di Mikhmas

1Sam 13:2

diaturnya perbekalannya.

Yos 1:11; [Lihat FULL. Yos 1:11]


Catatan Frasa: TELAH DATANG MENYERANG AYAT.


10:29 · penyeberangan(TB)/jurang(TL) <04569> [the passage.]

· Geba(TB/TL) <01387> [Geba.]

· Rama(TB)/Ramapun(TL) <07414> [Ramah.]

· penghuni Gibea-Saul(TB)/Gibea-Saulpun(TL) <01390> [Gibeah.]

10:29

Geba

Yos 18:24; [Lihat FULL. Yos 18:24]; Neh 11:31; [Lihat FULL. Neh 11:31] [Semua]

Penduduk Rama

Yos 18:25; [Lihat FULL. Yos 18:25]

penghuni Gibea-Saul

Hak 19:14; [Lihat FULL. Hak 19:14]

melarikan diri.

Yes 15:510:30 · Keluarkanlah jeritanmu suara(TB)/Bertangis-tangislah ... suara(TL) <06670 06963> [Lift up thy voice. Heb. Cry shrill with thy voice. Gallim.]

· Laisya(TB)/Lais(TL) <03919> [Laish.]

· Anatot(TB)/Anatotpun(TL) <06068> [Anathoth.]

10:30

puteri Galim!

1Sam 25:44

hai Anatot!

Neh 11:32; [Lihat FULL. Neh 11:32]10:31 · Madmena(TB/TL) <04088> [Madmenah.]

· [Madmannah.]


10:32 · Nob(TB/TL) <05011> [Nob.]

· mengacung-acungkan(TB)/berangkat(TL) <05130> [shake.]

· gunung(TB/TL) <02022> [the mount.]

10:32

di Nob,

1Sam 21:1; [Lihat FULL. 1Sam 21:1]

mengacung-acungkan tangannya

Ayub 15:25; [Lihat FULL. Ayub 15:25]

puteri Sion,

Mazm 9:15; [Lihat FULL. Mazm 9:15]; Yes 16:1; Yer 6:23 [Semua]10:33 · memotong(TB)/dikerat(TL) <05586> [lop.]

· tinggi-tinggi(TB/TL) <07311> [the high ones.]

· menjulang ke atas(TB)/besar(TL) <01364> [and the haughty.]

10:33

akan memotong

Yes 18:5; 27:11; Yeh 17:4 [Semua]

akan ditebang,

Kel 12:12; [Lihat FULL. Kel 12:12]

yang menjulang

Yes 2:13; Am 2:9 [Semua]

akan direndahkan.

Yes 5:1510:34 · ditebas(TB)/Pada(TL) <05362> [cut down.]

· Libanon(TB)/Libanonpun(TL) <03844> [Lebanon.]

· pohon-pohonnya yang hebat(TB)/tumbang(TL) <0117> [by a mighty one. or, mightily.]

10:34

akan ditebas

Nah 1:12; Za 11:2 [Semua]

dan Libanon

2Raj 19:23; [Lihat FULL. 2Raj 19:23]

--

Kej 49:24; [Lihat FULL. Kej 49:24]; Mazm 93:4; Yes 33:21 [Semua]
TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA