TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yeremia 22

22:1 <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <08033> Ms <01696> trbdw <03063> hdwhy <04428> Klm <01004> tyb <03381> dr <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(22:1)

22:1 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> poreuou <4198> kai <2532> katabhyi <2597> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935> iouda <2448> kai <2532> lalhseiv <2980> ekei <1563> ton <3588> logon <3056> touton <3778>

22:2 o <0428> hlah <08179> Myresb <0935> Myabh <05971> Kmew <05650> Kydbew <0859> hta <01732> dwd <03678> aok <05921> le <03427> bsyh <03063> hdwhy <04428> Klm <03068> hwhy <01697> rbd <08085> ems <0559> trmaw(22:2)

22:2 kai <2532> ereiv akoue <191> logon <3056> kuriou <2962> basileu <935> iouda <2448> o <3588> kayhmenov <2521> epi <1909> yronou <2362> dauid su <4771> kai <2532> o <3588> oikov <3624> sou <4771> kai <2532> o <3588> laov <2992> sou <4771> kai <2532> oi <3588> eisporeuomenoi <1531> taiv <3588> pulaiv <4439> tautaiv <3778>

22:3 <02088> hzh <04725> Mwqmb <08210> wkpst <0408> la <05355> yqn <01818> Mdw <02554> womxt <0408> la <03238> wnt <0408> la <0490> hnmlaw <03490> Mwty <01616> rgw <06216> qwse <03027> dym <01497> lwzg <05337> wlyuhw <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> wve <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(22:3)

22:3 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> poieite <4160> krisin <2920> kai <2532> dikaiosunhn <1343> kai <2532> exaireisye <1807> dihrpasmenon ek <1537> ceirov <5495> adikountov <91> auton <846> kai <2532> proshluton <4339> kai <2532> orfanon <3737> kai <2532> chran <5503> mh <3165> katadunasteuete <2616> kai <2532> mh <3165> asebeite <764> kai <2532> aima <129> aywon <121> mh <3165> ekcehte <1632> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778>

22:4 <05971> wmew <05650> *wydbew {wdbew} <01931> awh <05483> Myowobw <07393> bkrb <07392> Mybkr <03678> waok <05921> le <01732> dwdl <03427> Mybsy <04428> Myklm <02088> hzh <01004> tybh <08179> yresb <0935> wabw <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> wvet <06213> wve <0518> Ma <03588> yk(22:4)

22:4 dioti <1360> ean <1437> poiountev <4160> poihshte <4160> ton <3588> logon <3056> touton <3778> kai <2532> eiseleusontai <1525> en <1722> taiv <3588> pulaiv <4439> tou <3588> oikou <3624> toutou <3778> basileiv <935> kayhmenoi <2521> epi <1909> yronou <2362> dauid kai <2532> epibebhkotev <1910> ef <1909> armatwn <716> kai <2532> ippwn <2462> autoi <846> kai <2532> oi <3588> paidev <3816> autwn <846> kai <2532> o <3588> laov <2992> autwn <846>

22:5 o <02088> hzh <01004> tybh <01961> hyhy <02723> hbrxl <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <07650> ytebsn <0> yb <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <08085> wemst <03808> al <0518> Maw(22:5)

22:5 ean <1437> de <1161> mh <3165> poihshte <4160> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> kat <2596> emautou <1683> wmosa legei <3004> kuriov <2962> oti <3754> eiv <1519> erhmwsin <2050> estai <1510> o <3588> oikov <3624> outov <3778>

22:6 <03427> *wbswn {hbswn} <03808> al <05892> Myre <04057> rbdm <07896> Ktysa <03808> al <0518> Ma <03844> Nwnblh <07218> sar <0> yl <0859> hta <01568> delg <03063> hdwhy <04428> Klm <01004> tyb <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(22:6)

22:6 oti <3754> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kata <2596> tou <3588> oikou <3624> basilewv <935> iouda <2448> galaad su <4771> moi <1473> arch <746> tou <3588> libanou <3030> ean <1437> mh <3165> yw <5087> se <4771> eiv <1519> erhmon <2048> poleiv <4172> mh <3165> katoikhyhsomenav

22:7 <0784> sah <05921> le <05307> wlyphw <0730> Kyzra <04005> rxbm <03772> wtrkw <03627> wylkw <0376> sya <07843> Mytxsm <05921> Kyle <06942> ytsdqw(22:7)

22:7 kai <2532> epaxw epi <1909> se <4771> andra <435> oleyreuonta kai <2532> ton <3588> pelekun autou <846> kai <2532> ekkoqousin <1581> tav <3588> eklektav <1588> kedrouv sou <4771> kai <2532> embalousin <1685> eiv <1519> to <3588> pur <4442>

22:8 <02063> tazh <01419> hlwdgh <05892> ryel <03602> hkk <03068> hwhy <06213> hve <04100> hm <05921> le <07453> wher <0413> la <0376> sya <0559> wrmaw <02063> tazh <05892> ryeh <05921> le <07227> Mybr <01471> Mywg <05674> wrbew(22:8)

22:8 kai <2532> dieleusontai <1330> eynh <1484> dia <1223> thv <3588> polewv <4172> tauthv <3778> kai <2532> erousin ekastov <1538> prov <4314> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> dia <1223> ti <5100> epoihsen <4160> kuriov <2962> outwv <3778> th <3588> polei <4172> th <3588> megalh <3173> tauth <3778>

22:9 o <05647> Mwdbeyw <0312> Myrxa <0430> Myhlal <07812> wwxtsyw <0430> Mhyhla <03068> hwhy <01285> tyrb <0853> ta <05800> wbze <0834> rsa <05921> le <0559> wrmaw(22:9)

22:9 kai <2532> erousin any <473> wn <3739> egkatelipon <1459> thn <3588> diayhkhn <1242> kuriou <2962> yeou <2316> autwn <846> kai <2532> prosekunhsan <4352> yeoiv <2316> allotrioiv <245> kai <2532> edouleusan <1398> autoiv <846>

22:10 o <04138> wtdlwm <0776> Ura <0853> ta <07200> harw <05750> dwe <07725> bwsy <03808> al <03588> yk <01980> Klhl <01058> wkb <01058> wkb <0> wl <05110> wdnt <0408> law <04191> tml <01058> wkbt <0408> la(22:10)

22:10 mh <3165> klaiete <2799> ton <3588> teynhkota <2348> mhde <3366> yrhneite <2354> auton <846> klausate <2799> klauymw <2805> ton <3588> ekporeuomenon <1607> oti <3754> ouk <3364> epistreqei <1994> eti <2089> kai <2532> ou <3364> mh <3165> idh <3708> thn <3588> ghn <1065> patridov <3968> autou <846>

22:11 <05750> dwe <08033> Ms <07725> bwsy <03808> al <02088> hzh <04725> Mwqmh <04480> Nm <03318> auy <0834> rsa <01> wyba <02977> whysay <08478> txt <04427> Klmh <03063> hdwhy <04428> Klm <02977> whysay <01121> Nb <07967> Mls <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(22:11)

22:11 dioti <1360> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> sellhm uion <5207> iwsia ton <3588> basileuonta <936> anti <473> iwsia tou <3588> patrov <3962> autou <846> ov <3739> exhlyen <1831> ek <1537> tou <3588> topou <5117> toutou <3778> ouk <3364> anastreqei <390> ekei <1563> ouketi <3765>

22:12 o <05750> dwe <07200> hary <03808> al <02063> tazh <0776> Urah <0853> taw <04191> twmy <08033> Ms <0853> wta <01540> wlgh <0834> rsa <04725> Mwqmb <03588> yk(22:12)

22:12 all <235> h <2228> en <1722> tw <3588> topw <5117> ou <3364> metwkisa <3351> auton <846> ekei <1563> apoyaneitai <599> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> ouk <3364> oqetai <3708> eti <2089>

22:13 <0> wl <05414> Nty <03808> al <06467> wlepw <02600> Mnx <05647> dbey <07453> wherb <04941> jpsm <03808> alb <05944> wytwylew <06664> qdu <03808> alb <01004> wtyb <01129> hnb <01945> ywh(22:13)

22:13 w <3588> o <3588> oikodomwn <3618> oikian <3614> autou <846> ou <3364> meta <3326> dikaiosunhv <1343> kai <2532> ta <3588> uperwa <5253> autou <846> ouk <3364> en <1722> krimati <2917> para <3844> tw <3588> plhsion <4139> autou <846> ergatai <2038> dwrean <1431> kai <2532> ton <3588> misyon <3408> autou <846> ou <3364> mh <3165> apodwsei <591> autw <846>

22:14 <08350> rssb <04886> xwsmw <0730> zrab <05603> Nwpow <02474> ynwlx <0> wl <07167> erqw <07304> Myxwrm <05944> twylew <04060> twdm <01004> tyb <0> yl <01129> hnba <0559> rmah(22:14)

22:14 wkodomhsav <3618> seautw <4572> oikon <3624> summetron uperwa <5253> ripista diestalmena yurisin <2376> kai <2532> exulwmena en <1722> kedrw kai <2532> kecrismena <5548> en <1722> miltw

22:15 <0> wl <02896> bwj <0227> za <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> hvew <08354> htsw <0398> lka <03808> awlh <01> Kyba <0730> zrab <08474> hrxtm <0859> hta <03588> yk <04427> Klmth(22:15)

22:15 mh <3165> basileuseiv <936> oti <3754> su <4771> paroxunh <3947> en <1722> acaz <881> tw <3588> patri <3962> sou <4771> ou <3364> fagontai <2068> kai <2532> ou <3364> piontai <4095> beltion <957> hn <1510> se <4771> poiein <4160> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> kalhn <2570>

22:16 <03068> hwhy <05002> Man <0853> yta <01847> tedh <01931> ayh <03808> awlh <02896> bwj <0227> za <034> Nwybaw <06041> yne <01779> Nyd <01777> Nd(22:16)

22:16 ouk <3364> egnwsan <1097> ouk <3364> ekrinan <2919> krisin <2920> tapeinw <5011> oude <3761> krisin <2920> penhtov <3993> ou <3364> touto <3778> estin <1510> to <3588> mh <3165> gnwnai <1097> se <4771> eme <1473> legei <3004> kuriov <2962>

22:17 o <06213> twvel <04835> huwrmh <05921> lew <06233> qseh <05921> lew <08210> Kwpsl <05355> yqnh <01818> Md <05921> lew <01215> Keub <05921> le <0518> Ma <03588> yk <03820> Kblw <05869> Kynye <0369> Nya <03588> yk(22:17)

22:17 idou <2400> ouk <3364> eisin <1510> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> oude <3761> h <3588> kardia <2588> sou <4771> kalh <2570> all <235> eiv <1519> thn <3588> pleonexian <4124> sou <4771> kai <2532> eiv <1519> to <3588> aima <129> to <3588> aywon <121> tou <3588> ekceein <1632> auto <846> kai <2532> eiv <1519> adikhma <92> kai <2532> eiv <1519> fonon <5408> tou <3588> poiein <4160>

22:18 <01935> *hdh <01945> ywhw <0113> Nwda <01945> ywh <0> wl <05594> wdpoy <03808> al <0269> twxa <01945> ywhw <0251> yxa <01945> ywh <0> wl <05594> wdpoy <03808> al <03063> hdwhy <04428> Klm <02977> whysay <01121> Nb <03079> Myqywhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(22:18)

22:18 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> iwakim uion <5207> iwsia basilea <935> iouda <2448> ouai <3759> epi <1909> ton <3588> andra <435> touton <3778> ou <3364> mh <3165> koqwntai <2875> auton <846> w <3588> adelfe <80> oude <3761> mh <3165> klausontai <2799> auton <846> oimmoi kurie <2962>

22:19 o <03389> Mlswry <08179> yresl <01973> halhm <07993> Klshw <05498> bwxo <06912> rbqy <02543> rwmx <06900> trwbq(22:19)

22:19 tafhn <5027> onou <3688> tafhsetai <2290> sumqhsyeiv rifhsetai epekeina <1900> thv <3588> pulhv <4439> ierousalhm <2419>

22:20 <0157> Kybham <03605> lk <07665> wrbsn <03588> yk <05682> Myrbem <06817> yqeuw <06963> Klwq <05414> ynt <01316> Nsbbw <06817> yqeuw <03844> Nwnblh <05927> yle(22:20)

22:20 anabhyi <305> eiv <1519> ton <3588> libanon <3030> kai <2532> kekraxon <2896> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> basan dov <1325> thn <3588> fwnhn <5456> sou <4771> kai <2532> bohson <994> eiv <1519> to <3588> peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> oti <3754> sunetribhsan <4937> pantev <3956> oi <3588> erastai sou <4771>

22:21 <06963> ylwqb <08085> tems <03808> al <03588> yk <05271> Kyrwenm <01870> Kkrd <02088> hz <08085> emsa <03808> al <0559> trma <07962> Kytwlsb <0413> Kyla <01696> ytrbd(22:21)

22:21 elalhsa <2980> prov <4314> se <4771> en <1722> th <3588> paraptwsei sou <4771> kai <2532> eipav ouk <3364> akousomai <191> auth <3778> h <3588> odov <3598> sou <4771> ek <1537> neothtov <3503> sou <4771> ouk <3364> hkousav <191> thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473>

22:22 <07451> Kter <03605> lkm <03637> tmlknw <0954> ysbt <0227> za <03588> yk <01980> wkly <07628> ybsb <0157> Kybhamw <07307> xwr <07462> hert <07462> Kyer <03605> lk(22:22)

22:22 pantav <3956> touv <3588> poimenav <4166> sou <4771> poimanei <4165> anemov <417> kai <2532> oi <3588> erastai sou <4771> en <1722> aicmalwsia <161> exeleusontai <1831> oti <3754> tote <5119> aiscunyhsh <153> kai <2532> atimwyhsh <821> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> filountwn <5368> se <4771>

22:23 <03205> hdlyk <02427> lyx <02256> Mylbx <0> Kl <0935> abb <02603> tnxn <04100> hm <0730> Myzrab <07077> *tnnqm {ytnnqm} <03844> Nwnblb <03427> *tbsy {ytbsy} (22:23)

22:23 katoikousa en <1722> tw <3588> libanw <3030> ennosseuousa en <1722> taiv <3588> kedroiv katastenaxeiv en <1722> tw <3588> elyein <2064> soi <4771> wdinav <5604> wv <3739> tiktoushv <5088>

22:24 <05423> Knqta <08033> Msm <03588> yk <03225> ynymy <03027> dy <05921> le <02368> Mtwx <03063> hdwhy <04428> Klm <03079> Myqywhy <01121> Nb <03659> whynk <01961> hyhy <0518> Ma <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <0589> yna <02416> yx(22:24)

22:24 zw <2198> egw <1473> legei <3004> kuriov <2962> ean <1437> genomenov <1096> genhtai <1096> ieconiav <2423> uiov <5207> iwakim basileuv <935> iouda <2448> aposfragisma epi <1909> thv <3588> ceirov <5495> thv <3588> dexiav <1188> mou <1473> ekeiyen <1564> ekspasw se <4771>

22:25 <03778> Mydvkh <03027> dybw <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <03027> dybw <06440> Mhynpm <03016> rwgy <0859> hta <0834> rsa <03027> dybw <05315> Kspn <01245> ysqbm <03027> dyb <05414> Kyttnw(22:25)

22:25 kai <2532> paradwsw <3860> se <4771> eiv <1519> ceirav <5495> twn <3588> zhtountwn <2212> thn <3588> quchn <5590> sou <4771> wn <3739> su <4771> eulabh <2125> apo <575> proswpou <4383> autwn <846> eiv <1519> ceirav <5495> twn <3588> caldaiwn <5466>

22:26 <04191> wtwmt <08033> Msw <08033> Ms <03205> Mtdly <03808> al <0834> rsa <0312> trxa <0776> Urah <05921> le <03205> Ktdly <0834> rsa <0517> Kma <0853> taw <0853> Kta <02904> ytljhw(22:26)

22:26 kai <2532> aporriqw se <4771> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> sou <4771> thn <3588> tekousan <5088> se <4771> eiv <1519> ghn <1065> ou <3364> ouk <3364> etecyhv <5088> ekei <1563> kai <2532> ekei <1563> apoyaneisye <599>

22:27 o <07725> wbwsy <03808> al <08033> hms <08033> Ms <07725> bwsl <05315> Mspn <0853> ta <05375> Myavnm <01992> Mh <0834> rsa <0776> Urah <05921> lew(22:27)

22:27 eiv <1519> de <1161> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> autoi <846> eucontai <2172> taiv <3588> qucaiv <5590> autwn <846> ou <3364> mh <3165> apostreqwsin <654>

22:28 <03045> wedy <03808> al <0834> rsa <0776> Urah <05921> le <07993> wklshw <02233> werzw <01931> awh <02904> wljwh <04069> ewdm <0> wb <02656> Upx <0369> Nya <03627> ylk <0518> Ma <03659> whynk <02088> hzh <0376> syah <05310> Uwpn <0959> hzbn <06089> bueh(22:28)

22:28 htimwyh <821> ieconiav <2423> wv <3739> skeuov <4632> ou <3739> ouk <3364> estin <1510> creia <5532> autou <846> oti <3754> exerrifh kai <2532> exeblhyh <1544> eiv <1519> ghn <1065> hn <3739> ouk <3364> hdei

22:29 o <03069> hwhy <01697> rbd <08085> yems <0776> Ura <0776> Ura <0776> Ura(22:29)

22:29 gh <1065> gh <1065> akoue <191> logon <3056> kuriou <2962>

22:30 <03063> hdwhyb <05750> dwe <04910> lsmw <01732> dwd <03678> aok <05921> le <03427> bsy <0376> sya <02233> werzm <06743> xluy <03808> al <03588> yk <03117> wymyb <06743> xluy <03808> al <01397> rbg <06185> yryre <02088> hzh <0376> syah <0853> ta <03789> wbtk <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(22:30)

22:30 graqon <1125> ton <3588> andra <435> touton <3778> ekkhrukton anyrwpon <444> oti <3754> ou <3364> mh <3165> auxhyh <837> ek <1537> tou <3588> spermatov <4690> autou <846> anhr <435> kayhmenov <2521> epi <1909> yronou <2362> dauid arcwn <757> eti <2089> en <1722> tw <3588> iouda <2448>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA