TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 54

54:1 <03068> hwhy <0559> rma <01166> hlweb <01121> ynbm <08074> hmmws <01121> ynb <07227> Mybr <03588> yk <02342> hlx <03808> al <06670> ylhuw <07440> hnr <06476> yxup <03205> hdly <03808> al <06135> hrqe <07442> ynr(54:1)

54:1 eufranyhti <2165> steira h <3588> ou <3364> tiktousa <5088> rhxon <4486> kai <2532> bohson <994> h <3588> ouk <3364> wdinousa oti <3754> polla <4183> ta <3588> tekna <5043> thv <3588> erhmou <2048> mallon <3123> h <2228> thv <3588> ecoushv <2192> ton <3588> andra <435> eipen gar <1063> kuriov <2962>

54:2 <02388> yqzx <03489> Kytdtyw <04340> Kyrtym <0748> ykyrah <02820> ykvxt <0408> la <05186> wjy <04908> Kytwnksm <03407> tweyryw <0168> Klha <04725> Mwqm <07337> ybyxrh(54:2)

54:2 platunon <4115> ton <3588> topon <5117> thv <3588> skhnhv <4633> sou <4771> kai <2532> twn <3588> aulaiwn sou <4771> phxon <4078> mh <3165> feish <5339> makrunon ta <3588> scoinismata sou <4771> kai <2532> touv <3588> passalouv sou <4771> katiscuson <2729>

54:3 <03427> wbyswy <08074> twmsn <05892> Myrew <03423> sryy <01471> Mywg <02233> Kerzw <06555> yurpt <08040> lwamvw <03225> Nymy <03588> yk(54:3)

54:3 eti <2089> eiv <1519> ta <3588> dexia <1188> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> aristera <710> ekpetason kai <2532> to <3588> sperma <4690> sou <4771> eynh <1484> klhronomhsei <2816> kai <2532> poleiv <4172> hrhmwmenav <2049> katoikieiv

54:4 <05750> dwe <02142> yrkzt <03808> al <0491> Kytwnmla <02781> tprxw <07911> yxkst <05934> Kymwle <01322> tsb <03588> yk <02659> yrypxt <03808> al <03588> yk <03637> ymlkt <0408> law <0954> yswbt <03808> al <03588> yk <03372> yaryt <0408> la(54:4)

54:4 mh <3165> fobou <5399> oti <3754> kathscunyhv <2617> mhde <3366> entraphv <1788> oti <3754> wneidisyhv <3679> oti <3754> aiscunhn <152> aiwnion <166> epilhsh kai <2532> oneidov <3681> thv <3588> chreiav sou <4771> ou <3364> mh <3165> mnhsyhsh <3403>

54:5 <07121> arqy <0776> Urah <03605> lk <0430> yhla <03478> larvy <06918> swdq <01350> Klagw <08034> wms <06635> twabu <03068> hwhy <06213> Kyve <01166> Kyleb <03588> yk(54:5)

54:5 oti <3754> kuriov <2962> o <3588> poiwn <4160> se <4771> kuriov <2962> sabawy <4519> onoma <3686> autw <846> kai <2532> o <3588> rusamenov se <4771> autov <846> yeov <2316> israhl <2474> pash <3956> th <3588> gh <1065> klhyhsetai <2564>

54:6 <0430> Kyhla <0559> rma <03988> oamt <03588> yk <05271> Myrwen <0802> tsaw <03069> hwhy <07121> Karq <07307> xwr <06087> tbwuew <05805> hbwze <0802> hsak <03588> yk(54:6)

54:6 ouc <3364> wv <3739> gunaika <1135> kataleleimmenhn <2641> kai <2532> oligoqucon <3642> keklhken <2564> se <4771> kuriov <2962> oud <3761> wv <3739> gunaika <1135> ek <1537> neothtov <3503> memishmenhn <3404> eipen o <3588> yeov <2316> sou <4771>

54:7 <06908> Kubqa <01419> Myldg <07356> Mymxrbw <05800> Kytbze <06996> Njq <07281> egrb(54:7)

54:7 cronon <5550> mikron <3398> katelipon <2641> se <4771> kai <2532> meta <3326> eleouv <1656> megalou <3173> elehsw <1653> se <4771>

54:8 o <03068> hwhy <01350> Klag <0559> rma <07355> Kytmxr <05769> Mlwe <02617> doxbw <04480> Kmm <07281> egr <06440> ynp <05641> ytrtoh <07110> Puq <08241> Pusb(54:8)

54:8 en <1722> yumw <2372> mikrw <3398> apestreqa <654> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> apo <575> sou <4771> kai <2532> en <1722> eleei <1656> aiwniw <166> elehsw <1653> se <4771> eipen o <3588> rusamenov se <4771> kuriov <2962>

54:9 <0> Kb <01605> regmw <05921> Kyle <07107> Puqm <07650> ytebsn <03651> Nk <0776> Urah <05921> le <05750> dwe <05146> xn <04325> ym <05674> rbem <07650> ytebsn <0834> rsa <0> yl <02063> taz <05146> xn <03117> ym <03117> yk(54:9)

54:9 apo <575> tou <3588> udatov <5204> tou <3588> epi <1909> nwe <3575> touto <3778> moi <1473> estin <1510> kayoti <2530> wmosa autw <846> en <1722> tw <3588> cronw <5550> ekeinw <1565> th <3588> gh <1065> mh <3165> yumwyhsesyai <2373> epi <1909> soi <4771> eti <2089> mhde <3366> en <1722> apeilh sou <4771>

54:10 o <03068> hwhy <07355> Kmxrm <0559> rma <04131> jwmt <03808> al <07965> ymwls <01285> tyrbw <04185> swmy <03808> al <0853> Ktam <02617> ydoxw <04131> hnjwmt <01389> twebghw <04185> wswmy <02022> Myrhh <03588> yk(54:10)

54:10 ta <3588> orh <3735> metasthsesyai <3179> oude <3761> oi <3588> bounoi <1015> sou <4771> metakinhyhsontai <3334> outwv <3778> oude <3761> to <3588> par <3844> emou <1473> soi <4771> eleov <1656> ekleiqei <1587> oude <3761> h <3588> diayhkh <1242> thv <3588> eirhnhv <1515> sou <4771> ou <3364> mh <3165> metasth <3179> eipen gar <1063> kuriov <2962> ilewv <1656> soi <4771>

54:11 <05601> Myrypob <03245> Kytdoyw <068> Kynba <06320> Kwpb <07257> Uybrm <0595> ykna <02009> hnh <05162> hmxn <03808> al <05590> hreo <06041> hyne(54:11)

54:11 tapeinh <5011> kai <2532> akatastatov <182> ou <3364> pareklhyhv <3870> idou <2400> egw <1473> etoimazw <2090> soi <4771> anyraka <440> ton <3588> liyon <3037> sou <4771> kai <2532> ta <3588> yemelia sou <4771> sapfeiron <4552>

54:12 <02656> Upx <068> ynbal <01366> Klwbg <03605> lkw <0688> xdqa <068> ynbal <08179> Kyresw <08121> Kytsms <03539> dkdk <07760> ytmvw(54:12)

54:12 kai <2532> yhsw <5087> tav <3588> epalxeiv sou <4771> iaspin <2393> kai <2532> tav <3588> pulav <4439> sou <4771> liyouv <3037> krustallou <2930> kai <2532> ton <3588> peribolon sou <4771> liyouv <3037> eklektouv <1588>

54:13 <01121> Kynb <07965> Mwls <07227> brw <03068> hwhy <03928> ydwml <01121> Kynb <03605> lkw(54:13)

54:13 kai <2532> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> sou <4771> didaktouv <1318> yeou <2316> kai <2532> en <1722> pollh <4183> eirhnh <1515> ta <3588> tekna <5043> sou <4771>

54:14 <0413> Kyla <07126> brqt <03808> al <03588> yk <04288> htxmmw <03372> yaryt <03808> al <03588> yk <06233> qsem <07368> yqxr <03559> ynnwkt <06666> hqdub(54:14)

54:14 kai <2532> en <1722> dikaiosunh <1343> oikodomhyhsh <3618> apecou <568> apo <575> adikou <94> kai <2532> ou <3364> fobhyhsh <5399> kai <2532> tromov <5156> ouk <3364> eggiei <1448> soi <4771>

54:15 <05307> lwpy <05921> Kyle <0854> Kta <01481> rg <04310> ym <0853> ytwam <0657> opa <01481> rwgy <01481> rwg <02005> Nh(54:15)

54:15 idou <2400> proshlutoi <4339> proseleusontai <4334> soi <4771> di <1223> emou <1473> kai <2532> epi <1909> se <4771> katafeuxontai <2703>

54:16 <02254> lbxl <07843> tyxsm <01254> ytarb <0595> yknaw <04639> whveml <03627> ylk <03318> ayuwmw <06352> Mxp <0784> sab <05301> xpn <02796> srx <01254> ytarb <0595> ykna <02005> *hnh {Nh} (54:16)

54:16 idou <2400> egw <1473> ktizw <2936> se <4771> ouc <3364> wv <3739> calkeuv <5471> fuswn anyrakav <440> kai <2532> ekferwn <1627> skeuov <4632> eiv <1519> ergon <2041> egw <1473> de <1161> ektisa <2936> se <4771> ouk <3364> eiv <1519> apwleian <684> fyeirai <5351>

54:17 o <03068> hwhy <05002> Man <0853> ytam <06666> Mtqduw <03068> hwhy <05650> ydbe <05159> tlxn <02063> taz <07561> yeysrt <04941> jpsml <0854> Kta <06965> Mwqt <03956> Nwsl <03605> lkw <06743> xluy <03808> al <05921> Kyle <03335> ruwy <03627> ylk <03605> lk(54:17)

54:17 pan <3956> skeuov <4632> fyarton <5349> epi <1909> se <4771> ouk <3364> euodwsw <2137> kai <2532> pasa <3956> fwnh <5456> anasthsetai <450> epi <1909> se <4771> eiv <1519> krisin <2920> pantav <3956> autouv <846> htthseiv <2274> oi <3588> de <1161> enocoi <1777> sou <4771> esontai <1510> en <1722> auth <846> estin <1510> klhronomia <2817> toiv <3588> yerapeuousin <2323> kurion <2962> kai <2532> umeiv <4771> esesye <1510> moi <1473> dikaioi <1342> legei <3004> kuriov <2962>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA