TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yeremia 13

13:1 <0935> whabt <03808> al <04325> Mymbw <04975> Kyntm <05921> le <07760> wtmvw <06593> Mytsp <0232> rwza <0> Kl <07069> tynqw <01980> Kwlh <0413> yla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(13:1)

13:1 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> badison kai <2532> kthsai <2932> seautw <4572> perizwma linoun kai <2532> periyou <4060> peri <4012> thn <3588> osfun <3751> sou <4771> kai <2532> en <1722> udati <5204> ou <3364> dieleusetai <1330>

13:2 o <04975> yntm <05921> le <07760> Mvaw <03068> hwhy <01697> rbdk <0232> rwzah <0853> ta <07069> hnqaw(13:2)

13:2 kai <2532> ekthsamhn <2932> to <3588> perizwma kata <2596> ton <3588> logon <3056> kuriou <2962> kai <2532> perieyhka <4060> peri <4012> thn <3588> osfun <3751> mou <1473>

13:3 <0559> rmal <08145> tyns <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(13:3)

13:3 kai <2532> egenhyh <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

13:4 <05553> eloh <05357> qyqnb <08033> Ms <02934> whnmjw <06578> htrp <01980> Kl <06965> Mwqw <04975> Kyntm <05921> le <0834> rsa <07069> tynq <0834> rsa <0232> rwzah <0853> ta <03947> xq(13:4)

13:4 labe <2983> to <3588> perizwma to <3588> peri <4012> thn <3588> osfun <3751> sou <4771> kai <2532> anasthyi <450> kai <2532> badison epi <1909> ton <3588> eufrathn <2166> kai <2532> katakruqon auto <846> ekei <1563> en <1722> th <3588> trumalia <5168> thv <3588> petrav <4073>

13:5 <0853> ytwa <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <06578> trpb <02934> whnmjaw <01980> Klaw(13:5)

13:5 kai <2532> eporeuyhn <4198> kai <2532> ekruqa <2928> auto <846> en <1722> tw <3588> eufrath <2166> kaywv <2531> eneteilato <1781> moi <1473> kuriov <2962>

13:6 <08033> Ms <02934> wnmjl <06680> Kytywu <0834> rsa <0232> rwzah <0853> ta <08033> Msm <03947> xqw <06578> htrp <01980> Kl <06965> Mwq <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw <07227> Mybr <03117> Mymy <07093> Uqm <01961> yhyw(13:6)

13:6 kai <2532> egeneto <1096> mey <3326> hmerav <2250> pollav <4183> kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> anasthyi <450> badison epi <1909> ton <3588> eufrathn <2166> kai <2532> labe <2983> ekeiyen <1564> to <3588> perizwma o <3739> eneteilamhn <1781> soi <4771> tou <3588> katakruqai ekei <1563>

13:7 P <03605> lkl <06743> xluy <03808> al <0232> rwzah <07843> txsn <02009> hnhw <08033> hms <02934> wytnmj <0834> rsa <04725> Mwqmh <04480> Nm <0232> rwzah <0853> ta <03947> xqaw <02658> rpxaw <06578> htrp <01980> Klaw(13:7)

13:7 kai <2532> eporeuyhn <4198> epi <1909> ton <3588> eufrathn <2166> potamon <4215> kai <2532> wruxa <3736> kai <2532> elabon <2983> to <3588> perizwma ek <1537> tou <3588> topou <5117> ou <3364> katwruxa auto <846> ekei <1563> kai <2532> idou <2400> diefyarmenon <1311> hn <1510> o <3739> ou <3364> mh <3165> crhsyh <5531> eiv <1519> ouyen <3762>

13:8 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(13:8)

13:8 kai <2532> egenhyh <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

13:9 <07227> brh <03389> Mlswry <01347> Nwag <0853> taw <03063> hdwhy <01347> Nwag <0853> ta <07843> tyxsa <03602> hkk <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(13:9)

13:9 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> outw <3778> fyerw <5351> thn <3588> ubrin <5196> iouda <2448> kai <2532> thn <3588> ubrin <5196> ierousalhm <2419>

13:10 <03605> lkl <06743> xluy <03808> al <0834> rsa <02088> hzh <0232> rwzak <01961> yhyw <01992> Mhl <07812> twxtshlw <05647> Mdbel <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <01980> wklyw <03820> Mbl <08307> twrrsb <01980> Myklhh <01697> yrbd <0853> ta <08085> ewmsl <03987> Mynamh <07451> erh <02088> hzh <05971> Meh(13:10)

13:10 thn <3588> pollhn <4183> tauthn <3778> ubrin <5196> touv <3588> mh <3165> boulomenouv <1014> upakouein <5219> twn <3588> logwn <3056> mou <1473> kai <2532> poreuyentav <4198> opisw <3694> yewn <2316> allotriwn <245> tou <3588> douleuein <1398> autoiv <846> kai <2532> tou <3588> proskunein <4352> autoiv <846> kai <2532> esontai <1510> wsper <3746> to <3588> perizwma touto <3778> o <3739> ou <3364> crhsyhsetai <5531> eiv <1519> ouyen <3762>

13:11 <08085> wems <03808> alw <08597> traptlw <08416> hlhtlw <08034> Mslw <05971> Mel <0> yl <01961> twyhl <03068> hwhy <05002> Man <03063> hdwhy <01004> tyb <03605> lk <0853> taw <03478> larvy <01004> tyb <03605> lk <0853> ta <0413> yla <01692> ytqbdh <03651> Nk <0376> sya <04975> yntm <0413> la <0232> rwzah <01692> qbdy <0834> rsak <03588> yk(13:11)

13:11 oti <3754> kayaper <2509> kollatai <2853> to <3588> perizwma peri <4012> thn <3588> osfun <3751> tou <3588> anyrwpou <444> outwv <3778> ekollhsa <2853> prov <4314> emauton <1683> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> pan <3956> oikon <3624> iouda <2448> tou <3588> genesyai <1096> moi <1473> eiv <1519> laon <2992> onomaston kai <2532> eiv <1519> kauchma <2745> kai <2532> eiv <1519> doxan <1391> kai <2532> ouk <3364> eishkousan <1522> mou <1473>

13:12 <03196> Nyy <04390> almy <05035> lbn <03605> lk <03588> yk <03045> edn <03808> al <03045> edyh <0413> Kyla <0559> wrmaw <03196> Nyy <04390> almy <05035> lbn <03605> lk <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hko <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <0413> Mhyla <0559> trmaw(13:12)

13:12 kai <2532> ereiv prov <4314> ton <3588> laon <2992> touton <3778> pav <3956> askov <779> plhrwyhsetai <4137> oinou <3631> kai <2532> estai <1510> ean <1437> eipwsin prov <4314> se <4771> mh <3165> gnontev <1097> ou <3364> gnwsomeya <1097> oti <3754> pav <3956> askov <779> plhrwyhsetai <4137> oinou <3631>

13:13 <07943> Nwrks <03389> Mlswry <03427> ybsy <03605> lk <0853> taw <05030> Myaybnh <0853> taw <03548> Mynhkh <0853> taw <03678> waok <05921> le <01732> dwdl <03427> Mybsyh <04428> Myklmh <0853> taw <02063> tazh <0776> Urah <03427> ybsy <03605> lk <0853> ta <04390> almm <02005> ynnh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw(13:13)

13:13 kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> plhrw <4137> touv <3588> katoikountav thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> kai <2532> touv <3588> basileiv <935> autwn <846> touv <3588> kayhmenouv <2521> uiouv <5207> dauid epi <1909> yronou <2362> autou <846> kai <2532> touv <3588> iereiv <2409> kai <2532> touv <3588> profhtav <4396> kai <2532> ton <3588> ioudan <2455> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> katoikountav ierousalhm <2419> meyusmati

13:14 o <07843> Mtyxshm <07355> Mxra <03808> alw <02347> owxa <03808> alw <02550> lwmxa <03808> al <03068> hwhy <05002> Man <03162> wdxy <01121> Mynbhw <01> twbahw <0251> wyxa <0413> la <0376> sya <05310> Mytupnw(13:14)

13:14 kai <2532> diaskorpiw <1287> autouv <846> andra <435> kai <2532> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> touv <3588> paterav <3962> autwn <846> kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> autwn <846> en <1722> tw <3588> autw <846> ouk <3364> epipoyhsw <1971> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> ou <3364> feisomai <5339> kai <2532> ouk <3364> oiktirhsw <3627> apo <575> diafyorav <1312> autwn <846>

13:15 <01696> rbd <03068> hwhy <03588> yk <01361> whbgt <0408> la <0238> wnyzahw <08085> wems(13:15)

13:15 akousate <191> kai <2532> enwtisasye <1801> kai <2532> mh <3165> epairesye oti <3754> kuriov <2962> elalhsen <2980>

13:16 <06205> lprel <07896> *tysw {tysy} <06757> twmlul <07760> hmvw <0216> rwal <06960> Mtywqw <05399> Psn <02022> yrh <05921> le <07272> Mkylgr <05062> wpgnty <02962> Mrjbw <02821> Ksxy <02962> Mrjb <03519> dwbk <0430> Mkyhla <03068> hwhyl <05414> wnt(13:16)

13:16 dote <1325> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> umwn <4771> doxan <1391> pro <4253> tou <3588> suskotasai kai <2532> prov <4314> tou <3588> proskoqai <4350> podav <4228> umwn <4771> ep <1909> orh <3735> skoteina <4652> kai <2532> anameneite <362> eiv <1519> fwv <5457> kai <2532> ekei <1563> skia <4639> yanatou <2288> kai <2532> teyhsontai <5087> eiv <1519> skotov <4655>

13:17 o <03068> hwhy <05739> rde <07617> hbsn <03588> yk <01832> hemd <05869> ynye <03381> drtw <01830> emdt <01830> emdw <01466> hwg <06440> ynpm <05315> yspn <01058> hkbt <04565> Myrtomb <08085> hwemst <03808> al <0518> Maw(13:17)

13:17 ean <1437> de <1161> mh <3165> akoushte <191> kekrummenwv klausetai <2799> h <3588> quch <5590> umwn <4771> apo <575> proswpou <4383> ubrewv <5196> kai <2532> kataxousin <2609> oi <3588> ofyalmoi <3788> umwn <4771> dakrua <1144> oti <3754> sunetribh <4937> to <3588> poimnion <4168> kuriou <2962>

13:18 <08597> Mktrapt <05850> trje <04761> Mkytwsarm <03381> dry <03588> yk <03427> wbs <08213> wlypsh <01377> hrybglw <04428> Klml <0559> rma(13:18)

13:18 eipate tw <3588> basilei <935> kai <2532> toiv <3588> dunasteuousin tapeinwyhte <5013> kai <2532> kayisate <2523> oti <3754> kayhreyh <2507> apo <575> kefalhv <2776> umwn <4771> stefanov <4735> doxhv <1391> umwn <4771>

13:19 o <07965> Mymwls <01540> tlgh <03605> hlk <03063> hdwhy <01540> tlgh <06605> xtp <0369> Nyaw <05462> wrgo <05045> bgnh <05892> yre(13:19)

13:19 poleiv <4172> ai <3588> prov <4314> noton <3558> sunekleisyhsan <4788> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> anoigwn <455> apwkisyh ioudav <2455> sunetelesen <4931> apoikian teleian <5046>

13:20 <08597> Ktrapt <06629> Nau <0> Kl <05414> Ntn <05739> rdeh <0346> hya <06828> Nwpum <0935> Myabh <07200> *warw {yarw} <05869> Mkynye <05375> *wav {yav} (13:20)

13:20 analabe <353> ofyalmouv <3788> sou <4771> ierousalhm <2419> kai <2532> ide <3708> touv <3588> ercomenouv <2064> apo <575> borra pou <4225> estin <1510> to <3588> poimnion <4168> o <3739> edoyh <1325> soi <4771> probata <4263> doxhv <1391> sou <4771>

13:21 <03205> hdl <0802> tsa <03644> wmk <0270> Kwzxay <02256> Mylbx <03808> awlh <07218> sarl <0441> Mypla <05921> Kyle <0853> Mta <03925> tdml <0859> taw <05921> Kyle <06485> dqpy <03588> yk <0559> yrmat <04100> hm(13:21)

13:21 ti <5100> ereiv otan <3752> episkeptwntai se <4771> kai <2532> su <4771> edidaxav <1321> autouv <846> epi <1909> se <4771> mayhmata eiv <1519> archn <746> ouk <3364> wdinev <5604> kayexousin <2722> se <4771> kaywv <2531> gunaika <1135> tiktousan <5088>

13:22 <06119> Kybqe <02554> womxn <07757> Kylws <01540> wlgn <05771> Knwe <07230> brb <0428> hla <07122> ynarq <04069> ewdm <03824> Kbblb <0559> yrmat <03588> ykw(13:22)

13:22 kai <2532> ean <1437> eiphv en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4771> dia <1223> ti <5100> aphnthsen <528> moi <1473> tauta <3778> dia <1223> to <3588> plhyov <4128> thv <3588> adikiav <93> sou <4771> anekalufyh <343> ta <3588> opisyia sou <4771> paradeigmatisyhnai <3856> tav <3588> pternav sou <4771>

13:23 <07489> erh <03928> ydml <03190> byjyhl <03201> wlkwt <0859> Mta <01571> Mg <02272> wytrbrbx <05246> rmnw <05785> wrwe <03569> yswk <02015> Kphyh(13:23)

13:23 ei <1487> allaxetai <236> aiyioq <128> to <3588> derma <1192> autou <846> kai <2532> pardaliv <3917> ta <3588> poikilmata authv <846> kai <2532> umeiv <4771> dunhsesye <1410> eu <2095> poihsai <4160> memayhkotev <3129> ta <3588> kaka <2556>

13:24 <04057> rbdm <07307> xwrl <05674> rbwe <07179> sqk <06327> Muypaw(13:24)

13:24 kai <2532> diespeira <1289> autouv <846> wv <3739> frugana <5434> feromena <5342> upo <5259> anemou <417> eiv <1519> erhmon <2048>

13:25 <08267> rqsb <0982> yxjbtw <0853> ytwa <07911> txks <0834> rsa <03068> hwhy <05002> Man <0853> ytam <04055> Kydm <04490> tnm <01486> Klrwg <02088> hz(13:25)

13:25 outov <3778> o <3588> klhrov <2819> sou <4771> kai <2532> meriv <3310> tou <3588> apeiyein <544> umav <4771> emoi <1473> legei <3004> kuriov <2962> wv <3739> epelayou mou <1473> kai <2532> hlpisav <1679> epi <1909> qeudesin <5571>

13:26 <07036> Knwlq <07200> harnw <06440> Kynp <05921> le <07757> Kylws <02834> ytpvx <0589> yna <01571> Mgw(13:26)

13:26 kagw apokaluqw <601> ta <3588> opisw <3694> sou <4771> epi <1909> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> kai <2532> ofyhsetai <3708> h <3588> atimia <819> sou <4771>

13:27 P <05750> de <04970> ytm <0310> yrxa <02891> yrhjt <03808> al <03389> Mlswry <0> Kl <0188> ywa <08251> Kyuwqs <07200> ytyar <07704> hdvb <01389> twebg <05921> le <02184> Ktwnz <02154> tmz <04684> Kytwlhumw <05004> Kypan(13:27)

13:27 kai <2532> h <3588> moiceia <3430> sou <4771> kai <2532> o <3588> cremetismov sou <4771> kai <2532> h <3588> apallotriwsiv thv <3588> porneiav <4202> sou <4771> epi <1909> twn <3588> bounwn <1015> kai <2532> en <1722> toiv <3588> agroiv <68> ewraka <3708> ta <3588> bdelugmata <946> sou <4771> ouai <3759> soi <4771> ierousalhm <2419> oti <3754> ouk <3364> ekayarisyhv <2511> opisw <3694> mou <1473> ewv <2193> tinov <5100> eti <2089>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA