TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Samuel 20

20:1 <03478> larvy <0168> wylhal <0376> sya <03448> ysy <01121> Nbb <0> wnl <05159> hlxn <03808> alw <01732> dwdb <02506> qlx <0> wnl <0369> Nya <0559> rmayw <07782> rpsb <08628> eqtyw <03228> ynymy <0376> sya <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <08034> wmsw <01100> leylb <0376> sya <07122> arqn <08033> Msw(20:1)

20:1 kai <2532> ekei <1563> epikaloumenov uiov <5207> paranomov kai <2532> onoma <3686> autw <846> sabee uiov <5207> bocori anhr <435> o <3588> iemeni kai <2532> esalpisen <4537> en <1722> th <3588> keratinh kai <2532> eipen ouk <3364> estin <1510> hmin <1473> meriv <3310> en <1722> dauid oude <3761> klhronomia <2817> hmin <1473> en <1722> tw <3588> uiw <5207> iessai <2421> anhr <435> eiv <1519> ta <3588> skhnwmata <4638> sou <4771> israhl <2474>

20:2 <03389> Mlswry <05704> dew <03383> Ndryh <04480> Nm <04428> Mklmb <01692> wqbd <03063> hdwhy <0376> syaw <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <0310> yrxa <01732> dwd <0310> yrxam <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <05927> leyw(20:2)

20:2 kai <2532> anebh <305> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> apo <575> opisyen dauid opisw <3694> sabee uiou <5207> bocori kai <2532> anhr <435> iouda <2448> ekollhyh <2853> tw <3588> basilei <935> autwn <846> apo <575> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> ewv <2193> ierousalhm <2419>

20:3 o <02424> twyx <0491> twnmla <04194> Ntm <03117> Mwy <05704> de <06887> twrru <01961> hnyyhtw <0935> ab <03808> al <0413> Mhylaw <03557> Mlklkyw <04931> trmsm <01004> tyb <05414> Mntyw <01004> tybh <08104> rmsl <03240> xynh <0834> rsa <06370> Mysglp <0802> Mysn <06235> rve <0853> ta <04428> Klmh <03947> xqyw <03389> Mlswry <01004> wtyb <0413> la <01732> dwd <0935> abyw(20:3)

20:3 kai <2532> eishlyen <1525> dauid eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> elaben <2983> o <3588> basileuv <935> tav <3588> deka <1176> gunaikav <1135> tav <3588> pallakav autou <846> av <3739> afhken fulassein <5442> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> edwken <1325> autav <846> en <1722> oikw <3624> fulakhv <5438> kai <2532> dieyreqen autav <846> kai <2532> prov <4314> autav <846> ouk <3364> eishlyen <1525> kai <2532> hsan <1510> sunecomenai <4912> ewv <2193> hmerav <2250> yanatou <2288> autwn <846> chrai <5503> zwsai <2198>

20:4 <05975> dme <06311> hp <0859> htaw <03117> Mymy <07969> tsls <03063> hdwhy <0376> sya <0853> ta <0> yl <02199> qezh <06021> avme <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(20:4)

20:4 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> amessai bohson <994> moi <1473> ton <3588> andra <435> iouda <2448> treiv <5140> hmerav <2250> su <4771> de <1161> autou <846> sthyi <2476>

20:5 o <03259> wdey <0834> rsa <04150> dewmh <04480> Nm <0309> *rxwyw {rxyyw} <03063> hdwhy <0853> ta <02199> qyezhl <06021> avme <01980> Klyw(20:5)

20:5 kai <2532> eporeuyh <4198> amessai tou <3588> bohsai <994> ton <3588> ioudan <2455> kai <2532> ecronisen <5549> apo <575> tou <3588> kairou <2540> ou <3739> etaxato <5021> autw <846> dauid

20:6 <05869> wnnye <05337> lyuhw <01219> twrub <05892> Myre <0> wl <04672> aum <06435> Np <0310> wyrxa <07291> Pdrw <0113> Kynda <05650> ydbe <0853> ta <03947> xq <0859> hta <053> Mwlsba <04480> Nm <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <0> wnl <03415> ery <06258> hte <052> ysyba <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(20:6)

20:6 kai <2532> eipen dauid prov <4314> abessa nun <3568> kakopoihsei <2554> hmav <1473> sabee uiov <5207> bocori uper <5228> abessalwm kai <2532> nun <3568> su <4771> labe <2983> meta <3326> seautou <4572> touv <3588> paidav <3816> tou <3588> kuriou <2962> sou <4771> kai <2532> katadiwxon <2614> opisw <3694> autou <846> mhpote <3379> eautw <1438> eurh <2147> poleiv <4172> ocurav kai <2532> skiasei touv <3588> ofyalmouv <3788> hmwn <1473>

20:7 <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <0310> yrxa <07291> Pdrl <03389> Mlswrym <03318> wauyw <01368> Myrbgh <03605> lkw <06432> ytlphw <03774> ytrkhw <03097> bawy <0376> ysna <0310> wyrxa <03318> wauyw(20:7)

20:7 kai <2532> exhlyon <1831> opisw <3694> autou <846> oi <3588> andrev <435> iwab kai <2532> o <3588> cereyyi kai <2532> o <3588> feleyyi kai <2532> pantev <3956> oi <3588> dunatoi <1415> kai <2532> exhlyan <2064> ex <1537> ierousalhm <2419> diwxai <1377> opisw <3694> sabee uiou <5207> bocori

20:8 o <05307> lptw <03318> auy <01931> awhw <08593> hretb <04975> wyntm <05921> le <06775> tdmum <02719> brx <02290> rwgx <05921> *wylew {wlew} <03830> wsbl <04055> wdm <02296> rwgx <03097> bawyw <06440> Mhynpl <0935> ab <06021> avmew <01391> Nwebgb <0834> rsa <01419> hlwdgh <068> Nbah <05973> Me <01992> Mh(20:8)

20:8 kai <2532> autoi <846> para <3844> tw <3588> liyw <3037> tw <3588> megalw <3173> tw <3588> en <1722> gabawn kai <2532> amessai eishlyen <1525> emprosyen <1715> autwn <846> kai <2532> iwab periezwsmenov <4024> manduan to <3588> enduma <1742> autou <846> kai <2532> ep <1909> autw <846> periezwsmenov <4024> macairan <3162> ezeugmenhn epi <1909> thv <3588> osfuov <3751> autou <846> en <1722> kolew authv <846> kai <2532> h <3588> macaira <3162> exhlyen <1831> kai <2532> epesen <4098>

20:9 <0> wl <05401> qsnl <06021> avme <02206> Nqzb <03097> bawy <03225> Nymy <03027> dy <0270> zxtw <0251> yxa <0859> hta <07965> Mwlsh <06021> avmel <03097> bawy <0559> rmayw(20:9)

20:9 kai <2532> eipen iwab tw <3588> amessai ei <1487> ugiaineiv <5198> su <4771> adelfe <80> kai <2532> ekrathsen <2902> h <3588> ceir <5495> h <3588> dexia <1188> iwab tou <3588> pwgwnov amessai tou <3588> katafilhsai <2705> auton <846>

20:10 <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <0310> yrxa <07291> Pdr <0251> wyxa <052> ysybaw <03097> bawywo <04191> tmyw <0> wl <08138> hns <03808> alw <0776> hura <04578> wyem <08210> Kpsyw <02570> smxh <0413> la <0> hb <05221> whkyw <03097> bawy <03027> dyb <0834> rsa <02719> brxb <08104> rmsn <03808> al <06021> avmew(20:10)

20:10 kai <2532> amessai ouk <3364> efulaxato <5442> thn <3588> macairan <3162> thn <3588> en <1722> th <3588> ceiri <5495> iwab kai <2532> epaisen <3815> auton <846> en <1722> auth <846> iwab eiv <1519> thn <3588> qoan kai <2532> execuyh <1632> h <3588> koilia <2836> autou <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ouk <3364> edeuterwsen autw <846> kai <2532> apeyanen <599> kai <2532> iwab kai <2532> abessa o <3588> adelfov <80> autou <846> ediwxen <1377> opisw <3694> sabee uiou <5207> bocori

20:11 <03097> bawy <0310> yrxa <01732> dwdl <0834> rsa <04310> ymw <03097> bawyb <02654> Upx <0834> rsa <04310> ym <0559> rmayw <03097> bawy <05288> yrenm <05921> wyle <05976> dme <0376> syaw(20:11)

20:11 kai <2532> anhr <435> esth <2476> ep <1909> auton <846> twn <3588> paidariwn <3808> iwab kai <2532> eipen tiv <5100> o <3588> boulomenov <1014> iwab kai <2532> tiv <5100> tou <3588> dauid opisw <3694> iwab

20:12 <05975> dmew <05921> wyle <0935> abh <03605> lk <07200> har <0834> rsak <0899> dgb <05921> wyle <07993> Klsyw <07704> hdvh <04546> hlomh <04480> Nm <06021> avme <0853> ta <05437> boyw <05971> Meh <03605> lk <05975> dme <03588> yk <0376> syah <07200> aryw <04546> hlomh <08432> Kwtb <01818> Mdb <01556> llgtm <06021> avmew(20:12)

20:12 kai <2532> amessai pefurmenov en <1722> tw <3588> aimati <129> en <1722> mesw <3319> thv <3588> tribou <5147> kai <2532> eiden <3708> o <3588> anhr <435> oti <3754> eisthkei <2476> pav <3956> o <3588> laov <2992> kai <2532> apestreqen <654> ton <3588> amessai ek <1537> thv <3588> tribou <5147> eiv <1519> agron <68> kai <2532> eperriqen ep <1909> auton <846> imation <2440> kayoti <2530> eiden <3708> panta <3956> ton <3588> ercomenon <2064> ep <1909> auton <846> esthkota <2476>

20:13 <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <0310> yrxa <07291> Pdrl <03097> bawy <0310> yrxa <0376> sya <03605> lk <05674> rbe <04546> hlomh <04480> Nm <03014> hgh <0834> rsak(20:13)

20:13 hnika <2259> de <1161> efyasen <5348> ek <1537> thv <3588> tribou <5147> parhlyen <3928> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> opisw <3694> iwab tou <3588> diwxai <1377> opisw <3694> sabee uiou <5207> bocori

20:14 <0310> wyrxa <0637> Pa <0935> wabyw <07035> *wlhqyw {whlqyw} o <01276> Myrbh <03605> lkw <01038> hkem <0> tybw <059> hlba <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkb <05674> rbeyw(20:14)

20:14 kai <2532> dihlyen <1330> en <1722> pasaiv <3956> fulaiv <5443> israhl <2474> eiv <1519> abel <6> kai <2532> eiv <1519> baiymaca kai <2532> pantev <3956> en <1722> carri kai <2532> exekklhsiasyhsan kai <2532> hlyon <2064> katopisyen autou <846>

20:15 <02346> hmwxh <05307> lyphl <07843> Mtyxsm <03097> bawy <0854> ta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <02426> lxb <05975> dmetw <05892> ryeh <0413> la <05550> hllo <08210> wkpsyw <01038> hkemh <0> tyb <059> hlbab <05921> wyle <06696> wruyw <0935> wabyw(20:15)

20:15 kai <2532> paregenhyhsan <3854> kai <2532> epoliorkoun ep <1909> auton <846> thn <3588> abel <6> kai <2532> thn <3588> baiymaca kai <2532> execean <1632> proscwma prov <4314> thn <3588> polin <4172> kai <2532> esth <2476> en <1722> tw <3588> proteicismati kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> meta <3326> iwab enoousan <3539> katabalein <2598> to <3588> teicov <5038>

20:16 <0413> Kyla <01696> hrbdaw <02008> hnh <05704> de <07126> brq <03097> bawy <0413> la <04994> an <0559> wrma <08085> wems <08085> wems <05892> ryeh <04480> Nm <02450> hmkx <0802> hsa <07121> arqtw(20:16)

20:16 kai <2532> ebohsen <994> gunh <1135> sofh <4680> ek <1537> tou <3588> teicouv <5038> kai <2532> eipen akousate <191> akousate <191> eipate dh <1161> prov <4314> iwab eggison <1448> ewv <2193> wde <3592> kai <2532> lalhsw <2980> prov <4314> auton <846>

20:17 <0595> ykna <08085> ems <0559> rmayw <0519> Ktma <01697> yrbd <08085> ems <0> wl <0559> rmatw <0589> yna <0559> rmayw <03097> bawy <0859> htah <0802> hsah <0559> rmatw <0413> hyla <07126> brqyw(20:17)

20:17 kai <2532> proshggisen <4331> prov <4314> authn <846> kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> ei <1487> su <4771> ei <1510> iwab o <3588> de <1161> eipen egw <1473> eipen de <1161> autw <846> akouson <191> touv <3588> logouv <3056> thv <3588> doulhv <1399> sou <4771> kai <2532> eipen iwab akouw <191> egw <1473> eimi <1510>

20:18 <08552> wmth <03651> Nkw <059> lbab <07592> wlasy <07592> las <0559> rmal <07223> hnsarb <01696> wrbdy <01696> rbd <0559> rmal <0559> rmatw(20:18)

20:18 kai <2532> eipen legousa <3004> logon <3056> elalhsan <2980> en <1722> prwtoiv <4413> legontev <3004> hrwthmenov <2065> hrwthyh <2065> en <1722> th <3588> abel <6> kai <2532> en <1722> dan ei <1487> exelipon <1587> a <3739> eyento <5087> oi <3588> pistoi <4103> tou <3588> israhl <2474> erwtwntev <2065> eperwthsousin en <1722> abel <6> kai <2532> outwv <3778> ei <1487> exelipon <1587>

20:19 P <03068> hwhy <05159> tlxn <01104> elbt <04100> hml <03478> larvyb <0517> Maw <05892> rye <04191> tymhl <01245> sqbm <0859> hta <03478> larvy <0539> ynwma <07999> ymls <0595> ykna(20:19)

20:19 egw <1473> eimi <1510> eirhnika <1516> twn <3588> sthrigmatwn israhl <2474> su <4771> de <1161> zhteiv <2212> yanatwsai <2289> polin <4172> kai <2532> mhtropolin <3390> en <1722> israhl <2474> ina <2443> ti <5100> katapontizeiv <2670> klhronomian <2817> kuriou <2962>

20:20 <07843> tyxsa <0518> Maw <01104> elba <0518> Ma <0> yl <02486> hlylx <02486> hlylx <0559> rmayw <03097> bawy <06030> Neyw(20:20)

20:20 kai <2532> apekriyh iwab kai <2532> eipen ilewv <2436> moi <1473> ilewv <2436> moi <1473> ei <1487> katapontiw <2670> kai <2532> ei <1487> diafyerw <1311>

20:21 <02346> hmwxh <01157> deb <0413> Kyla <07993> Klsm <07218> wsar <02009> hnh <03097> bawy <0413> la <0802> hsah <0559> rmatw <05892> ryeh <05921> lem <01980> hklaw <0905> wdbl <0853> wta <05414> wnt <01732> dwdb <04428> Klmb <03027> wdy <05375> avn <08034> wms <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <0669> Myrpa <02022> rhm <0376> sya <03588> yk <01697> rbdh <03651> Nk <03808> al(20:21)

20:21 ouc <3364> outov <3778> o <3588> logov <3056> oti <3754> anhr <435> ex <1537> orouv <3735> efraim <2187> sabee uiov <5207> bocori onoma <3686> autou <846> kai <2532> ephren thn <3588> ceira <5495> autou <846> epi <1909> ton <3588> basilea <935> dauid dote <1325> auton <846> moi <1473> monon <3441> kai <2532> apeleusomai <565> apanwyen thv <3588> polewv <4172> kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> prov <4314> iwab idou <2400> h <3588> kefalh <2776> autou <846> rifhsetai prov <4314> se <4771> dia <1223> tou <3588> teicouv <5038>

20:22 o <04428> Klmh <0413> la <03389> Mlswry <07725> bs <03097> bawyw <0168> wylhal <0376> sya <05892> ryeh <05921> lem <06327> wupyw <07782> rpwsb <08628> eqtyw <03097> bawy <0413> la <07993> wklsyw <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <07218> sar <0853> ta <03772> wtrkyw <02451> htmkxb <05971> Meh <03605> lk <0413> la <0802> hsah <0935> awbtw(20:22)

20:22 kai <2532> eishlyen <1525> h <3588> gunh <1135> prov <4314> panta <3956> ton <3588> laon <2992> kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> pasan <3956> thn <3588> polin <4172> en <1722> th <3588> sofia <4678> authv <846> kai <2532> afeilen thn <3588> kefalhn <2776> sabee uiou <5207> bocori kai <2532> ebalen <906> prov <4314> iwab kai <2532> esalpisen <4537> en <1722> keratinh kai <2532> diesparhsan <1289> apo <575> thv <3588> polewv <4172> anhr <435> eiv <1519> ta <3588> skhnwmata <4638> autou <846> kai <2532> iwab apestreqen <654> eiv <1519> ierousalhm <2419> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

20:23 <06432> ytlph <05921> lew <03746> *ytrkh {yrkh} <05921> le <03077> edywhy <01121> Nb <01141> hynbw <03478> larvy <06635> abuh <03605> lk <0413> la <03097> bawyw(20:23)

20:23 kai <2532> iwab prov <4314> pash <3956> th <3588> dunamei <1411> israhl <2474> kai <2532> banaiav uiov <5207> iwdae epi <1909> tou <3588> cereyyi kai <2532> epi <1909> tou <3588> feleyyi

20:24 <02142> rykzmh <0286> dwlyxa <01121> Nb <03092> jpswhyw <04522> omh <05921> le <0151> Mrdaw(20:24)

20:24 kai <2532> adwniram epi <1909> tou <3588> forou <5411> kai <2532> iwsafat <2498> uiov <5207> acilouy anamimnhskwn <363>

20:25 <03548> Mynhk <054> rtybaw <06659> qwduw <05608> rpo <07724> *awsw {aysw} (20:25)

20:25 kai <2532> sousa grammateuv <1122> kai <2532> sadwk <4524> kai <2532> abiayar <8> iereiv <2409>

20:26 o <01732> dwdl <03548> Nhk <01961> hyh <02972> yrayh <05896> arye <01571> Mgw(20:26)

20:26 kai <2532> ge <1065> irav o <3588> iarin hn <1510> iereuv <2409> tou <3588> dauidTIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA