TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 44:4-31

44:4 <06440> ynp <0413> la <05307> lpaw <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <03068> hwhy <03519> dwbk <04390> alm <02009> hnhw <07200> araw <01004> tybh <06440> ynp <0413> la <06828> Nwpuh <08179> res <01870> Krd <0935> ynaybyw(44:4)

44:4 kai <2532> eishgagen <1521> me <1473> kata <2596> thn <3588> odon <3598> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> prov <4314> borran katenanti tou <3588> oikou <3624> kai <2532> eidon <3708> kai <2532> idou <2400> plhrhv <4134> doxhv <1391> o <3588> oikov <3624> kuriou <2962> kai <2532> piptw <4098> epi <1909> proswpon <4383> mou <1473>

44:5 <04720> sdqmh <04161> yauwm <03605> lkb <01004> tybh <03996> awbml <03820> Kbl <07760> tmvw <08451> *wytrwt {wtrwt} <03605> lklw <03068> hwhy <01004> tyb <02708> twqx <03605> lkl <0853> Kta <01696> rbdm <0589> yna <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <08085> ems <0241> Kynzabw <05869> Kynyeb <07200> harw <03820> Kbl <07760> Myv <0120> Mda <01121> Nb <03068> hwhy <0413> yla <0559> rmayw(44:5)

44:5 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> uie <5207> anyrwpou <444> taxon <5021> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> kai <2532> ide <3708> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> sou <4771> akoue <191> panta <3956> osa <3745> egw <1473> lalw <2980> meta <3326> sou <4771> kata <2596> panta <3956> ta <3588> prostagmata oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> kata <2596> panta <3956> ta <3588> nomima <3545> autou <846> kai <2532> taxeiv <5021> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> eiv <1519> thn <3588> eisodon <1529> tou <3588> oikou <3624> kata <2596> pasav <3956> tav <3588> exodouv <1841> autou <846> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> agioiv <40>

44:6 <03478> larvy <01004> tyb <08441> Mkytwbewt <03605> lkm <0> Mkl <07227> br <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03478> larvy <01004> tyb <0413> la <04805> yrm <0413> la <0559> trmaw(44:6)

44:6 kai <2532> ereiv prov <4314> ton <3588> oikon <3624> ton <3588> parapikrainonta <3893> prov <4314> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> israhl <2474> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ikanousyw <2427> umin <4771> apo <575> paswn <3956> twn <3588> anomiwn <458> umwn <4771> oikov <3624> israhl <2474>

44:7 <08441> Mkytwbewt <03605> lk <0413> la <01285> ytyrb <0853> ta <06565> wrpyw <01818> Mdw <02459> blx <03899> ymxl <0853> ta <07126> Mkbyrqhb <01004> ytyb <0853> ta <02490> wllxl <04720> ysdqmb <01961> twyhl <01320> rvb <06189> ylrew <03820> bl <06189> ylre <05236> rkn <01121> ynb <0935> Mkaybhb(44:7)

44:7 tou <3588> eisagagein <1521> umav <4771> uiouv <5207> allogeneiv <241> aperitmhtouv <564> kardia <2588> kai <2532> aperitmhtouv <564> sarki <4561> tou <3588> ginesyai <1096> en <1722> toiv <3588> agioiv <40> mou <1473> kai <2532> ebebhloun <953> auta <846> en <1722> tw <3588> prosferein <4374> umav <4771> artouv <740> stear kai <2532> aima <129> kai <2532> parebainete <3845> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> anomiaiv <458> umwn <4771>

44:8 <0> Mkl <04720> ysdqmb <04931> ytrmsm <08104> yrmsl <07760> Nwmyvtw <06944> ysdq <04931> trmsm <08104> Mtrms <03808> alw(44:8)

44:8 kai <2532> dietaxate <1299> tou <3588> fulassein <5442> fulakav <5438> en <1722> toiv <3588> agioiv <40> mou <1473>

44:9 <03478> larvy <01121> ynb <08432> Kwtb <0834> rsa <05236> rkn <01121> Nb <03605> lkl <04720> ysdqm <0413> la <0935> awby <03808> al <01320> rvb <06189> lrew <03820> bl <06189> lre <05236> rkn <01121> Nb <03605> lk <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(44:9)

44:9 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> pav <3956> uiov <5207> allogenhv <241> aperitmhtov <564> kardia <2588> kai <2532> aperitmhtov <564> sarki <4561> ouk <3364> eiseleusetai <1525> eiv <1519> ta <3588> agia <40> mou <1473> en <1722> pasin <3956> uioiv <5207> allogenwn <241> twn <3588> ontwn <1510> en <1722> mesw <3319> oikou <3624> israhl <2474>

44:10 <05771> Mnwe <05375> wavnw <01544> Mhylwlg <0310> yrxa <05921> ylem <08582> wet <0834> rsa <03478> larvy <08582> twetb <05921> ylem <07368> wqxr <0834> rsa <03881> Mywlh <0518> Ma <03588> yk(44:10)

44:10 all <235> h <2228> oi <3588> leuitai <3019> oitinev <3748> afhlanto ap <575> emou <1473> en <1722> tw <3588> planasyai <4105> ton <3588> israhl <2474> ap <575> emou <1473> katopisyen twn <3588> enyumhmatwn autwn <846> kai <2532> lhmqontai <2983> adikian <93> autwn <846>

44:11 <08334> Mtrsl <06440> Mhynpl <05975> wdmey <01992> hmhw <05971> Mel <02077> xbzh <0853> taw <05930> hleh <0853> ta <07819> wjxsy <01992> hmh <01004> tybh <0853> ta <08334> Mytrsmw <01004> tybh <08179> yres <0413> la <06486> twdqp <08334> Mytrsm <04720> ysdqmb <01961> wyhw(44:11)

44:11 kai <2532> esontai <1510> en <1722> toiv <3588> agioiv <40> mou <1473> leitourgountev <3008> yurwroi <2377> epi <1909> twn <3588> pulwn <4439> tou <3588> oikou <3624> kai <2532> leitourgountev <3008> tw <3588> oikw <3624> outoi <3778> sfaxousin <4969> ta <3588> olokautwmata <3646> kai <2532> tav <3588> yusiav <2378> tw <3588> law <2992> kai <2532> outoi <3778> sthsontai <2476> enantion <1726> tou <3588> laou <2992> tou <3588> leitourgein <3008> autoiv <846>

44:12 <05771> Mnwe <05375> wavnw <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <05921> Mhyle <03027> ydy <05375> ytavn <03651> Nk <05921> le <05771> Nwe <04383> lwskml <03478> larvy <01004> tybl <01961> wyhw <01544> Mhylwlg <06440> ynpl <0853> Mtwa <08334> wtrsy <0834> rsa <03282> Ney(44:12)

44:12 any <473> wn <3739> eleitourgoun <3008> autoiv <846> pro <4253> proswpou <4383> twn <3588> eidwlwn <1497> autwn <846> kai <2532> egeneto <1096> tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> eiv <1519> kolasin <2851> adikiav <93> eneka <1752> toutou <3778> hra <142> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> ep <1909> autouv <846> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316>

44:13 <06213> wve <0834> rsa <08441> Mtwbewtw <03639> Mtmlk <05375> wavnw <06944> Mysdqh <06944> ysdq <0413> la <06944> ysdq <03605> lk <05921> le <05066> tsglw <0> yl <03547> Nhkl <0413> yla <05066> wsgy <03808> alw(44:13)

44:13 kai <2532> ouk <3364> eggiousi <1448> prov <4314> me <1473> tou <3588> ierateuein <2407> moi <1473> oude <3761> tou <3588> prosagein <4317> prov <4314> ta <3588> agia <40> uiwn <5207> tou <3588> israhl <2474> oude <3761> prov <4314> ta <3588> agia <40> twn <3588> agiwn <40> mou <1473> kai <2532> lhmqontai <2983> atimian <819> autwn <846> en <1722> th <3588> planhsei h <3739> eplanhyhsan <4105>

44:14 P <0> wb <06213> hvey <0834> rsa <03605> lklw <05656> wtdbe <03605> lkl <01004> tybh <04931> trmsm <08104> yrms <0853> Mtwa <05414> yttnw(44:14)

44:14 kai <2532> katataxousin autouv <846> fulassein <5442> fulakav <5438> tou <3588> oikou <3624> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> erga <2041> autou <846> kai <2532> eiv <1519> panta <3956> osa <3745> an <302> poihswsin <4160>

44:15 <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <01818> Mdw <02459> blx <0> yl <07126> byrqhl <06440> ynpl <05975> wdmew <08334> yntrsl <0413> yla <07126> wbrqy <01992> hmh <05921> ylem <03478> larvy <01121> ynb <08582> twetb <04720> ysdqm <04931> trmsm <0853> ta <08104> wrms <0834> rsa <06659> qwdu <01121> ynb <03881> Mywlh <03548> Mynhkhw(44:15)

44:15 oi <3588> iereiv <2409> oi <3588> leuitai <3019> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> saddouk oitinev <3748> efulaxanto <5442> tav <3588> fulakav <5438> twn <3588> agiwn <40> mou <1473> en <1722> tw <3588> planasyai <4105> oikon <3624> israhl <2474> ap <575> emou <1473> outoi <3778> prosaxousin <4317> prov <4314> me <1473> tou <3588> leitourgein <3008> moi <1473> kai <2532> sthsontai <2476> pro <4253> proswpou <4383> mou <1473> tou <3588> prosferein <4374> moi <1473> yusian <2378> stear kai <2532> aima <129> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316>

44:16 <04931> ytrmsm <0853> ta <08104> wrmsw <08334> yntrsl <07979> ynxls <0413> la <07126> wbrqy <01992> hmhw <04720> ysdqm <0413> la <0935> waby <01992> hmh(44:16)

44:16 outoi <3778> eiseleusontai <1525> eiv <1519> ta <3588> agia <40> mou <1473> kai <2532> outoi <3778> proseleusontai <4334> prov <4314> thn <3588> trapezan <5132> mou <1473> tou <3588> leitourgein <3008> moi <1473> kai <2532> fulaxousin <5442> tav <3588> fulakav <5438> mou <1473>

44:17 <01004> htybw <06442> tymynph <02691> ruxh <08179> yresb <08334> Mtrsb <06785> rmu <05921> Mhyle <05927> hley <03808> alw <03847> wsbly <06593> Mytsp <0899> ydgb <06442> tymynph <02691> ruxh <08179> yres <0413> la <0935> Mawbb <01961> hyhw(44:17)

44:17 kai <2532> estai <1510> en <1722> tw <3588> eisporeuesyai <1531> autouv <846> tav <3588> pulav <4439> thv <3588> aulhv <833> thv <3588> eswterav <2082> stolav <4749> linav endusontai <1746> kai <2532> ouk <3364> endusontai <1746> erea en <1722> tw <3588> leitourgein <3008> autouv <846> apo <575> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> eswterav <2082> aulhv <833>

44:18 <03154> ezyb <02296> wrgxy <03808> al <04975> Mhyntm <05921> le <01961> wyhy <06593> Mytsp <04370> yonkmw <07218> Msar <05921> le <01961> wyhy <06593> Mytsp <06287> yrap(44:18)

44:18 kai <2532> kidareiv linav exousin <2192> epi <1909> taiv <3588> kefalaiv <2776> autwn <846> kai <2532> periskelh lina exousin <2192> epi <1909> tav <3588> osfuav <3751> autwn <846> kai <2532> ou <3364> perizwsontai bia <970>

44:19 <0899> Mhydgbb <05971> Meh <0853> ta <06942> wsdqy <03808> alw <0312> Myrxa <0899> Mydgb <03847> wsblw <06944> sdqh <03957> tkslb <0853> Mtwa <03240> wxynhw <0> Mb <08334> Mtrsm <01992> hmh <0834> rsa <0899> Mhydgb <0853> ta <06584> wjspy <05971> Meh <0413> la <02435> hnwuyxh <02691> ruxh <0413> la <02435> hnwuyxh <02691> ruxh <0413> la <03318> Mtaubw(44:19)

44:19 kai <2532> en <1722> tw <3588> ekporeuesyai <1607> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> exwteran <1857> prov <4314> ton <3588> laon <2992> ekdusontai <1562> tav <3588> stolav <4749> autwn <846> en <1722> aiv <3739> autoi <846> leitourgousin <3008> en <1722> autaiv <846> kai <2532> yhsousin <5087> autav <846> en <1722> taiv <3588> exedraiv twn <3588> agiwn <40> kai <2532> endusontai <1746> stolav <4749> eterav <2087> kai <2532> ou <3364> mh <3165> agiaswsin <37> ton <3588> laon <2992> en <1722> taiv <3588> stolaiv <4749> autwn <846>

44:20 <07218> Mhysar <0853> ta <03697> wmoky <03697> Mwok <07971> wxlsy <03808> al <06545> erpw <01548> wxlgy <03808> al <07218> Msarw(44:20)

44:20 kai <2532> tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> ou <3364> xurhsontai <3587> kai <2532> tav <3588> komav <2864> autwn <846> ou <3364> qilwsousin kaluptontev <2572> kaluqousin <2572> tav <3588> kefalav <2776> autwn <846>

44:21 <06442> tymynph <02691> ruxh <0413> la <0935> Mawbb <03548> Nhk <03605> lk <08354> wtsy <03808> al <03196> Nyyw(44:21)

44:21 kai <2532> oinon <3631> ou <3364> mh <3165> piwsin <4095> pav <3956> iereuv <2409> en <1722> tw <3588> eisporeuesyai <1531> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> eswteran <2082>

44:22 <03947> wxqy <03548> Nhkm <0490> hnmla <01961> hyht <0834> rsa <02233> hnmlahw <03478> larvy <01004> tyb <02233> erzm <01330> tlwtb <0518> Ma <03588> yk <0802> Mysnl <0> Mhl <03947> wxqy <03808> al <01644> hswrgw <0490> hnmlaw(44:22)

44:22 kai <2532> chran <5503> kai <2532> ekbeblhmenhn ou <3364> lhmqontai <2983> eautoiv <1438> eiv <1519> gunaika <1135> all <235> h <2228> paryenon <3933> ek <1537> tou <3588> spermatov <4690> israhl <2474> kai <2532> chra <5503> ean <1437> genhtai <1096> ex <1537> ierewv <2409> lhmqontai <2983>

44:23 <03045> Medwy <02889> rwhjl <02931> amj <0996> Nybw <02455> lxl <06944> sdq <0996> Nyb <03384> wrwy <05971> yme <0853> taw(44:23)

44:23 kai <2532> ton <3588> laon <2992> mou <1473> didaxousin <1321> ana <303> meson <3319> agiou <40> kai <2532> bebhlou <952> kai <2532> ana <303> meson <3319> akayartou <169> kai <2532> kayarou <2513> gnwriousin <1107> autoiv <846>

44:24 <06942> wsdqy <07676> ytwtbs <0853> taw <08104> wrmsy <04150> ydewm <03605> lkb <02708> ytqx <0853> taw <08451> ytrwt <0853> taw <08199> *whwjpsy {whjpsw} <04941> yjpsmb <08199> *jpsml {jpsl} <05975> wdmey <01992> hmh <07379> byr <05921> lew(44:24)

44:24 kai <2532> epi <1909> krisin <2920> aimatov <129> outoi <3778> episthsontai tou <3588> diakrinein <1252> ta <3588> dikaiwmata <1345> mou <1473> dikaiwsousin <1344> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> mou <1473> krinousin <2919> kai <2532> ta <3588> nomima <3545> mou <1473> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> eortaiv <1859> mou <1473> fulaxontai <5442> kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> agiasousin <37>

44:25 <02930> wamjy <0376> syal <01961> htyh <03808> al <0834> rsa <0269> twxalw <0251> xal <01323> tblw <01121> Nblw <0517> Malw <01> bal <0518> Ma <03588> yk <02930> hamjl <0935> awby <03808> al <0120> Mda <04191> tm <0413> law(44:25)

44:25 kai <2532> epi <1909> quchn <5590> anyrwpou <444> ouk <3364> eiseleusontai <1525> tou <3588> mianyhnai <3392> all <235> h <2228> epi <1909> patri <3962> kai <2532> epi <1909> mhtri <3384> kai <2532> epi <1909> uiw <5207> kai <2532> epi <1909> yugatri <2364> kai <2532> epi <1909> adelfw <80> kai <2532> epi <1909> adelfh <79> autou <846> h <3739> ou <3364> gegonen <1096> andri <435> mianyhsetai <3392>

44:26 <0> wl <05608> wrpoy <03117> Mymy <07651> tebs <02893> wtrhj <0310> yrxaw(44:26)

44:26 kai <2532> meta <3326> to <3588> kayarisyhnai <2511> auton <846> epta <2033> hmerav <2250> exariymhsei autw <846>

44:27 <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <02403> wtajx <07126> byrqy <06944> sdqb <08334> trsl <06442> tymynph <02691> ruxh <0413> la <06944> sdqh <0413> la <0935> wab <03117> Mwybw(44:27)

44:27 kai <2532> h <3739> an <302> hmera <2250> eisporeuwntai <1531> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> eswteran <2082> tou <3588> leitourgein <3008> en <1722> tw <3588> agiw <40> prosoisousin <4374> ilasmon <2434> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316>

44:28 <0272> Mtzxa <0589> yna <03478> larvyb <0> Mhl <05414> wntt <03808> al <0272> hzxaw <05159> Mtlxn <0589> yna <05159> hlxnl <0> Mhl <01961> htyhw(44:28)

44:28 kai <2532> estai <1510> autoiv <846> eiv <1519> klhronomian <2817> egw <1473> klhronomia <2817> autoiv <846> kai <2532> katascesiv <2697> autoiv <846> ou <3364> doyhsetai <1325> en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> oti <3754> egw <1473> katascesiv <2697> autwn <846>

44:29 <01961> hyhy <0> Mhl <03478> larvyb <02764> Mrx <03605> lkw <0398> Mwlkay <01992> hmh <0817> Msahw <02403> tajxhw <04503> hxnmh(44:29)

44:29 kai <2532> tav <3588> yusiav <2378> kai <2532> ta <3588> uper <5228> amartiav <266> kai <2532> ta <3588> uper <5228> agnoiav <52> outoi <3778> fagontai <2068> kai <2532> pan <3956> aforisma en <1722> tw <3588> israhl <2474> autoiv <846> estai <1510>

44:30 <01004> Ktyb <0413> la <01293> hkrb <05117> xynhl <03548> Nhkl <05414> wntt <06182> Mkytwore <07225> tysarw <01961> hyhy <03548> Mynhkl <08641> Mkytwmwrt <03605> lkm <03605> lk <08641> tmwrt <03605> lkw <03605> lk <01061> yrwkb <03605> lk <07225> tysarw(44:30)

44:30 aparcai pantwn <3956> kai <2532> ta <3588> prwtotoka <4416> pantwn <3956> kai <2532> ta <3588> afairemata panta <3956> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> aparcwn umwn <4771> toiv <3588> iereusin <2409> estai <1510> kai <2532> ta <3588> prwtogenhmata umwn <4771> dwsete <1325> tw <3588> ierei <2409> tou <3588> yeinai <5087> eulogiav <2129> umwn <4771> epi <1909> touv <3588> oikouv <3624> umwn <4771>

44:31 P <03548> Mynhkh <0398> wlkay <03808> al <0929> hmhbh <04480> Nmw <05775> Pweh <04480> Nm <02966> hprjw <05038> hlbn <03605> lk(44:31)

44:31 kai <2532> pan <3956> ynhsimaion kai <2532> yhrialwton ek <1537> twn <3588> peteinwn <4071> kai <2532> ek <1537> twn <3588> kthnwn <2934> ou <3364> fagontai <2068> oi <3588> iereiv <2409>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA