TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yehezkiel 7

7:1 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(7:1)

7:1 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

7:2 <0776> Urah <03671> twpnk <0702> *ebra {tebra} <05921> le <07093> Uqh <0935> ab <07093> Uq <03478> larvy <0127> tmdal <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw(7:2)

7:2 kai <2532> su <4771> uie <5207> anyrwpou <444> eipon tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> th <3588> gh <1065> tou <3588> israhl <2474> perav <4009> hkei <1854> to <3588> perav <4009> hkei <1854> epi <1909> tav <3588> tessarav <5064> pterugav <4420> thv <3588> ghv <1065>

7:3 <08441> Kytbewt <03605> lk <0853> ta <05921> Kyle <05414> yttnw <01870> Kykrdk <08199> Kytjpsw <0> Kb <0639> ypa <07971> ytxlsw <05921> Kyle <07093> Uqh <06258> hte(7:3)

7:3 (7:7) nun <3568> to <3588> perav <4009> prov <4314> se <4771> kai <2532> apostelw <649> egw <1473> epi <1909> se <4771> kai <2532> ekdikhsw <1556> se <4771> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> sou <4771> kai <2532> dwsw <1325> epi <1909> se <4771> panta <3956> ta <3588> bdelugmata <946> sou <4771>

7:4 P <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <01961> Nyyht <08432> Kkwtb <08441> Kytwbewtw <05414> Nta <05921> Kyle <01870> Kykrd <03588> yk <02550> lwmxa <03808> alw <05921> Kyle <05869> ynye <02347> owxt <03808> alw(7:4)

7:4 (7:8) ou <3364> feisetai <5339> o <3588> ofyalmov <3788> mou <1473> epi <1909> se <4771> oude <3761> mh <3165> elehsw <1653> dioti <1360> thn <3588> odon <3598> sou <4771> epi <1909> se <4771> dwsw <1325> kai <2532> ta <3588> bdelugmata <946> sou <4771> en <1722> mesw <3319> sou <4771> estai <1510> kai <2532> epignwsh <1921> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962>

7:5 <0935> hab <02009> hnh <07451> her <0259> txa <07451> her <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(7:5)

7:5 (7:9) dioti <1360> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962>

7:6 <0935> hab <02009> hnh <0413> Kyla <06974> Uyqh <07093> Uqh <0935> ab <0935> ab <07093> Uq(7:6)

7:6 (7:3) hkei <1854> to <3588> perav <4009>

7:7 <02022> Myrh <01906> dh <03808> alw <04103> hmwhm <03117> Mwyh <07138> bwrq <06256> teh <0935> ab <0776> Urah <03427> bswy <0413> Kyla <06843> hrypuh <0935> hab(7:7)

7:7 (7:4) epi <1909> se <4771> ton <3588> katoikounta thn <3588> ghn <1065> hkei <1854> o <3588> kairov <2540> hggiken <1448> h <3588> hmera <2250> ou <3364> meta <3326> yorubwn <2351> oude <3761> meta <3326> wdinwn <5604>

7:8 <08441> Kytwbewt <03605> lk <0853> ta <05921> Kyle <05414> yttnw <01870> Kykrdk <08199> Kytjpsw <0> Kb <0639> ypa <03615> ytylkw <05921> Kyle <02534> ytmx <08210> Kwpsa <07138> bwrqm <06258> hte(7:8)

7:8 (7:5) nun <3568> egguyen ekcew <1632> thn <3588> orghn <3709> mou <1473> epi <1909> se <4771> kai <2532> suntelesw <4931> ton <3588> yumon <2372> mou <1473> en <1722> soi <4771> kai <2532> krinw <2919> se <4771> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> sou <4771> kai <2532> dwsw <1325> epi <1909> se <4771> panta <3956> ta <3588> bdelugmata <946> sou <4771>

7:9 <05221> hkm <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <01961> Nyyht <08432> Kkwtb <08441> Kytwbewtw <05414> Nta <05921> Kyle <01870> Kykrdk <02550> lwmxa <03808> alw <05869> ynye <02347> owxt <03808> alw(7:9)

7:9 (7:6) ou <3364> feisetai <5339> o <3588> ofyalmov <3788> mou <1473> oude <3761> mh <3165> elehsw <1653> dioti <1360> tav <3588> odouv <3598> sou <4771> epi <1909> se <4771> dwsw <1325> kai <2532> ta <3588> bdelugmata <946> sou <4771> en <1722> mesw <3319> sou <4771> esontai <1510> kai <2532> epignwsh <1921> dioti <1360> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> tuptwn <5180>

7:10 <02087> Nwdzh <06524> xrp <04294> hjmh <06692> Uu <06843> hrpuh <03318> hauy <0935> hab <02009> hnh <03117> Mwyh <02009> hnh(7:10)

7:10 idou <2400> to <3588> perav <4009> hkei <1854> idou <2400> hmera <2250> kuriou <2962> ei <1487> kai <2532> h <3588> rabdov hnyhken h <3588> ubriv <5196> exanesthken

7:11 <0> Mhb <05089> hn <03808> alw <01991> Mhmhm <03808> alw <01995> Mnwmhm <03808> alw <01992> Mhm <03808> al <07562> esr <04294> hjml <06965> Mq <02555> omxh(7:11)

7:11 kai <2532> suntriqei <4937> sthrigma anomou <459> kai <2532> ou <3364> meta <3326> yorubou <2351> oude <3761> meta <3326> spoudhv <4710>

7:12 <01995> hnwmh <03605> lk <0413> la <02740> Nwrx <03588> yk <056> lbaty <0408> la <04376> rkwmhw <08055> xmvy <0408> la <07069> hnwqh <03117> Mwyh <05060> eygh <06256> teh <0935> ab(7:12)

7:12 hkei <1854> o <3588> kairov <2540> idou <2400> h <3588> hmera <2250> o <3588> ktwmenov <2932> mh <3165> cairetw <5463> kai <2532> o <3588> pwlwn <4453> mh <3165> yrhneitw <2354>

7:13 <02388> wqzxty <03808> al <02416> wtyx <05771> wnweb <0376> syaw <07725> bwsy <03808> al <01995> hnwmh <03605> lk <0413> la <02377> Nwzx <03588> yk <02416> Mtyx <02416> Myyxb <05750> dwew <07725> bwsy <03808> al <04465> rkmmh <0413> la <04376> rkwmh <03588> yk(7:13)

7:13 dioti <1360> o <3588> ktwmenov <2932> prov <4314> ton <3588> pwlounta <4453> ouketi <3765> mh <3165> epistreqh <1994> kai <2532> anyrwpov <444> en <1722> ofyalmw <3788> zwhv <2222> autou <846> ou <3364> krathsei <2902>

7:14 <01995> hnwmh <03605> lk <0413> la <02740> ynwrx <03588> yk <04421> hmxlml <01980> Klh <0369> Nyaw <03605> lkh <03559> Nykhw <08619> ewqtb <08628> weqt(7:14)

7:14 salpisate <4537> en <1722> salpiggi <4536> kai <2532> krinate <2919> ta <3588> sumpanta

7:15 <0398> wnlkay <01698> rbdw <07458> ber <05892> ryeb <0834> rsaw <04191> twmy <02719> brxb <07704> hdvb <0834> rsa <01004> tybm <07458> berhw <01698> rbdhw <02351> Uwxb <02719> brxh(7:15)

7:15 o <3588> polemov <4171> en <1722> romfaia exwyen <1855> kai <2532> o <3588> limov <3042> kai <2532> o <3588> yanatov <2288> eswyen <2081> o <3588> en <1722> tw <3588> pediw en <1722> romfaia teleuthsei <5053> touv <3588> de <1161> en <1722> th <3588> polei <4172> limov <3042> kai <2532> yanatov <2288> suntelesei <4931>

7:16 <05771> wnweb <0376> sya <01993> twmh <03605> Mlk <01516> twyagh <03123> ynwyk <02022> Myrhh <0413> la <01961> wyhw <06412> Mhyjylp <06403> wjlpw(7:16)

7:16 kai <2532> anaswyhsontai oi <3588> anaswzomenoi ex <1537> autwn <846> kai <2532> esontai <1510> epi <1909> twn <3588> orewn <3735> pantav <3956> apoktenw <615> ekaston <1538> en <1722> taiv <3588> adikiaiv <93> autou <846>

7:17 <04325> Mym <01980> hnklt <01290> Mykrb <03605> lkw <07503> hnyprt <03027> Mydyh <03605> lk(7:17)

7:17 pasai <3956> ceirev <5495> ekluyhsontai <1590> kai <2532> pantev <3956> mhroi <3313> molunyhsontai <3435> ugrasia

7:18 <07144> hxrq <07218> Mhysar <03605> lkbw <0955> hswb <06440> Mynp <03605> lk <0413> law <06427> twulp <0853> Mtwa <03680> htokw <08242> Myqv <02296> wrgxw(7:18)

7:18 kai <2532> perizwsontai sakkouv <4526> kai <2532> kaluqei <2572> autouv <846> yambov <2285> kai <2532> epi <1909> pan <3956> proswpon <4383> aiscunh <152> ep <1909> autouv <846> kai <2532> epi <1909> pasan <3956> kefalhn <2776> falakrwma

7:19 <01961> hyh <05771> Mnwe <04383> lwskm <03588> yk <04390> walmy <03808> al <04578> Mhyemw <07646> webvy <03808> al <05315> Mspn <03068> hwhy <05678> trbe <03117> Mwyb <05337> Mlyuhl <03201> lkwy <03808> al <02091> Mbhzw <03701> Mpok <01961> hyhy <05079> hdnl <02091> Mbhzw <07993> wkylsy <02351> twuwxb <03701> Mpok(7:19)

7:19 to <3588> argurion <694> autwn <846> rifhsetai en <1722> taiv <3588> plateiaiv <4116> kai <2532> to <3588> crusion <5553> autwn <846> uperofyhsetai ai <3588> qucai <5590> autwn <846> ou <3364> mh <3165> emplhsywsin kai <2532> ai <3588> koiliai <2836> autwn <846> ou <3364> mh <3165> plhrwywsin <4137> dioti <1360> basanov <931> twn <3588> adikiwn <93> autwn <846> egeneto <1096>

7:20 <05079> hdnl <0> Mhl <05414> wyttn <03651> Nk <05921> le <0> wb <06213> wve <08251> Mhyuwqs <08441> Mtbewt <06754> ymluw <07760> whmv <01347> Nwagl <05716> wyde <06643> ybuw(7:20)

7:20 eklekta <1588> kosmou <2889> eiv <1519> uperhfanian <5243> eyento <5087> auta <846> kai <2532> eikonav <1504> twn <3588> bdelugmatwn <946> autwn <846> epoihsan <4160> ex <1537> autwn <846> eneken toutou <3778> dedwka <1325> auta <846> autoiv <846> eiv <1519> akayarsian <167>

7:21 <02490> *whwllxw {hllxw} <07998> llsl <0776> Urah <07563> yesrlw <0957> zbl <02114> Myrzh <03027> dyb <05414> wyttnw(7:21)

7:21 kai <2532> paradwsw <3860> auta <846> eiv <1519> ceirav <5495> allotriwn <245> tou <3588> diarpasai auta <846> kai <2532> toiv <3588> loimoiv <3061> thv <3588> ghv <1065> eiv <1519> skula <4661> kai <2532> bebhlwsousin <953> auta <846>

7:22 P <02490> hwllxw <06530> Myuyrp <0> hb <0935> wabw <06845> ynwpu <0853> ta <02490> wllxw <01992> Mhm <06440> ynp <05437> ytwbohw(7:22)

7:22 kai <2532> apostreqw <654> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> ap <575> autwn <846> kai <2532> mianousin <3392> thn <3588> episkophn <1984> mou <1473> kai <2532> eiseleusontai <1525> eiv <1519> auta <846> afulaktwv kai <2532> bebhlwsousin <953> auta <846>

7:23 <02555> omx <04390> halm <05892> ryehw <01818> Mymd <04941> jpsm <04390> halm <0776> Urah <03588> yk <07569> qwtrh <06213> hve(7:23)

7:23 kai <2532> poihsousi <4160> furmon dioti <1360> h <3588> gh <1065> plhrhv <4134> lawn <2992> kai <2532> h <3588> poliv <4172> plhrhv <4134> anomiav <458>

7:24 <06942> Mhysdqm <02490> wlxnw <05794> Myze <01347> Nwag <07673> ytbshw <01004> Mhytb <0853> ta <03423> wsryw <01471> Mywg <07451> yer <0935> ytabhw(7:24)

7:24 kai <2532> apostreqw <654> to <3588> fruagma thv <3588> iscuov <2479> autwn <846> kai <2532> mianyhsetai <3392> ta <3588> agia <40> autwn <846>

7:25 <0369> Nyaw <07965> Mwls <01245> wsqbw <0935> ab <07089> hdpq(7:25)

7:25 exilasmov hxei <1854> kai <2532> zhthsei <2212> eirhnhn <1515> kai <2532> ouk <3364> estai <1510>

7:26 <02205> Mynqzm <06098> huew <03548> Nhkm <06> dbat <08451> hrwtw <05030> aybnm <02377> Nwzx <01245> wsqbw <01961> hyht <08052> hewms <0413> la <08052> hemsw <0935> awbt <01943> hwh <05921> le <01943> hwh(7:26)

7:26 ouai <3759> epi <1909> ouai <3759> estai <1510> kai <2532> aggelia <31> ep <1909> aggelian <31> estai <1510> kai <2532> zhthyhsetai <2212> orasiv <3706> ek <1537> profhtou <4396> kai <2532> nomov <3551> apoleitai ex <1537> ierewv <2409> kai <2532> boulh <1012> ek <1537> presbuterwn <4245>

7:27 P <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw <08199> Mjpsa <04941> Mhyjpsmbw <0853> Mtwa <06213> hvea <01870> Mkrdm <0926> hnlhbt <0776> Urah <05971> Me <03027> ydyw <08077> hmms <03847> sbly <05387> ayvnw <056> lbaty <04428> Klmh(7:27)

7:27 arcwn <758> endusetai <1746> afanismon <854> kai <2532> ai <3588> ceirev <5495> tou <3588> laou <2992> thv <3588> ghv <1065> paraluyhsontai <3886> kata <2596> tav <3588> odouv <3598> autwn <846> poihsw <4160> autoiv <846> kai <2532> en <1722> toiv <3588> krimasin <2917> autwn <846> ekdikhsw <1556> autouv <846> kai <2532> gnwsontai <1097> oti <3754> egw <1473> kuriov <2962>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA