TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Bilangan 23

23:1 <0352> Mylya <07651> hebsw <06499> Myrp <07651> hebs <02088> hzb <0> yl <03559> Nkhw <04196> txbzm <07651> hebs <02088> hzb <0> yl <01129> hnb <01111> qlb <0413> la <01109> Melb <0559> rmayw(23:1)

23:1 kai <2532> eipen balaam <903> tw <3588> balak <904> oikodomhson <3618> moi <1473> entauya epta <2033> bwmouv <1041> kai <2532> etoimason <2090> moi <1473> entauya epta <2033> moscouv <3448> kai <2532> epta <2033> kriouv

23:2 <04196> xbzmb <0352> lyaw <06499> rp <01109> Melbw <01111> qlb <05927> leyw <01109> Melb <01696> rbd <0834> rsak <01111> qlb <06213> veyw(23:2)

23:2 kai <2532> epoihsen <4160> balak <904> on <3739> tropon <5158> eipen autw <846> balaam <903> kai <2532> anhnegken <399> moscon <3448> kai <2532> krion epi <1909> ton <3588> bwmon <1041>

23:3 <08205> yps <01980> Klyw <0> Kl <05046> ytdghw <07200> ynary <04100> hm <01697> rbdw <07125> ytarql <03068> hwhy <07136> hrqy <0194> ylwa <01980> hklaw <05930> Ktle <05921> le <03320> buyth <01111> qlbl <01109> Melb <0559> rmayw(23:3)

23:3 kai <2532> eipen balaam <903> prov <4314> balak <904> parasthyi <3936> epi <1909> thv <3588> yusiav <2378> sou <4771> kai <2532> poreusomai <4198> ei <1487> moi <1473> faneitai <5316> o <3588> yeov <2316> en <1722> sunanthsei <4877> kai <2532> rhma <4487> o <3739> ean <1437> moi <1473> deixh <1166> anaggelw <312> soi <4771> kai <2532> paresth <3936> balak <904> epi <1909> thv <3588> yusiav <2378> autou <846> kai <2532> balaam <903> eporeuyh <4198> eperwthsai ton <3588> yeon <2316> kai <2532> eporeuyh <4198> euyeian <2117>

23:4 <04196> xbzmb <0352> lyaw <06499> rp <05927> leaw <06186> ytkre <04196> txbzmh <07651> tebs <0853> ta <0413> wyla <0559> rmayw <01109> Melb <0413> la <0430> Myhla <07136> rqyw(23:4)

23:4 kai <2532> efanh <5316> o <3588> yeov <2316> tw <3588> balaam <903> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> balaam <903> touv <3588> epta <2033> bwmouv <1041> htoimasa <2090> kai <2532> anebibasa <307> moscon <3448> kai <2532> krion epi <1909> ton <3588> bwmon <1041>

23:5 <01696> rbdt <03541> hkw <01111> qlb <0413> la <07725> bws <0559> rmayw <01109> Melb <06310> ypb <01697> rbd <03068> hwhy <07760> Mvyw(23:5)

23:5 kai <2532> enebalen <1685> o <3588> yeov <2316> rhma <4487> eiv <1519> to <3588> stoma <4750> balaam <903> kai <2532> eipen epistrafeiv <1994> prov <4314> balak <904> outwv <3778> lalhseiv <2980>

23:6 <04124> bawm <08269> yrv <03605> lkw <01931> awh <05930> wtle <05921> le <05324> bun <02009> hnhw <0413> wyla <07725> bsyw(23:6)

23:6 kai <2532> apestrafh <654> prov <4314> auton <846> kai <2532> ode <3592> efeisthkei epi <1909> twn <3588> olokautwmatwn <3646> autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> arcontev <758> mwab met <3326> autou <846>

23:7 <03478> larvy <02194> hmez <01980> hklw <03290> bqey <0> yl <0779> hra <01980> hkl <06924> Mdq <02042> yrrhm <04124> bawm <04428> Klm <01111> qlb <05148> ynxny <0758> Mra <04480> Nm <0559> rmayw <04912> wlsm <05375> avyw(23:7)

23:7 kai <2532> egenhyh <1096> pneuma <4151> yeou <2316> ep <1909> autw <846> kai <2532> analabwn <353> thn <3588> parabolhn <3850> autou <846> eipen ek <1537> mesopotamiav <3318> metepemqato <3343> me <1473> balak <904> basileuv <935> mwab ex <1537> orewn <3735> ap <575> anatolwn <395> legwn <3004> deuro <1204> arasai moi <1473> ton <3588> iakwb <2384> kai <2532> deuro <1204> epikatarasai moi <1473> ton <3588> israhl <2474>

23:8 <03068> hwhy <02194> Mez <03808> al <02194> Meza <04100> hmw <0410> la <06895> hbq <03808> al <05344> bqa <04100> hm(23:8)

23:8 ti <5100> araswmai on <3739> mh <3165> kataratai kuriov <2962> h <2228> ti <5100> kataraswmai on <3739> mh <3165> kataratai o <3588> yeov <2316>

23:9 <02803> bsxty <03808> al <01471> Mywgbw <07931> Nksy <0910> ddbl <05971> Me <02005> Nh <07789> wnrwsa <01389> twebgmw <07200> wnara <06697> Myru <07218> sarm <03588> yk(23:9)

23:9 oti <3754> apo <575> korufhv orewn <3735> oqomai <3708> auton <846> kai <2532> apo <575> bounwn <1015> prosnohsw auton <846> idou <2400> laov <2992> monov <3441> katoikhsei kai <2532> en <1722> eynesin <1484> ou <3364> sullogisyhsetai

23:10 <03644> whmk <0319> ytyrxa <01961> yhtw <03477> Myrsy <04194> twm <05315> yspn <04191> tmt <03478> larvy <07255> ebr <0853> ta <04557> rpomw <03290> bqey <06083> rpe <04487> hnm <04310> ym(23:10)

23:10 tiv <5100> exhkribasato to <3588> sperma <4690> iakwb <2384> kai <2532> tiv <5100> exariymhsetai dhmouv <1218> israhl <2474> apoyanoi <599> h <3588> quch <5590> mou <1473> en <1722> qucaiv <5590> dikaiwn <1342> kai <2532> genoito <1096> to <3588> sperma <4690> mou <1473> wv <3739> to <3588> sperma <4690> toutwn <3778>

23:11 <01288> Krb <01288> tkrb <02009> hnhw <03947> Kytxql <0341> ybya <06895> bql <0> yl <06213> tyve <04100> hm <01109> Melb <0413> la <01111> qlb <0559> rmayw(23:11)

23:11 kai <2532> eipen balak <904> prov <4314> balaam <903> ti <5100> pepoihkav <4160> moi <1473> eiv <1519> katarasin ecyrwn <2190> mou <1473> keklhka <2564> se <4771> kai <2532> idou <2400> euloghkav <2127> eulogian <2129>

23:12 <01696> rbdl <08104> rmsa <0853> wta <06310> ypb <03068> hwhy <07760> Myvy <0834> rsa <0853> ta <03808> alh <0559> rmayw <06030> Neyw(23:12)

23:12 kai <2532> eipen balaam <903> prov <4314> balak <904> ouci <3364> osa <3745> ean <1437> embalh <1685> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> to <3588> stoma <4750> mou <1473> touto <3778> fulaxw <5442> lalhsai <2980>

23:13 <08033> Msm <0> yl <06895> wnbqw <07200> hart <03808> al <03605> wlkw <07200> hart <07097> whuq <0657> opa <08033> Msm <07200> wnart <0834> rsa <0312> rxa <04725> Mwqm <0413> la <0854> yta <01980> *hkl {an <01980> Kl} <01111> qlb <0413> wyla <0559> rmayw(23:13)

23:13 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> balak <904> deuro <1204> eti <2089> met <3326> emou <1473> eiv <1519> topon <5117> allon <243> ex <1537> wn <3739> ouk <3364> oqh <3708> auton <846> ekeiyen <1564> all <235> h <2228> merov <3313> ti <5100> autou <846> oqh <3708> pantav <3956> de <1161> ou <3364> mh <3165> idhv <3708> kai <2532> katarasai moi <1473> auton <846> ekeiyen <1564>

23:14 <04196> xbzmb <0352> lyaw <06499> rp <05927> leyw <04196> txbzm <07651> hebs <01129> Nbyw <06449> hgoph <07218> sar <0413> la <06839> Mypu <07704> hdv <03947> whxqyw(23:14)

23:14 kai <2532> parelaben <3880> auton <846> eiv <1519> agrou <68> skopian epi <1909> korufhn lelaxeumenou kai <2532> wkodomhsen <3618> ekei <1563> epta <2033> bwmouv <1041> kai <2532> anebibasen <307> moscon <3448> kai <2532> krion epi <1909> ton <3588> bwmon <1041>

23:15 <03541> hk <07136> hrqa <0595> yknaw <05930> Ktle <05921> le <03541> hk <03320> buyth <01111> qlb <0413> la <0559> rmayw(23:15)

23:15 kai <2532> eipen balaam <903> prov <4314> balak <904> parasthyi <3936> epi <1909> thv <3588> yusiav <2378> sou <4771> egw <1473> de <1161> poreusomai <4198> eperwthsai ton <3588> yeon <2316>

23:16 <01696> rbdt <03541> hkw <01111> qlb <0413> la <07725> bws <0559> rmayw <06310> wypb <01697> rbd <07760> Mvyw <01109> Melb <0413> la <03068> hwhy <07136> rqyw(23:16)

23:16 kai <2532> sunhnthsen <4876> o <3588> yeov <2316> tw <3588> balaam <903> kai <2532> enebalen <1685> rhma <4487> eiv <1519> to <3588> stoma <4750> autou <846> kai <2532> eipen apostrafhti <654> prov <4314> balak <904> kai <2532> tade <3592> lalhseiv <2980>

23:17 <03068> hwhy <01696> rbd <04100> hm <01111> qlb <0> wl <0559> rmayw <0854> wta <04124> bawm <08269> yrvw <05930> wtle <05921> le <05324> bun <02009> wnhw <0413> wyla <0935> abyw(23:17)

23:17 kai <2532> apestrafh <654> prov <4314> auton <846> kai <2532> ode <3592> efeisthkei epi <1909> thv <3588> olokautwsewv autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> arcontev <758> mwab met <3326> autou <846> kai <2532> eipen autw <846> balak <904> ti <5100> elalhsen <2980> kuriov <2962>

23:18 <06834> rpu <01121> wnb <05704> yde <0238> hnyzah <08085> emsw <01111> qlb <06965> Mwq <0559> rmayw <04912> wlsm <05375> avyw(23:18)

23:18 kai <2532> analabwn <353> thn <3588> parabolhn <3850> autou <846> eipen anasthyi <450> balak <904> kai <2532> akoue <191> enwtisai <1801> martuv <3144> uiov <5207> sepfwr

23:19 <06965> hnmyqy <03808> alw <01696> rbdw <06213> hvey <03808> alw <0559> rma <01931> awhh <05162> Mxntyw <0120> Mda <01121> Nbw <03576> bzkyw <0410> la <0376> sya <03808> al(23:19)

23:19 ouc <3364> wv <3739> anyrwpov <444> o <3588> yeov <2316> diarthyhnai oude <3761> wv <3739> uiov <5207> anyrwpou <444> apeilhyhnai autov <846> eipav ouci <3364> poihsei <4160> lalhsei <2980> kai <2532> ouci <3364> emmenei <1696>

23:20 <07725> hnbysa <03808> alw <01288> Krbw <03947> ytxql <01288> Krb <02009> hnh(23:20)

23:20 idou <2400> eulogein <2127> pareilhmmai <3880> euloghsw <2127> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apostreqw <654>

23:21 <0> wb <04428> Klm <08643> tewrtw <05973> wme <0430> wyhla <03068> hwhy <03478> larvyb <05999> lme <07200> har <03808> alw <03290> bqeyb <0205> Nwa <05027> jybh <03808> al(23:21)

23:21 ouk <3364> estai <1510> mocyov <3449> en <1722> iakwb <2384> oude <3761> ofyhsetai <3708> ponov <4192> en <1722> israhl <2474> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autou <846> met <3326> autou <846> ta <3588> endoxa <1741> arcontwn <758> en <1722> autw <846>

23:22 <0> wl <07214> Mar <08443> tpewtk <04714> Myrumm <03318> Mayuwm <0410> la(23:22)

23:22 yeov <2316> o <3588> exagagwn <1806> autouv <846> ex <1537> aiguptou <125> wv <3739> doxa <1391> monokerwtov autw <846>

23:23 <0410> la <06466> lep <04100> hm <03478> larvylw <03290> bqeyl <0559> rmay <06256> tek <03478> larvyb <07081> Moq <03808> alw <03290> bqeyb <05173> sxn <03808> al <03588> yk(23:23)

23:23 ou <3364> gar <1063> estin <1510> oiwnismov en <1722> iakwb <2384> oude <3761> manteia en <1722> israhl <2474> kata <2596> kairon <2540> rhyhsetai iakwb <2384> kai <2532> tw <3588> israhl <2474> ti <5100> epitelesei <2005> o <3588> yeov <2316>

23:24 <08354> htsy <02491> Myllx <01818> Mdw <02964> Prj <0398> lkay <05704> de <07901> bksy <03808> al <05375> avnty <0738> yrakw <06965> Mwqy <03833> ayblk <05971> Me <02005> Nh(23:24)

23:24 idou <2400> laov <2992> wv <3739> skumnov anasthsetai <450> kai <2532> wv <3739> lewn <3023> gauriwyhsetai ou <3364> koimhyhsetai <2837> ewv <2193> fagh <2068> yhran <2339> kai <2532> aima <129> traumatiwn pietai <4095>

23:25 <01288> wnkrbt <03808> al <01288> Krb <01571> Mg <05344> wnbqt <03808> al <06895> bq <01571> Mg <01109> Melb <0413> la <01111> qlb <0559> rmayw(23:25)

23:25 kai <2532> eipen balak <904> prov <4314> balaam <903> oute <3777> kataraiv <2671> katarash moi <1473> auton <846> oute <3777> eulogwn <2127> mh <3165> euloghshv <2127> auton <846>

23:26 <06213> hvea <0853> wta <03068> hwhy <01696> rbdy <0834> rsa <03605> lk <0559> rmal <0413> Kyla <01696> ytrbd <03808> alh <01111> qlb <0413> la <0559> rmayw <01109> Melb <06030> Neyw(23:26)

23:26 kai <2532> apokriyeiv balaam <903> eipen tw <3588> balak <904> ouk <3364> elalhsa <2980> soi <4771> legwn <3004> to <3588> rhma <4487> o <3739> ean <1437> lalhsh <2980> o <3588> yeov <2316> touto <3778> poihsw <4160>

23:27 <08033> Msm <0> yl <06895> wtbqw <0430> Myhlah <05869> ynyeb <03477> rsyy <0194> ylwa <0312> rxa <04725> Mwqm <0413> la <03947> Kxqa <04994> an <01980> hkl <01109> Melb <0413> la <01111> qlb <0559> rmayw(23:27)

23:27 kai <2532> eipen balak <904> prov <4314> balaam <903> deuro <1204> paralabw <3880> se <4771> eiv <1519> topon <5117> allon <243> ei <1487> aresei <700> tw <3588> yew <2316> kai <2532> katarasai moi <1473> auton <846> ekeiyen <1564>

23:28 <03452> Nmysyh <06440> ynp <05921> le <08259> Pqsnh <06465> rweph <07218> sar <01109> Melb <0853> ta <01111> qlb <03947> xqyw(23:28)

23:28 kai <2532> parelaben <3880> balak <904> ton <3588> balaam <903> epi <1909> korufhn tou <3588> fogwr to <3588> parateinon <3905> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048>

23:29 <0352> Mylya <07651> hebsw <06499> Myrp <07651> hebs <02088> hzb <0> yl <03559> Nkhw <04196> txbzm <07651> hebs <02088> hzb <0> yl <01129> hnb <01111> qlb <0413> la <01109> Melb <0559> rmayw(23:29)

23:29 kai <2532> eipen balaam <903> prov <4314> balak <904> oikodomhson <3618> moi <1473> wde <3592> epta <2033> bwmouv <1041> kai <2532> etoimason <2090> moi <1473> wde <3592> epta <2033> moscouv <3448> kai <2532> epta <2033> kriouv

23:30 <04196> xbzmb <0352> lyaw <06499> rp <05927> leyw <01109> Melb <0559> rma <0834> rsak <01111> qlb <06213> veyw(23:30)

23:30 kai <2532> epoihsen <4160> balak <904> kayaper <2509> eipen autw <846> balaam <903> kai <2532> anhnegken <399> moscon <3448> kai <2532> krion epi <1909> ton <3588> bwmon <1041>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA