TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Keluaran 23

23:1 o <02555> omx <05707> de <01961> tyhl <07563> esr <05973> Me <03027> Kdy <07896> tst <0408> la <07723> aws <08088> ems <05375> avt <03808> al(23:1)

23:1 ou <3364> paradexh <3858> akohn <189> mataian <3152> ou <3364> sugkatayhsh meta <3326> tou <3588> adikou <94> genesyai <1096> martuv <3144> adikov <94>

23:2 <05186> tjhl <07227> Mybr <0310> yrxa <05186> tjnl <07379> br <05921> le <06030> hnet <03808> alw <07451> terl <07227> Mybr <0310> yrxa <01961> hyht <03808> al(23:2)

23:2 ouk <3364> esh <1510> meta <3326> pleionwn <4183> epi <1909> kakia <2549> ou <3364> prosteyhsh <4369> meta <3326> plhyouv <4128> ekklinai <1578> meta <3326> pleionwn <4183> wste <5620> ekklinai <1578> krisin <2920>

23:3 o <07379> wbyrb <01921> rdht <03808> al <01800> ldw(23:3)

23:3 kai <2532> penhta <3993> ouk <3364> elehseiv <1653> en <1722> krisei <2920>

23:4 o <0> wl <07725> wnbyst <07725> bsh <08582> het <02543> wrmx <0176> wa <0341> Kbya <07794> rws <06293> egpt <03588> yk(23:4)

23:4 ean <1437> de <1161> sunanthshv <4876> tw <3588> boi <1016> tou <3588> ecyrou <2190> sou <4771> h <2228> tw <3588> upozugiw <5268> autou <846> planwmenoiv <4105> apostreqav <654> apodwseiv <591> autw <846>

23:5 o <05973> wme <05800> bzet <05800> bze <0> wl <05800> bzem <02308> tldxw <04853> wavm <08478> txt <07257> Ubr <08130> Kanv <02543> rwmx <07200> hart <03588> yk(23:5)

23:5 ean <1437> de <1161> idhv <3708> to <3588> upozugion <5268> tou <3588> ecyrou <2190> sou <4771> peptwkov <4098> upo <5259> ton <3588> gomon <1117> autou <846> ou <3364> pareleush <3928> auto <846> alla <235> sunegereiv <4891> auto <846> met <3326> autou <846>

23:6 <07379> wbyrb <034> Knyba <04941> jpsm <05186> hjt <03808> al(23:6)

23:6 ou <3364> diastreqeiv <1294> krima <2917> penhtov <3993> en <1722> krisei <2920> autou <846>

23:7 <07563> esr <06663> qydua <03808> al <03588> yk <02026> grht <0408> la <06662> qyduw <05355> yqnw <07368> qxrt <08267> rqs <01697> rbdm(23:7)

23:7 apo <575> pantov <3956> rhmatov <4487> adikou <94> aposthsh aywon <121> kai <2532> dikaion <1342> ouk <3364> apokteneiv <615> kai <2532> ou <3364> dikaiwseiv <1344> ton <3588> asebh <765> eneken dwrwn <1435>

23:8 <06662> Myqydu <01697> yrbd <05557> Ployw <06493> Myxqp <05786> rwey <07810> dxsh <03588> yk <03947> xqt <03808> al <07810> dxsw(23:8)

23:8 kai <2532> dwra <1435> ou <3364> lhmqh <2983> ta <3588> gar <1063> dwra <1435> ektufloi ofyalmouv <3788> blepontwn <991> kai <2532> lumainetai rhmata <4487> dikaia <1342>

23:9 <04714> Myrum <0776> Urab <01961> Mtyyh <01616> Myrg <03588> yk <01616> rgh <05315> spn <0853> ta <03045> Mtedy <0859> Mtaw <03905> Uxlt <03808> al <01616> rgw(23:9)

23:9 kai <2532> proshluton <4339> ou <3364> yliqete <2346> umeiv <4771> gar <1063> oidate thn <3588> quchn <5590> tou <3588> proshlutou <4339> autoi <846> gar <1063> proshlutoi <4339> hte <1510> en <1722> gh <1065> aiguptw <125>

23:10 <08393> htawbt <0853> ta <0622> tpoaw <0776> Kura <0853> ta <02232> erzt <08141> Myns <08337> ssw(23:10)

23:10 ex <1803> eth <2094> spereiv <4687> thn <3588> ghn <1065> sou <4771> kai <2532> sunaxeiv <4863> ta <3588> genhmata authv <846>

23:11 <02132> Ktyzl <03754> Kmrkl <06213> hvet <03651> Nk <07704> hdvh <02416> tyx <0398> lkat <03499> Mrtyw <05971> Kme <034> ynyba <0398> wlkaw <05203> htsjnw <08058> hnjmst <07637> teybshw(23:11)

23:11 tw <3588> de <1161> ebdomw <1442> afesin <859> poihseiv <4160> kai <2532> anhseiv <447> authn <846> kai <2532> edontai <2068> oi <3588> ptwcoi <4434> tou <3588> eynouv <1484> sou <4771> ta <3588> de <1161> upoleipomena <5275> edetai <2068> ta <3588> agria <66> yhria <2342> outwv <3778> poihseiv <4160> ton <3588> ampelwna <290> sou <4771> kai <2532> ton <3588> elaiwna <1637> sou <4771>

23:12 <01616> rghw <0519> Ktma <01121> Nb <05314> spnyw <02543> Krmxw <07794> Krws <05117> xwny <04616> Neml <07673> tbst <07637> yeybsh <03117> Mwybw <04639> Kyvem <06213> hvet <03117> Mymy <08337> tss(23:12)

23:12 ex <1803> hmerav <2250> poihseiv <4160> ta <3588> erga <2041> sou <4771> th <3588> de <1161> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> anapausiv <372> ina <2443> anapaushtai <373> o <3588> bouv <1016> sou <4771> kai <2532> to <3588> upozugion <5268> sou <4771> kai <2532> ina <2443> anaquxh <404> o <3588> uiov <5207> thv <3588> paidiskhv <3814> sou <4771> kai <2532> o <3588> proshlutov <4339>

23:13 <06310> Kyp <05921> le <08085> emsy <03808> al <02142> wrykzt <03808> al <0312> Myrxa <0430> Myhla <08034> Msw <08104> wrmst <0413> Mkyla <0559> ytrma <0834> rsa <03605> lkbw(23:13)

23:13 panta <3956> osa <3745> eirhka prov <4314> umav <4771> fulaxasye <5442> kai <2532> onoma <3686> yewn <2316> eterwn <2087> ouk <3364> anamnhsyhsesye <363> oude <3761> mh <3165> akousyh <191> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> umwn <4771>

23:14 <08141> hnsb <0> yl <02287> gxt <07272> Mylgr <07969> sls(23:14)

23:14 treiv <5140> kairouv <2540> tou <3588> eniautou <1763> eortasate <1858> moi <1473>

23:15 <07387> Mqyr <06440> ynp <07200> wary <03808> alw <04714> Myrumm <03318> tauy <0> wb <03588> yk <024> bybah <02320> sdx <04150> dewml <06680> Ktywu <0834> rsak <04682> twum <0398> lkat <03117> Mymy <07651> tebs <08104> rmst <04682> twumh <02282> gx <0853> ta(23:15)

23:15 thn <3588> eorthn <1859> twn <3588> azumwn <106> fulaxasye <5442> poiein <4160> epta <2033> hmerav <2250> edesye <2068> azuma <106> kayaper <2509> eneteilamhn <1781> soi <4771> kata <2596> ton <3588> kairon <2540> tou <3588> mhnov <3303> twn <3588> newn <3501> en <1722> gar <1063> autw <846> exhlyev <1831> ex <1537> aiguptou <125> ouk <3364> ofyhsh <3708> enwpion <1799> mou <1473> kenov <2756>

23:16 <07704> hdvh <04480> Nm <04639> Kyvem <0853> ta <0622> Kpoab <08141> hnsh <03318> taub <0614> Poah <02282> gxw <07704> hdvb <02232> erzt <0834> rsa <04639> Kyvem <01061> yrwkb <07105> ryuqh <02282> gxw(23:16)

23:16 kai <2532> eorthn <1859> yerismou <2326> prwtogenhmatwn poihseiv <4160> twn <3588> ergwn <2041> sou <4771> wn <3739> ean <1437> speirhv <4687> en <1722> tw <3588> agrw <68> sou <4771> kai <2532> eorthn <1859> sunteleiav <4930> ep <1909> exodou <1841> tou <3588> eniautou <1763> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> twn <3588> ergwn <2041> sou <4771> twn <3588> ek <1537> tou <3588> agrou <68> sou <4771>

23:17 <03068> hwhy <0136> Ndah <06440> ynp <0413> la <02138> Krwkz <03605> lk <07200> hary <08141> hnsb <06471> Mymep <07969> sls(23:17)

23:17 treiv <5140> kairouv <2540> tou <3588> eniautou <1763> ofyhsetai <3708> pan <3956> arsenikon sou <4771> enwpion <1799> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771>

23:18 <01242> rqb <05704> de <02282> ygx <02459> blx <03885> Nyly <03808> alw <02077> yxbz <01818> Md <02557> Umx <05921> le <02076> xbzt <03808> al(23:18)

23:18 otan <3752> gar <1063> ekbalw <1544> eynh <1484> apo <575> proswpou <4383> sou <4771> kai <2532> emplatunw ta <3588> oria <3725> sou <4771> ou <3364> yuseiv <2380> epi <1909> zumh <2219> aima <129> yusiasmatov mou <1473> oude <3761> mh <3165> koimhyh <2837> stear thv <3588> eorthv <1859> mou <1473> ewv <2193> prwi <4404>

23:19 o <0517> wma <02461> blxb <01423> ydg <01310> lsbt <03808> al <0430> Kyhla <03068> hwhy <01004> tyb <0935> aybt <0127> Ktmda <01061> yrwkb <07225> tysar(23:19)

23:19 tav <3588> aparcav twn <3588> prwtogenhmatwn thv <3588> ghv <1065> sou <4771> eisoiseiv <1533> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> ouc <3364> eqhseiv arna en <1722> galakti <1051> mhtrov <3384> autou <846>

23:20 <03559> ytnkh <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <0935> Kaybhlw <01870> Krdb <08104> Krmsl <06440> Kynpl <04397> Kalm <07971> xls <0595> ykna <02009> hnh(23:20)

23:20 kai <2532> idou <2400> egw <1473> apostellw <649> ton <3588> aggelon <32> mou <1473> pro <4253> proswpou <4383> sou <4771> ina <2443> fulaxh <5442> se <4771> en <1722> th <3588> odw <3598> opwv <3704> eisagagh <1521> se <4771> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> htoimasa <2090> soi <4771>

23:21 <07130> wbrqb <08034> yms <03588> yk <06588> Mkespl <05375> avy <03808> al <03588> yk <0> wb <04843> rmt <0408> la <06963> wlqb <08085> emsw <06440> wynpm <08104> rmsh(23:21)

23:21 prosece <4337> seautw <4572> kai <2532> eisakoue <1522> autou <846> kai <2532> mh <3165> apeiyei <544> autw <846> ou <3364> gar <1063> mh <3165> uposteilhtai <5288> se <4771> to <3588> gar <1063> onoma <3686> mou <1473> estin <1510> ep <1909> autw <846>

23:22 <06887> Kyrru <0853> ta <06696> ytruw <0340> Kybya <0853> ta <0341> ytbyaw <01696> rbda <0834> rsa <03605> lk <06213> tyvew <06963> wlqb <08085> emst <08085> ems <0518> Ma <03588> yk(23:22)

23:22 ean <1437> akoh <189> akoushte <191> thv <3588> emhv <1699> fwnhv <5456> kai <2532> poihshv <4160> panta <3956> osa <3745> an <302> enteilwmai <1781> soi <4771> kai <2532> fulaxhte <5442> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> esesye <1510> moi <1473> laov <2992> periousiov <4041> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> emh <1699> gar <1063> estin <1510> pasa <3956> h <3588> gh <1065> umeiv <4771> de <1161> esesye <1510> moi <1473> basileion <934> ierateuma <2406> kai <2532> eynov <1484> agion <40> tauta <3778> ta <3588> rhmata <4487> ereiv toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> ean <1437> akoh <189> akoushte <191> thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473> kai <2532> poihshv <4160> panta <3956> osa <3745> an <302> eipw soi <4771> ecyreusw toiv <3588> ecyroiv <2190> sou <4771> kai <2532> antikeisomai <480> toiv <3588> antikeimenoiv <480> soi <4771>

23:23 <03582> wytdxkhw <02983> yowbyhw <02340> ywxh <03669> ynenkhw <06522> yzrphw <02850> ytxhw <0567> yrmah <0413> la <0935> Kaybhw <06440> Kynpl <04397> ykalm <01980> Kly <03588> yk(23:23)

23:23 poreusetai <4198> gar <1063> o <3588> aggelov <32> mou <1473> hgoumenov <2233> sou <4771> kai <2532> eisaxei <1521> se <4771> prov <4314> ton <3588> amorraion kai <2532> cettaion kai <2532> ferezaion kai <2532> cananaion kai <2532> gergesaion kai <2532> euaion kai <2532> iebousaion kai <2532> ektriqw autouv <846>

23:24 <04676> Mhytbum <07665> rbst <07665> rbsw <02040> Morht <02040> orh <03588> yk <04639> Mhyvemk <06213> hvet <03808> alw <05647> Mdbet <03808> alw <0430> Mhyhlal <07812> hwxtst <03808> al(23:24)

23:24 ou <3364> proskunhseiv <4352> toiv <3588> yeoiv <2316> autwn <846> oude <3761> mh <3165> latreushv <3000> autoiv <846> ou <3364> poihseiv <4160> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846> alla <235> kayairesei <2506> kayeleiv <2507> kai <2532> suntribwn <4937> suntriqeiv <4937> tav <3588> sthlav autwn <846>

23:25 <07130> Kbrqm <04245> hlxm <05493> ytrohw <04325> Kymym <0853> taw <03899> Kmxl <0853> ta <01288> Krbw <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0853> ta <05647> Mtdbew(23:25)

23:25 kai <2532> latreuseiv <3000> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> kai <2532> euloghsw <2127> ton <3588> arton <740> sou <4771> kai <2532> ton <3588> oinon <3631> sou <4771> kai <2532> to <3588> udwr <5204> sou <4771> kai <2532> apostreqw <654> malakian <3119> af <575> umwn <4771>

23:26 <04390> alma <03117> Kymy <04557> rpom <0853> ta <0776> Kurab <06135> hrqew <07921> hlksm <01961> hyht <03808> al(23:26)

23:26 ouk <3364> estai <1510> agonov oude <3761> steira epi <1909> thv <3588> ghv <1065> sou <4771> ton <3588> ariymon <706> twn <3588> hmerwn <2250> sou <4771> anaplhrwsw <378>

23:27 <06203> Pre <0413> Kyla <0341> Kybya <03605> lk <0853> ta <05414> yttnw <0> Mhb <0935> abt <0834> rsa <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <02000> ytmhw <06440> Kynpl <07971> xlsa <0367> ytmya <0853> ta(23:27)

23:27 kai <2532> ton <3588> fobon <5401> apostelw <649> hgoumenon <2233> sou <4771> kai <2532> eksthsw <1839> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> eiv <1519> ouv <3739> su <4771> eisporeuh <1531> eiv <1519> autouv <846> kai <2532> dwsw <1325> pantav <3956> touv <3588> upenantiouv sou <4771> fugadav

23:28 <06440> Kynplm <02850> ytxh <0853> taw <03669> ynenkh <0853> ta <02340> ywxh <0853> ta <01644> hsrgw <06440> Kynpl <06880> heruh <0853> ta <07971> ytxlsw(23:28)

23:28 kai <2532> apostelw <649> tav <3588> sfhkiav proterav <4387> sou <4771> kai <2532> ekbalei <1544> touv <3588> amorraiouv kai <2532> touv <3588> euaiouv kai <2532> touv <3588> cananaiouv kai <2532> touv <3588> cettaiouv apo <575> sou <4771>

23:29 <07704> hdvh <02416> tyx <05921> Kyle <07227> hbrw <08077> hmms <0776> Urah <01961> hyht <06435> Np <0259> txa <08141> hnsb <06440> Kynpm <01644> wnsrga <03808> al(23:29)

23:29 ouk <3364> ekbalw <1544> autouv <846> en <1722> eniautw <1763> eni <1519> ina <2443> mh <3165> genhtai <1096> h <3588> gh <1065> erhmov <2048> kai <2532> polla <4183> genhtai <1096> epi <1909> se <4771> ta <3588> yhria <2342> thv <3588> ghv <1065>

23:30 <0776> Urah <0853> ta <05157> tlxnw <06509> hrpt <0834> rsa <05704> de <06440> Kynpm <01644> wnsrga <04592> jem <04592> jem(23:30)

23:30 kata <2596> mikron <3398> mikron <3398> ekbalw <1544> autouv <846> apo <575> sou <4771> ewv <2193> an <302> auxhyhv <837> kai <2532> klhronomhshv <2816> thn <3588> ghn <1065>

23:31 <06440> Kynpm <01644> wmtsrgw <0776> Urah <03427> ybsy <0853> ta <03027> Mkdyb <05414> Nta <03588> yk <05104> rhnh <05704> de <04057> rbdmmw <06430> Mytslp <03220> My <05704> dew <05488> Pwo <03220> Mym <01366> Klbg <0853> ta <07896> ytsw(23:31)

23:31 kai <2532> yhsw <5087> ta <3588> oria <3725> sou <4771> apo <575> thv <3588> eruyrav <2063> yalasshv <2281> ewv <2193> thv <3588> yalasshv <2281> thv <3588> fulistiim kai <2532> apo <575> thv <3588> erhmou <2048> ewv <2193> tou <3588> megalou <3173> potamou <4215> eufratou <2166> kai <2532> paradwsw <3860> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> umwn <4771> touv <3588> egkayhmenouv en <1722> th <3588> gh <1065> kai <2532> ekbalw <1544> autouv <846> apo <575> sou <4771>

23:32 <01285> tyrb <0430> Mhyhlalw <0> Mhl <03772> trkt <03808> al(23:32)

23:32 ou <3364> sugkatayhsh autoiv <846> kai <2532> toiv <3588> yeoiv <2316> autwn <846> diayhkhn <1242>

23:33 P <04170> sqwml <0> Kl <01961> hyhy <03588> yk <0430> Mhyhla <0853> ta <05647> dbet <03588> yk <0> yl <0853> Kta <02398> wayjxy <06435> Np <0776> Kurab <03427> wbsy <03808> al(23:33)

23:33 kai <2532> ouk <3364> egkayhsontai en <1722> th <3588> gh <1065> sou <4771> ina <2443> mh <3165> amartein <264> se <4771> poihswsin <4160> prov <4314> me <1473> ean <1437> gar <1063> douleushv <1398> toiv <3588> yeoiv <2316> autwn <846> outoi <3778> esontai <1510> soi <4771> proskomma <4348>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA